En smygtitt på framtidens affärssystem

Nu kommer vändpunkten för affärssystem.

Bo Hjort Christensen, ERP-expert_ Microsoft Dynamics 365

ERP-experten Bo Hjort Christensen menar att Microsoft har gjort en klassresa med utvecklingen av Dynamics 365. FOTO: Leif Håvar Kvande.

Analytikerföretaget Gartner pratar om postmoderna affärssystem. ERP-experten Bo Hjort Christensen menar att digitaliseringen nu har kommit till en vändpunkt och ger en smygtitt på framtidens affärssystem. 

- Varje dag skrivs det om digitalisering. Jag kan inte öppna en tidning utan att det står något om digitalisering. Det är ett gott tecken, säger Bo Hjort Christensen, ERP-expert och universitetslektor på BI.

Christensen har arbetat med digitalisering i 40 år och har skrivit om digitalisering under de senaste 30 åren. Han säger att det som har förändrats de senaste åren är att företagsledare har börjat prata om digitalisering.

- Idag vill styrelsen att verksamheten ska digitalisera. Det beror på att en del styrelseledamöter har läst in sig på området, men ofta inte tillräckligt bra. Då gäller det att se upp. Jag tycker ofta att de digitala ambitionerna är större än förmågan, säger Christensen.

Han betonar att det är en ledningsuppgift att förstå sin verksamhets digitala position, att definiera en ny digital ambition och att allokera de medel som krävs för att uppnå målet.

"Jämfört med hur det var för 20 år sedan kommer affärssystemet att bli mer som en black-box med en hög grad av automatiserade processer." Bo Hjort Christensen, ERP-expert

40 år av digitalisering

- Digitalisering har funnits i 40 år, men nu har vi kommit till en vändpunkt eftersom många teknologier har uppnått en viss mognadsnivå. Därmed kan de ingå i affärssystem. Det är inte element i en strategi, men egenskaper i en applikation, säger Christensen.

Han hänvisar till analysföretaget Gartner som menar att verksamhetsapplikationer genomgår de största förändringarna sedan 1990-talet. Affärssystemen håller på att dekonstrueras och vi får postmoderna plattformar med komplexa lösningar från olika leverantörer.

- Under de senaste 15-20 åren har det hänt mycket på ERP-fronten, men främst när det kommer till användargränssnitt. Den nya nu är att förändringarna inte bara sker på ytan, utan djupare ner, dvs. i arkitekturen, källkoden och datamodellen. Nu är det mycket som sker väldigt djupt ner i arkitekturen och det är väldigt intressant att Microsoft tar fram plattformen Common Data Service (CDS), förklarar Christensen.

CDS är en plattform för data- och informationsutbyte som utgör en bas för affärssystemet och anslutna appar samt tredjepartslösningar. Det är smart att arbeta med en grundnivå som innehåller viss intelligens och logiska data.

Från teknisk skuld till tekniskt kapital

ERP-experten definierar digitalisering så här:

- Digitalisering är transformationen som innebär att it går från att vara ett stödverktyg till att bli en del av företagets DNA. Det innebär att affärsmodellen, organisationen och processerna är utformade för att utnyttja dagens och morgondagens teknik, säger Christensen. 

Christensen betonar att om du ska komma igång med innovativ digitalisering så måste du städa upp i gamla system och sanera teknisk skuld.

- Du bör inte sätta igång med digitalisering innan du har ordning på det digitala arvet, säger Christensen.

Han pratar om att flytta det digitala arvet från att vara "teknisk skuld" till att bli "tekniskt kapital".

Teknisk skuld kännetecknas av utdöende teknik, låg datakvalitet, programvara som inte supporteras länge och instabilitet. Tekniskt kapital kännetecknas av hög datakvalitet, stabilitet, ny teknik och att det är responsivt.

- Om du har mycket teknisk skuld måste du först göra en digital återbetalning och därmed få ordning på grunden- innan du kan sätta igång med innovativ digitalisering. Det kan vara ett omfattande och kostsamt arbete, men det är en förutsättning om du vill jobba fritt med innovativ digitalisering, fortsätter Christensen.

Han menar att teknisk skuld i stor utsträckning är självförvållad och definieras som allt oavslutat, onödigt komplicerat och föråldrat i de lösningar som hindrar oss från att utveckla verksamheten.

"Verksamhetsapplikationer genomgår de största förändringarna sedan 1990-talet. Vi får postmoderna affärssystem med komplexa lösningar från olika leverantörer." Gartner

En smygtitt på framtidens affärssystem

Är det fortfarande relevant att använda termen ERP år 2018?

- I framtiden kommer man att köpa in sig i en tjänstekatalog med processer. Det handlar inte om moduler eller system, men man köper en process, säger Christensen. 

Längre fram menar han att hela affärssystemet kommer att levereras som en sann molntjänst. Det beror på att det är den mest kostnadseffektiva leveransmetoden.

- Framtidens ERP-partner kan bli en broker, en mäklare som samlar olika tjänster och applikationer från olika leverantörer. Man har sin huvudposition inom ett plattformsområde, till exempel SAP eller Microsoft och är en mäklare i den meningen att du hittar bra mervärdeskapande tjänster inom eller utanför ekosystemet, säger Christensen, som betonar komplexiteten i att sätta ihop dessa olika tjänster.

- Jämfört med hur det var för 20 år sedan kommer affärssystemet att vara mer som en black-box med en hög grad av automatiserade processer. Användaren kommer att övervaka och analysera processerna samt hantera avvikelser. Man kommer att arbeta med registrerings och transaktionsregistrering i lägre utsträckning, fortsätter Christensen.

Han menar att Microsoft har gjort en klassresa med utvecklingen av Dynamics 365, som med grunden Common Data Service (CDS) är redo för framtidens ERP-arkitektur.

- Dynamics har utvecklats snabbare än kunderna. Det förenklar för förstagångsköpare, men det är något mer krävande för dem som kommer att uppdatera från äldre versioner av Dynamics till molnbaserade Dynamics 365, avslutar Christensen.

Äkta SaaS ska erbjuda:

1. Betydligt snabbare leverans

2. Ett processbibliotek

3. Frekventa uppdateringar

4. Bra API:er

5. Multi-tenant modell

6. Verktyg och metoder för kundspecifika tillägg

7. Bättre skalbarhet än on-premises

8. Ökad säkerhet jämfört med on-premises

9. Bättre ekonomi

10. En intuitiv och självständig användarupplevelse

Annons
Annons
Annons