Framtidens CFO: Strateg? Analytiker? Bollplank?

CFO

Vilka processer och verktyg krävs för att CFO:n ska bli ett framåtblickande bollplank för den högsta ledningen?

CFO:s roll förändras: I mina två tidigare artiklar har jag beskrivit de stora förändringarna som CFO:n och ekonomiavdelningen genomgår. Här hittar du min första artikel: CFO:ns roll: Från bakåtblickande till framtidsfokuserad

I den andra artikeln "Framtidens CFO: Så blir du VD:ns viktigaste bollplank" gav jag min syn på vad förändringarna innebär för CFO:n och beskriver hur vi inom EG kontinuerligt har justerat vår organisation och rutiner för att understötta den digitala transformationen. 

Nedan, i min tredje och sista artikel, kommer jag att gå in på vilka processer och verktyg som behövs för att fylla rollen som en digital och framåtblickande ekonomidirektör.

 

Less is more 

Först och främst krävs it-lösningar som gör det möjligt för ekonomiavdelningen att snabbt och enkelt förbereda prognoser och bedöma risker. Här är automatisering av insamling och beräkning av data avgörande. Om data samlas in först, läggs in i kalkylblad och beräknas manuellt går det alltför långsamt, samtidigt som risken för felaktigheter ökar.

 

Dessutom måste man komma bort från tanken att all data är relevant och viktig. Annars kommer du att drunkna i irrelevanta data. Less is more. Fokusera på masterdata och se till att det definieras jämnt inom hela organisationen. Begrepp som "försäljning" och "kund" måste ha samma betydelse på sälj- och marknadsavdelningen som på ekonomiavdelningen och hos den högsta ledningen. Annars är uppgifterna meningslösa.

 

Därför är data så viktigt 

 

Verktyg, KPI:er och kompetenser är lika viktigt

På EG är Microsoft Dynamics 365 och olika verktyg för analys och Business Intelligence nyckelverktyg. Det ger en enkel och lättförståelig översikt över de valda KPI:erna. Men det är lika viktigt att vi får också möjlighet att sätta upp och planera framtida scenarier modellerade utifrån vårt strategiska värde och kostnader, inklusive beräkning av potentiella fördelar och risker i de olika scenarierna. Naturligtvis kräver detta rätt team på ekonomiavdelningen. Generellt sett ser jag ett växande behov av anställda som både kan tänka kreativt och förstår verksamheten.

 

Baserar du dina beslut på data eller på magkänsla?

 

En annan viktig punkt är att se till att du kan hålla fast vid de strategiska KPI:erna. Ofta händer det att ledningen väljer ett antal strategiska KPI:er som inte följs upp - eller som man inte kan gå in i detalj på eftersom budget- och prognosmodellerna inte är byggda kring de strategiska drivkrafterna och KPI:erna. Enligt min åsikt skapar KPI:er bara värde om det är möjligt att identifiera och göra konkreta förbättringar. 

 

KPI:er skapar bara värde om det är möjligt att identifiera och göra konkreta förbättringar.

 

Därför är det avgörande att den högsta ledningen och ekonomiavdelningen är överens om vilka KPI:er som är relavanta att mäta. Det gäller också att se till att rätt modeller och system finns inom organisationen. Till exempel kan Data Warehouse och Plan Analytics göra det möjligt för ledningen att gå in i detalj. På så sätt kan man mäta KPI:er på exempelvis en iPad.

 

Ta del av digitaliseringens möjligheter 

 

En tredje viktig punkt är att komma ihåg att snabbheten för uppföljning av KPI:er har stor betydelse. Här är det tydligt att automatisering och rätt processer innebär att färre personer från ekonomiavdelningen och verksamheten i allmänhet måste vara involverade för att få fram rätt data. Ju snabbare data går att få fram, desto fortare kan du fokusera på det som fungerar - och stoppa insatser som inte är på väg i rätt riktning, t.ex. när det gäller valutarisker, försäljningsvolymer och pipeline. Samtidigt får ekonomiavdelningen mer tid för strategiska uppgifter och rådgivning.

 

Ta del av hur tuggummitillverkaren gör sig redo för en oviss framtid 

 

Sammantaget gör kombinationen av rätt KPI:er, modeller, system och medarbetare det möjligt att snabbt och effektivt få en rättvisande bild av den ekonomiska situationen. Och - inte minst – möjlighet att agera snabbfotat och att sätta upp och värdera vilka scenarier som kan öka lönsamheten. 

 

Digitaliseringen innebär oanade möjligheter 

Digitaliseringen innebär enorma möjligheter men också många utmaningar för framtidens CFO och ekonomiavdelningen, till exempel när det gäller att begränsa, definiera och rikta data som man arbetar med. Och man får inte glömma att grunden för den digitala CFO:n och ekonomiavdelningen fortfarande bör baseras på "gamla dygder".

 

Överblicken över transaktioner, intäkter, kostnader, kassaflöde etc. måste vara i ordning innan du kan börja blicka framåt. Den traditionella grunden måste vara på plats, annars bygger du ditt digitala hus på en instabil grund.

 

Samtidigt bör man också komma ihåg att vardagen ska fungera. Jag håller helt med om att de nya tekniska lösningarna ger stora möjligheter. Men alla är inte lika relevanta. Så innan du sätter igång en helt ny ekonomisk funktion behöver du fortfarande definiera KPI:erna som ger störst strategisk mening att uppfylla - och se till att organisationens befintliga system och processer kan understötta dem från grunden.

 

Glöm inte de lågt hängande frukterna.

 

Det är lika viktigt att initiera digital processoptimering av sina standardprocesser med hjälp av automatisering. Här bör du naturligtvis börja där det finns flest direkta vinster att hämta och sedan bygga vidare på din digitala ekonomifunktion- steg för steg. 

 

Vilken roll har framtidens CFO?

I denna och mina två tidigare artiklar "CFO:ns roll: Från bakåtblickande till framtidsfokuserad" och "Framtidens CFO: Så blir du VD:ns viktigaste bollplank" har jag beskrivit de ändringar som CFO:er och ekonomiavdelningar möter inom nästan alla branscher. 

 

Under de senaste 15 åren har ekonomichefens jobb förändrats. Tidigare handlade rollen om att se till att det finns pengar i kassan här och nu. Nu  gäller det även att fokusera på de närmaste åren genom att stödja optimala investeringar för framtiden.

 

Under de kommande 15 åren är dagens CFO-roll förmodligen borta.

 

Under de kommande 15 åren är dagens CFO-roll förmodligen borta. De grundläggande ekonomiska uppgifterna och de ekonomiska processerna i maskinrummet har tagits över av programvara, såsom Advanced Analytics och artificiell intelligens. Vad CFO:s roll kommer att innebär i framtiden är svår att förutsäga - men just nu finns det definitivt ett antal praktiska uppgifter att ta tag i och det gäller att utnyttja de nuvarande möjligheterna.

 

Så väljer du rätt BI-lösning

 

Maximera nyttan av din data 

 

Uppnå din digitala potential 

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons