Video: Microsoft Dynamics 365 CRM ger Verdo en enhetlig pipeline

Microsoft Dynamics 365

Tine Lind, Digital Marketing Manager på Verdo, berättar om hur Microsoft Dynamics 365 CRM stärkte bolagets pipeline. Foto: We Are Story.

Verdo är ett energibolag som vill vara mer än så. Målet är att ta en position som ett teknikföretag som specialiserar sig på energi. Samtidigt vill Verdo genomföra sin tillväxtstrategi med en total omsättning på 3 miljarder danska kronor under 2018, vilket motsvarar en tillväxt på 10 procent.

För att nå detta ambitiösa tillväxtmål var det nödvändigt att stärka pipeline och den digitala kundresan. Dessutom vill Verdo förbättra kundservicen genom ökad personifiering och stärka samarbetet mellan försäljning och marknad.

Verdo valde Microsoft Dynamics 365 CRM-portföljen med det konkreta syftet att skapa KPI-styrda processer som säkerställer en enhetlig och överskådlig pipeline inom alla avdelningarna och som på så sätt skapar bättre möjligheter till cross sales. Dessutom fokuserar man på en solid förankring via implementering och utveckling i nära samarbete med användarna.

I videon berättar Tine Lind, Digital Marketing Manager, om de resultat som Verdo har uppnått samt om hur bolaget lyckades med sin projektplan och säkerställde en smärtfri implementering tidigare än förväntat.

 

 

Funderar du på din verksamhets nästa digitala steg? 

 

Ta del av hur Bagger Sørensen gjorde verksamheten redo inför en oviss framtid genom att välja en standardlösning från Microsoft Dynamics. 


Se även Bo Møller, Senior Solution Manager för Microsoft Dynamics 365, berätta om varför han fokuserar på att prata om digital transformation med kunder. Du får också ta del av hans råd om hur du tar nästa digitala steg.