Så lyckas du med transformation, innovation och långsiktig tillväxt

Ta lärdom av Schibsted och Aftenpostens mobila satsning.

Anette Mellbye digital transformation

Personalchefen måste även vara chef över digitaliseringen, det säger Anette Mellbye. FOTO HR Norge.

Anette Mellbye är en av Norges främsta experter inom digital transformation.  I den här artikeln delar hon med sig av sju punkter om hur du lyckas med transformation, innovation och långsiktig tillväxt.

Under de senaste tre åren har Anette Mellbye varit ansvarig för mobila satsningar, som är den mest transformerade plattformen inom en bransch som nu förändras från grunden; mediebranschen. Som "digital transformatör" har hon koll på hur man lyckas (och misslyckas) med digital transformation.

Hur lyckas man med transformation, innovation och långsiktig tillväxt?

- Jag satt i Schibsteds ledningsgrupp under en period då vi inte fick saker att fungera. Det berodde på att receptet vi följde inte längre fungerade. Anledningen var att vi hade stora projekt, styrgrupper och arbetade i silos. Jag försökte knäcka koden för hur man skulle jobba under helt nya förutsättningar. Förutsättningar där affärsmodellen inte längre är stabil och varaktig, affärsmodellen är okänd och behöver ersättas till följd av tillgång till ny teknik, säger Anette Mellbye.

Mellbye har länge varit en profil inom digital transformation i Norge, bland annat som direktör för Aftenposten Mobil och Schibsteds Endringskontor. Idag arbetar hon med digital transformation som egenföretagare genom Rekode-bolaget och som styrelsemedlem i ett antal verksamheter såsom Ullevål Stadium, XXL och NTB.

Hon betonar att det har varit en lärorik resa som väckte hennes nyfikenhet och intresse för att förstå vad det verkligen innebär att lyckas med transformation, innovation och långsiktig tillväxt.

HR-chefen är digitaliseringschefen

Mellbye tror att digital transformation ofta felaktigt hamnar på it-direktörens bord.

- Transformation är något annat än digitalisering. Digitalisering handlar ofta om att effektivisera processer som är relaterade till befintlig affärsmodell, medan behovet av transformation sker eftersom den gamla affärsmodellen närmar sig bäst-före-datum. Då handlar det inte bara om digitalisering, utan också om transformation, säger Mellbye.

- När en verksamhet ska digitaliseras är det naturligt att it-avdelningen eller teknikerna sitter i förarsätet. När ett företag ska transformeras måste man mobilisera hela organisationen eftersom transformation handlar om att ändra affärsmodellen, kulturen och kompetensen. Den högsta chefen måste äga processen och driva den framåt. HR måste förstå vilken kompetens som organisationen har behov av. Ekonomiavdelningen måste förstå att den årliga budgeteringen inte fungerar när verksamheten kan drabbas av externa omständigheter som slår mot värdekedjan redan nästa vecka. Du måste helt enkelt rigga organisationen och sättet du arbetar för en helt annan verksamhet än den du har idag, fortsätter Mellbye.

Med andra ord hör digitalisering hemma hos it, men transformationen måste drivas från toppen. HR, personalchefen och personalavdelningen är de naturliga spelarna under genomförandet.

Experten sammanfattar sina lärdomar inom digital transformation i sju punkter:

Sju steg till framgång

1. Chefen måste vara chef

Om du ska lyckas med digital transformation måste chefen leda projektet. Transformation innebär att man grundläggande måste utmana accepterade sanningar, kanalisera resurser från gamla aktiviteter till nya och skapa en ny och lärande kultur. Det här är en krävande uppgift, som är omöjlig att realisera om inte den översta chefen äger och driver processen i allt han eller hon gör.

2. Ordentliga incitament

Mellbye betonar att man måste belöna förändringarna som genomgörs, inte det bestående.

