ERP-experten: Så väljer du rätt it-partner

Läs Bo Hjort Christensens råd om hur du väljer rätt it-partner.

Hitta din strategiska digitaliseringspartner

ERP-experten Bo Hjort Christensen hjälper dig i jakten på den perfekta ERP-partnern. Foto: Getty Images.

När Microsoft flyttar affärssystem till molnet får det stora konsekvenser för it-partnern. Traditionellt sett har it-partners verksamhet kretsat kring tekniken. I framtiden kommer framgångsrika partners att bli strategiska digitaliseringsexperter, säger ERP-experten. Läs Bo Hjort Christensens råd om hur du väljer rätt it-partner.

Med Dynamics 365 flyttar Microsoft tunga affärssystem till molnet och tar ansvar för uppdateringar och teknik. Detta medför stora förändringar för partnern.

- Traditionellt sett har affärsområdet för Microsoft-partners varit enormt, men koncentrerat till det teknologiska/tekniska och processer - och i lägre utsträckning kring strategin. I framtiden kommer det att förändras. Microsoft tar större ansvar för tekniken, men för den smarta partnern innebär det inte mindre affärer. Den smarta partnern flyttar upp sig i värdekedjan och blir en strategisk digitaliseringspartner, säger Bo Hjort Christensen, ERP-expert och universitetslektor på BI.

Christensen har arbetat med affärssystem och digitalisering i 40 år och har skrivit om ämnet under de senaste 30 åren.

Värdet i partnerskapet ligger i partnerns förmåga att skapa värde utöver kärnfunktionaliteten i affärssystemet. Bo Hjort Christensen, ERP-expert

Vad skiljer en bra partner från en dålig?

- En bra partner måste bevisa att de har en bredd inom kompetensområdena. De behöver också ha kompetens som sträcker sig utanför kärnkompetensen som rör ERP. Nu gäller det att även ha kunskap inom en rad nya områden, såsom Cortana (Artificiell Intelligens), Internet of Things, Flow (programmerat processflöde) och PowerApps (Application Development baserat på Dynamics). Partnerskapets värde ligger i partnerns förmåga att skapa värden utöver kärnfunktionaliteten i affärssystemet. Det finns ingen poäng längre i att bli certifierad inom redovisning i Dynamics AX, säger Christensen.

Han betonar att eftersom framtida partners måste vara kundens digitaliseringspartner så behöver man ha många verktyg i sin verktygslåda.

Bo Hjort Christensen tillägger att han inte är oroad över bra partners förmåga att skapa affärer.

- Microsoft verktygslåda innehåller många möjligheter till att skapa affärer hos kunderna.

Behov av kulturell matchning

- Samtidigt tror jag att det handlar om en kulturell matchning mellan partner och kund. Det ligger implicit i ett partnerskap att det kommer att sträcka sig över tid, och ni kommer att möta både bergstoppar och dalar tillsammans. Då gäller det att man trivs med varandra. Denna delen är ofta underskattad; den mänskliga dimensionen, dvs. att ni har det trevligt tillsammans och stärker varandra, fortsätter Christensen.

Han anser att valet av partner är viktigare än valet av system.

- Människor och kompetens är det viktigaste. En dålig partner kan göra en bra plattform dålig och en bra partner kan göra en medelmåttig plattform tillräckligt bra.

Det är implicit i ett partnerskap att det ska sträcka sig över tid och man måste ta sig över både bergstoppar och ner i några dalar. Då måste man trivas med att arbeta tillsammans. Bo Hjort Christensen, ERP-expert

Prosessmäklare

Christensen ser flera partnerförändringar på lite längre sikt. Kunderna är mer oroade över processerna och är mindre intresserade av systemen. Därmed blir ERP-partnern också en leverantör, en mäklare av olika tjänster och lösningar.

- Framtidens ERP-partner kan bli en mäklare som sammanför olika tjänster och applikationer från olika leverantörer. Partners har sin huvudposition inom ett plattformsområde, till exempel SAP eller Microsoft, och fungerar som mäklare i den meningen att man hittar värdeskapande tjänster inom eller utanför ekosystemet, säger Christensen.

Han betonar att det är komplicerat att sätta ihop dessa olika tjänster.

Det är inte bara partnerlandskapet som genomgår stora förändringar. Christensen tror att vi kommer att se mer och mer automatisering av verksamhetsprocesser.

- Jämfört med hur det var för 20 år sedan kommer affärssystemet att vara mer som en black-box med en hög grad av automatiserade processer. Användaren kommer att övervaka och analysera processerna samt hantera avvikelser. Man kommer i allt lägre utsträckning att sitta och arbeta med transaktionsregistrering.

Annons
Andra läser också
Annons
Annons