Om TransformationTools

Kunskap som skapar värde
TransformationTools har skapats för att konstruktivt bidra till att hjälpa ledare att öka takten i företagens digitala transformation. Ambitionen med plattformen är att vara ett stöd för svensk konkurrenskraft och därmed den svenska samhällsekonomin. Vi erbjuder användbar information, praktiska verktyg och relevanta kontakter, så att risken minimeras och vinstrealiseringen ökar medan den digitala förändringen förankras inom organisationen.

En oberoende kanal med bidrag från experter
TransformationTools sponsras av DXC Technology. Vi vill förmedla innehåll med högt mervärde och som går att använda i praktiken. Därför samarbetar vi med partners, lärosäten, konsulter och praktiker från näringslivet. Allt för att hitta nya insikter.Med fokus på åsikter, inte försäljning
Att förankra digital förändring - en framgångsrik digital transformation av organisationen - är en komplex och krävande uppgift för ledningen. Vägen från plan till förverkligande kantas av dilemman, prioriteringar, budget och intressenter. På TransformationTools förmedlar vi åsikter och våra inlägg representerar författarens perspektiv. Men vårt mål är inte att sälja en viss tjänst eller teknik till dig. Därför har vi också en tydlig märkning av kommersiellt innehåll, såsom annonser och banners. På så sätt kan du enkelt se när du har fri tillgång till ny kunskap och tar del av en ståndpunkt.


Håll dig uppdaterad