- Incitamentsprogram är viktiga. Om koncernledningens verkställande direktör (CDO) uppmuntrar transformation och "disruptive" initiativ, medan resten av koncernledningen uppmuntras att driva "business as usual" undergrävs transformationen. För att lyckas måste alla uppmuntras till digital transformation, även de som är ansvariga för "business-as-usual", säger Mellbye. 

3. Digital kompetens inom hela organisationen

Digital transformation kräver att du har digitalt intresse och expertis inom hela organisationen, från den högsta ledningen till samtliga led inom organisationen. HR måste förstå att du behöver anställda digital kompetens och att man måste utveckla de befintliga medarbetarna. Man måste skapa intresse för teknik inom hela organisationen - och människor måste ta större ansvar för sitt eget lärande.

Mellbye säger att många verksamheter idag har gott om digital kunskap som varken syns eller hörs eftersom man ännu inte har insett behovet av förändring och transformation. Många av dessa medarbetare ser behovet av förändring tydligare än ledningen och ofta sitter de också med bra svar. HR är ansvarig för att dessa roller får synas och höras. Och HR har ett ansvar för att säkerställa onboarding av nya digitala talanger.

4. Digital transformation kan bidra till kostnadsbesparingar

Man kan uppnå besparingar med hjälp av digital transformation, eftersom det innebär att man arbetar på nya och smartare sätt.

- Kostnadsbesparingar kräver att man arbetar med att organisera och arbeta på nya sätt. Det tvingar organisationer att arbeta smartare, säger Mellbye.

5. Organisation på två olika sätt

För att lyckas i framtiden bör verksamheter organisera sig på två olika sätt - samtidigt.

- Det handlar om att få den gamla affärsmodellen att bli så varaktig som möjligt. Detta görs genom kontinuerlig omkonfigurering och hälsosam likvidation av saker som inte längre levererar resultat. Det här är viktigt - det är den gamla affärsmodellen som kommer att finansiera den nya, säger Mellbye och fortsätter:

- Sedan handlar det om att leta efter helt nya affärsmodeller genom experiment, partnerskap och förvärv. Dessa två metoder måste dessutom fungera parallellt.

6. Behov av digital spetskompetens

- Ledningen måste kunna identifiera ny teknik som kan vända upp och ner på affärsmodellen eller som strategiskt kan påverka verksamheten, säger Mellbye.

- Försäkringsbranschen måste t.ex. förstå effekten av sensorteknik på affärsmodellen. Mycket har handlat om att reparera skadan på värdekedjan när det har uppstått, nu hamnar fokus på att ligga steget före och agera innan den har inträffat, säger hon.

7. Ny kultur

Slutligen innebär digital transformation att man måste organisera sig annorlunda än tidigare. För många verksamheter har affärsmodellen varit stabil under många år. Mellbye lyfter fram Aftenposten som exempel:

- Eftersom omständigheterna har varit stabila har affärsmodellen, abonnemangs- och reklamfinansierat redaktionellt innehåll på papper, varit densamma i nästan 150 år. Och med en stabil affärsmodell har den varit funktionell och effektiv med hierarkier och silos. Men nu, när förändringstakten är hög och den etablerade affärsmodellen fallerar måste man leta efter nya affärsmodeller. Då är det gamla sättet att organisera sig på ineffektivt och alltför långsamt - och det bidrar till dåliga lösningar, för idag kan kundproblem inte lösas i silos, säger Mellbye.

- Eftersom förändringstakten är så hög måste organisationer organisera sig för ett högt tempo, experimentering och lärande - och de måste arbeta i tvärfunktionella team. De behöver också vara bekanta med affärsmodellen som en variabel, inte som en konstant. Affärsmodeller måste förändras när ny teknik gör entré. Eftersom förändringstakten är så hög måste organisationer börja leta efter personer som lär sig, inte som undervisas. Och de måste flytta fokus från best practice - till next practice.

Annons
Andra läser också
Annons