Microsoft: Så undviker du out of stock

Aldrig mer out of stock

Foto: Colourbox.

Out of stock är ett vanligt och kostsamt problem som många detaljhandlare brottas med. Varje år förlorar verksamheter biljontals dollar. Dessutom blir kundupplevelsen lidande och varumärket urvattnas. I den här artikeln får du insikt i de vanligaste orsakerna till out of stock, vilka effekter det får för din verksamhet och hur du gör för att undvika problemet. 

 

I dagens retaillandskap, där omnikanal är den rådande normen, gäller det att ha en proaktiv strategi för lagerhantering. Att erbjuda rätt vara på rätt tid och rätt plats är grundläggande för att bygga lojalitet och erbjuda en konkurrenskraftig kundupplevelse. Annars är risken stor att du blir bortvald till förmån för dina konkurrenter. Har du koll på hur man undviker out of stock? 

 

Den stora utmaningen är att skapa strategier som gör det möjligt att överbygga de gap som uppstår mellan beställning, uppdatering och lagerpåfyllnad inom dagens detaljhandel som präglas av försäljning och distribution som är multi-channel, multi-site och multi-tier. Det framgår av Microsofts rapport "Plugging Out-of-Stock Gaps in Consumer Goods". I den här artikeln ger vi dig de viktigaste poängerna. 

 

Endast 15 procent av konsumenterna är villiga att skjuta upp sitt inköp tills varan åter finns i lager.

 

De vanligaste orsakerna till out of stock 

Problematiken med out of stock är en akilleshäl för många detaljhandlare. Men vad beror det egentligen på? Enligt rapporten finns det flera olika anledningar. 

 

En vanlig orsak är att man saknar precisa verktyg för prognoser för efterfrågan. För att lyckas behöver man planera sortimentet för sina försäljningskanaler på ett effektivare sätt. Out of stock kan också vara ett resultat av felaktig datahantering. Det kan exempelvis handla om att nya produkter lanseras och äldre versioner upphör, något som inte alltid avspeglas i systemen mellan detaljhandlare och leverantör. 

 

Out of stock kan även uppstå om ditt system för löpande inventering har alltför stora felmarginaler eller om du har allokerat hyllytan i butik till fel produkter. Det är också möjligt att ditt planogram (schema över produkters placering i hyllorna) är bristfälligt och behöver optimeras för att kunna erbjuda det som kunden efterfrågar. 

 

Uppnå din digitala potential 

 

Out of stock orsakas till 47 procent av bristfälliga prognoser som rör efterfrågan.

 

Så påverkar out of stock din verksamhet 

På grund av out of stock brottas retailers med problem som är kopplade till operativa, intäktmässiga samt kund- och varumärkesrelaterade problem. Det påverkar såväl Supply Chain och försäljning som den interna processtyrningen. 

 

Out of stock kan leda till att du behöver göra extrabeställningar och granskningar, något som är både tidskrävande och minskar effektiviteten i din Supply Chain. Det har också en negativ inverkan på exaktheten i dina prognoser vilket kan leda till att kundlojaliteten minskar och att det uppstår en obalans i varuförsörjningen. 

 

Dessutom kan kampanjer påverkas negativt på grund av problem med out of stock. Det kan få konsekvenser som förlorade säljmöjligheter, negativ ROI och att varumärket urvattnas. 

 

De sju mest innovativa retailtrenderna 

 

Endast 30 procent av konsumenterna letar efter en ersättningsprodukt när den önskade varan inte finns i lager. Hela 70 procent går vidare till en annan butik.

 

Detta kan du göra för att undvika out of stock

Rapporten presenterar flera åtgärder som du kan implementera i din verksamhet. För att undvika out of stock kan man nyttja möjligheterna med Machine Learning samt segmenterad och prediktiv dataanalys för din Supply Chain. Du kan också använda samarbetsplattformar i realtid och sociala medier för att skapa bättre samarbeten med handelspartners. 

 

Robotar har också börjat göra entré ute i butikerna. Genom att använda robotar ute i gångarna som håller koll på hyllorna samt felplacerade eller felprissatta varor kan du minska risken för out of stock. Är du inte redo att släppa in en robot bland kollegorna? Då kan en app som är kopplad till bildigenkänning och analytics vara ett smart sätt att hålla koll på butikshyllorna. 

 

För att undvika out of stock är det också en bra idé att se över sina kommunikationsvägar. Du kan exempelvis införa enheter med röststyrd Wi-Fi som möjliggör sömlös kommunikation – från medarbetaren ute på golvet till huvudkontoret och externa partners. 

 

Slutligen kan du dra nytta av flöden med webbansluten enhetsdata från mobila enheter, Wi-Fi, inbyggda produktsensorer, smart-TV och andra digitala enheter. Med hjälp av dessa flöden kan du optimera kundupplevelsen genom att identifiera konsumenterna och engagera dem med rätt produktmeddelanden och erbjudanden. 

 

Vill du veta mer om hur du undviker out of stock?

Ta del av hela rapporten här

 

Få hjälp med att undvika out of stock 

Förutse framtida efterfrågan med EG Statistical Baseline Forecast

Optimera kundupplevelsen 

Annons
Annons