It-trender för 2018: Tekniken måste stödja innovation och nya affärer

Molnet, säkerhet, innovation och nya affärsmöjligheter kommer att påverka årets it-investeringar

Anders Elbak IDC om digitalisering

Anders Elbak från IDC berättar om årets it-trender.

- Det stora skiftet vi har sett de senaste åren är att it har gått från att fokusera på interna processer, effektivitet och optimering till att handla om hur det kan skapa värde för verksamheten, säger IDC-chefen Anders Elbak.

Enligt analysföretaget IDC har två tredjedelar av alla nordiska verksamheter positiva förväntningar inför 2018. Endast cirka 5 procent är negativa och resten är neutrala.

Positiviteten hos verksamheter beror på det faktum att många företag har ökat sina it-budgetar. I genomsnitt bedömer IDC att tillväxten i verksamheters it-investeringar kommer att öka med cirka 5 procent jämfört med förra året.

It: från internt till externt fokus

Men hur fördelas it-budgeten inom de olika tekniska områdena såsom säkerhet, infrastruktur, applikationer och ny teknik? Och vilka är de tydligaste trenderna på den nordiska it-marknaden?

- Vi har sett ett stort skifte under de senaste åren. It har gått från att fokusera på interna processer, effektivitet och optimering till att handla om hur man kan skapa värde för verksamheten, kunderna och marknaden. Vi ser att många bolag idag använder it för att understötta innovation, transformation och utveckling av nya affärsmöjligheter. Det kan till exempel handla om att leverera bättre tjänster till kunder eller om att använda teknik för att förstå marknaden bättre, säger Anders Elbak på IDC.

 

Vi ser att många verksamheter idag använder it för att understötta innovation, transformation och utveckling av nya affärsmöjligheter. Anders Elbak, IDC

 

Det har pratats mycket om detta under många år, men nu sker ett skifte i synen på it och användningen av teknik.

- Det är smart att ta det steg för steg: börja med att optimera dina interna processer och fortsätt därifrån, säger Elbak.

Enligt IDC ligger digital transformation högst upp på dagordningen inom de flesta nordiska verksamheter. Det gör att man ser på it-infrastruktur med nya ögon. Man har nu andra kriterier för investeringar i it och förändrar både organisationer och företagskultur.

Trots detta kommer alla verksamheter inte att lyckas. Under 2018 förutspår IDC att vi kommer att se företag som har investerat stora summor i moderna it-plattformar men som kommer ändå misslyckas med digital transformation. Anledningen är att de förbiser vikten av att förändra företagskulturen.

Större teknikinvesteringar skapar ökad innovation

It-skiftet speglas också i hur verksamheter använder sina it-budgetar. Enligt IDC ligger säkerhetsfrågan högst upp på prioriteringslistan bland it-chefer, medan teknik som understöttar kundservice, nya affärer och innovation hamnar på andra och tredje plats.

- Dessa två områden har klättrat på prioriteringslistan under 2017. Samtidigt har det blivit mindre viktigt att använda it för att optimera interna processer och för att minska kostnaderna, även om dessa två områden fortfarande är relevanta och hamnar på femte respektive fjärde platsen på listan, säger Elbak.

Ökad användning av molntjänster är grundläggande för digital transformation och IDC-experten menar att molnlandskapet kommer att bli alltmer fragmenterat.

En tredjedel av alla nordiska verksamheter använder eller är på väg att distribuera tjänster på de globala molnplattformarna.

Verksamheter som arbetar efter strategin "cloud first" och är mogna användare av molntjänster är både mer innovativa och mer flexibla än de bolag som inte tagit steget ännu.

Investeringar i Artificial Intelligence (AI) och Machine Learning (ML) kommer också att öka i år. Det menar IDC, som ser IoT (Internet of Things) som den största drivkraften för AI- och ML-projekt. IoT kommer också att leda till att analyskapacitet och databehandling flyttas till utkanten av nätverket (där enheterna är placerade).

Slutligen lyfter Elbak fram fyra punkter som hjälper verksamheter att lyckas med digital transformation:

  • Gör en strategi för digital förändring
  • Använd tekniken på ett smart sätt
  • Skapa en företagskultur som understöttar digital transformation
  • Utnyttja företagets arv; historia, varumärke, marknadsposition, kundunderlag, inflytande och eget kapital