The State of Fashion 2018: Så  drar du nytta av AI, hållbarhet och outlets

Del 3: Ta reda på hur du lyckas implementera trenderna.

The State of Fashion 2018

Är din verksamhet redo för AI, hållbarhet och outletkoncept? Foto: Colourbox.

Modebranschen står inför en rad utmaningar. Samtidigt finns det stora möjligheter för de verksamheter som arbetar på rätt sätt. Det blir tydligt i rapporten The State of Fashion 2018 som ges ut av McKinsey & Company and The Business of Fashion (BoF).

Rapporten omfattar de tongivande trenderna som kommer att prägla framtidens modebransch. Syftet är att ge en heltäckande bild av vad som sker inom industrin. The State of Fashion definierar sammanhanget mellan hela modeekosystemet över regioner, marknadssegment och produktkategorier genom att belysa hur branschen presterar och ta itu med de faktorer som formar och driver mode idag och under det kommande året.

The State of Fashion Del 3: Modebranschens verktyg förändras

I del 1 av denna artikelserien berördes den globala ekonomins effekter på modebranschen. Del 2 handlade om konsumentens förändrade beteende. I den tredje och sista delen går vi in på hur modebranschens verktyg förändras. Läs vidare för att få reda på hur du rustar dig för att möta framtidens utmaningar.

1. Artificiell intelligens blir verklighet

Modebranschen har tidigare inte varit snabba med att anamma artificiell intelligens (AI). Många har uppfattningen att tekniken är för mekanisk för att kunna fånga den kreativa kärnan inom branschen. Men faktum kan artificiell intelligens vara värdefullt inom hela värdekedjan, även för modeföretag.

Enligt The State of Fashion 2018 kommer de bolag som ligger i framkant att arbeta för att sudda ut gränsen mellan teknik och kreativitet. I framtiden sträcker sig artificiell intelligens bortom traditionella användningsområden och används för att stötta kreativitet och kundinteraktion. Tekniken kan bland annat användas för att förbättra design, produktutveckling och marknadsföring.

Med hjälp av artificiell intelligens kan modeföretag agera mer snabbfotat, sänka sina kostnader och uppnå ökad flexibilitet i värdekedjan. Det bidrar till att konsumenterna får bättre kvalitet på produkterna och mer tillförlitliga leveranser.

 

AI kan inte bara leverera konkurrensfördelar till early adopters. Tekniken har också potentialen att skapa disruption inom modebranschen.

 

Troligen kommer vi se att artificiell intelligens används till allt från prognoser, kapacitetsplanering och produktpresentation till automatiserad produktion och leverans. Under 2018 kommer modeföretagen att använda alltifrån chatbots som ger råd dygnet runt till algoritmer som skapar en mer träffsäker designprocess.

I framtiden kan innovation som drivs av artificiell intelligens bli en avgörande skillnad för de modeföretag som lyckas- och inte. För att lyckas gäller det att ha en strategi för AI. Här är det viktigt att fokusera på det som skapar mest värde för verksamheten.

Enligt rapporten kommer mellan 20 och 30 procent av jobben inom modebranschen att ersättas av artificiell intelligens. Men samtidigt ser vi också att befintliga roller kommer att stöttas av tekniken och att helt nya jobb skapas. 

2. Trovärdig hållbarhet driver försäljning

Under 2018 kommer hållbarhet att vara mer än en marknadsfokuserad CSR-insats. Istället blir frågan en del av verksamhetens planningsystem och allt fler modeföretag kommer att arbeta för att uppnå ökad effektivitet, transparens, fokus på mission och genuint etiskt ställningstagande.

Hållbarhet får ett allt större fokus och modeföretagen förstår vikten av att ta ansvar. Men de modeföretag som ligger i framkant kommer att driva frågan steget längre och även arbeta med återvinning och återanvändning. Istället för att vara en fragmenterad fråga blir hållbarhet nu en integrerad del i hela värdekedjan.

Genom att arbeta seriöst med hållbarhet kan modeföretagen skapa särskillnad mot sina konkurrenter, speciellt om man riktar sig till yngre konsumenter, millenials, eftersom de hellre stöttar varumärken som arbetar aktivt med frågan.

 

66 procent av alla millenials i världen är villiga att spendera mer om ett varumärke arbetar med hållbarhet.

 

Redan nu ser vi att många modekedjor arbetar med återanvänd polyester i sina plagg. Men H&M-ägda Arket har tagit detta steget längre. Förutom att arbeta med end-to-end-processer och produktlivscykel har man ett starkt fokus på långsiktighet, hållbar design och bra kvalitet. Även konkurrenten Zara har börjat arbete med aktivt med frågan och erbjuder nu insamling av gamla kläder i butik.

De kommersiella fördelarna är tydliga. Därför kommer vi se att frågan tar en allt större plats på den internationella modescenen och modeföretagen kommer i högre grad att integrera hållbarhet i hela värdekedjan.

3. Efterfrågan på outlets ökar

Under de senaste åren har outletkoncept blivit alltmer populärt och enligt rapporten kommer segementet växa under 2018. Dagens konsumenter kräver lägre priser och lägger gärna tid på att leta efter rabatter. Samtidigt är låga priser ett bra sätt för modeföretagen att minska sina lager. Det är viktigt eftersom det är svårt att förutsäga kundernas preferenser. Överskottslager har blivit ett större problem i takt med att näthandeln ökar. Det beror på att antalet returer är hela 20 procent fler än i fysiska butiker.

Det finns flera bra exempel på traditionella aktörer som har startat outletkoncept såsom Neiman Marcus Last Call, Nordstrom Rack and Saks Off Fifth. På nätet ser vi att bolag som The Outnet och Yoox forsätter att expandera. Men i USA finns det tecken på att marknaden svalnar under det kommande året. När produkterna finns att köpa till billiga outletpriser tappar varumärket status och attraktionskraft. På den amerikanska marknaden pratar man om kannibalism, något som Ralph Lauren och Michael Kors har fått erfara.

 

Mellan 2003 och 2017 har antalet outletbutiker mer än fördubblats i Europa.

 

I Europa ser utvecklingen däremot positiv ut. Här har antalet outletbutiker ökat stadigt under de senaste åren. T.J. Maxx är en av de verksamheter som har tagit på sig ledartröjan. Även i Asien, där t.ex. Yoox har en stark position, spås utvecklingen bli positiv.

För att lyckas med outletkoncept gäller det att ha en strategi på plats. Se till att du kan dra nytta av fördelarna, men utan att urholka varumärket och därmed hamna i en negativ spiral.

Vill du veta mer om årets viktigaste trender?

Här kan du ladda ner rapporten The State of Fashion i sin helhet:

https://www.businessoffashion.com/