Servitization: Tillverkande företag blir leverantörer av tjänster

England köper tåg som en tjänst

servitization

Servitization blir allt viktigare för tillverkande företag inom alla branscher. Idag köper England "tåg som en tjänst" från Hitachi. Foto: Hitachi.

Servitization knyter kunderna närmare verksamheten och kan öka både intäkter och lönsamhet. Lär dig från Hitachi och Rolls Royce.

 

Servitization: Trenden är ett faktum ute bland koncerner inom olika branscher, speciellt i västvärlden. Det handlar om övergången från att skapa produkter till att leverera produkterna som en tjänst. Det finns flera mer eller mindre kända exempel på detta.

 

Ett av världens största servitizationavtal är Hitachis. Det omfattande avtalet handlar om att leverera "tåg som en tjänst" till Department for Transport i Storbritannien. Avtalet värt cirka 60 miljarder dollar och går ut på att ersätta de 40 år gamla dieseltågen InterCity 125 och InterCity 225 med höghastighetståget Hitachi Class 800.

 

Department for Transport varken köper eller leasar tågen. Istället har man köpt en transporttjänst från överenskomna ställen och vid avtalade tider. Hitachi säkerställer att tågen kommer och går som de ska och ansvarar för utbildning, underhåll och service samt infrastrukturen för järnvägen.

 

- Hitachi tar en stor ekonomisk risk, skriver Hu Yoshida, global teknikchef på Hitachi, på sin blogg.

 

 

England köper transport – inte tåg

För England innebär förändringen att landet köper tågdrift, inte tågset och järnvägar. Kostnaderna flyttas i förskott från kapitalintensiva investeringar till en lägre och mer förutsägbar driftskostnad - från capex till opex.

 

Tåg är en kapitalintensiv verksamhet med pressade priser. Lönsamhet uppstår när underhåll och service hanteras effektivt och välskött, men nu kommer Hitachi till England med en helt ny affärsmodell.

 

- Hitachi är övertygade om att vi kan leverera "tåg som en tjänst" lönsamt genom omfattande användning av Big Data och dataanalys. Tågen är utrustade med ett antal sensorer som ger kontroll över realtid, analys, kontroll och underhåll, skriver Yoshida.

 

Datadriven verksamhet

- Förändringen med Hitachi beror på en mycket närmare koppling mellan divisionerna i koncernen och drivs av dataanalys samt Big Data. Under de senaste 15 åren är vi mest kända som ett företag som har tillverkat datalagringsutrustning.

Hårdvara kommer alltid vara nödvändigt, men du säljer inte bara hårdvara eller produkter. Kunderna vill ha lösningar från A till Ö, säger Bob Plumridge, när "tåg som en tjänst" lanserades, enligt The Inquirer.

 

Inspiration: Rolls Royce modell TotalCare

Ett annat exempel är Rolls Royce, som levererar "timmar i luften" som en tjänst, istället för att sälja jetmotorer genom TotalCare-modellen. Med TotalCare betalar flygbolagen till exempel för antalet timmar i luften och Rolls Royce ser till att jetmotorerna fungerar smidigt, inklusive sensorer, IoT (internet of things, datainsamling och dataanalys. Rolls Royce har bland annat fördubblat motorns genomsnittliga livslängd och minskat nertiden. TotalCare gör att flygplanstillverkarna knyts närmare Rolls Royce - och över längre tid.

 

12 faktorer som driver utvecklingen med servitization:

 • Globalisering – Ökad konkurrens från lågkostnadsländer

 • Önskemål från kunder – Krav på minskad risk och nya kontrakt

 • Tätare kopplingar till kunder - Tjänster knyter dig närmare kunder och gör dem mer beroende av dig

 • "Eviga" avtal - Ger en omfattande kostnadsbild för hela produktens livslängd

 • Ägande VS användning - Betalning för användning istället för ägande är mer lönsamt för kunder/användare

 • Generalisering/standardisering – Konkurrensen inom produkter är inriktad på kostnader

 • Nya affärsmodeller - Med fastprisavtal och effektbaserade avtal

 • Internet of things (IoT) - Med användning av sensorer kan underhåll förutses och bli mer ekonomiskt

 • Big Data och dataanalys - Smart och insiktsfull användning av stora datamängder

 • Småskaliga och lokala utskrifter (3D-utskrift) - 3D-skrivare på plats ersätter deltransport av delar

 • Geopolitik - Exportkontroll och regioner där konflikter råder

 • Resursbrist - Energipriser, CO2-avtryck och återanvändning

Källa: Driving Competitiveness Through Servitization.

 

Servitization som konkurrensfördel 

Viktor Avlonitis, Thomas Frandsen, Juliana Hsuan och Christer Karlsson vid Copenhagen Business School (CBS) har undersökt varför servitizationtrenden blir alltmer utbredd. I rapporten "Driving Competitiveness Through Servitization" lyfter forskarna fram närmare band till kunderna, högre krav från kunderna och prispress kopplat till produkter som viktiga poänger.  

 

Tre poänger från rapporten

 • Intäkterna kopplat till servitization ökar med 5-10 procent varje år

 • 71 procent av de globala tillverkande företagen använder servitization för att särskilja sig från konkurrerenterna 

 • 82 procent av de europeiska tillverkande företagen lägger vikt vid tjänster relaterade till produkter

Servitization har stor betydelse som konkurrensfördel. I den mest avancerade formen handlar det om affärsmodeller som kopplar produkter och tjänster till en enhetlig leverans. Det framgår i rapporten.

 

Så väljer du rätt ERP-partner

 

Uppnå din digitala potential- Läs mer här 

 

Förbättra kundupplevelsen

Annons
Annons
Annons
Annons