Dataetik: Matematikportal tar ansvar for barns data

Dataetik

EduLab-chefen Kasper Holst Hansen tar dataetik på fullaste allvar. Foto: Per Roholt.

I Danmark används matematikportalen MatematikFessor.dk i 75 procent av skolorna. Utvecklaren EduLab tar etiskt ansvar för barns data. Det kan många andra företag ta lärdom av.

Dataetik: "Som ledande marknadsleverantör av en digital matteportal för skolvärlden har EduLab ett etiskt ansvar. Det är inte ett ansvar vi bara tar, det är ett ansvar vi tar på ett seriöst sätt."

Det skriver det danska företaget EduLab, vars uppgift är att göra världens barn bättre på matematik, på sin hemsida.

När vi träffar verksamheten i sina blygsamma lokaler, precis vid Vanløse Station i Köpenhamn, där de trängs på grund av snabb tillväxt, råder det ingen tvekan om att frågan om barn och dataetik tas på fullt allvar.

- Vi tillhandahåller utbildning. Det handlar också om bildning och om att uppföra sig ordentligt. Vi vill hantera data korrekt och agera på ett ärligt sätt, något som även gynnar vår verksamhet, berättar grundaren och regissören Kasper Holst Hansen.

 Han är övertygad om att hög dataetik kommer att bli en konkurrensfördel.

- Men inte för alltid, snart blir det en självklarhet. Konkurrenter som inte kan garantera etisk behandling av data dör snabbt ut, fortsätter Hansen.

Datateknik ska skydda barn

80 000 danska barn loggar varje dag in på portalen MatematikFessor.dk för att göra övningar och ta lektioner i matematik.

Lärare och föräldrar kan följa barnens utveckling i ämnet och snart kommer tjänsten att användas för att utbilda barn i Norge, Sverige och Nederländerna. EduLab säljer privata prenumerationer till föräldrar och skolor. Föräldrarna anger själva nödvändiga uppgifter och ger sitt samtycke till att barnen får använda plattformen.

Skolor skickar uppgifter som namn, klass, skola och lärare från STIL, Styrelsen for IT og Læring. Och sedan analyserar de data på egen hand. På så sätt kan lärare och föräldrar följa barnens matematiska framsteg.

Barnen har också tillgång till data, men inte allt. Till exempel vet de inte om de har fått gå om en årskurs. Den får bara lärarna veta, så att de kan styra hur de ska jobba med den enskilda eleven.

 

Uppnå din digitala potential 

 

Skrotat skolspel

För några år sedan utvecklade EduLab ett "skolspel" där pojkar tävlade mot flickor, men det har har lagts ner.

- Jag blev uppringd av en kvinnlig matematikforskare som kritiserade spelet. Hon sa att det var svårt att vara kvinna inom matematik. Så vi tog bort spelet. Det visade att vi har ett stort ansvar och hur mycket vi kan påverka, säger Hansen.

Enligt Lotte Ludvigsen, it-chef på EduLab, har verksamheten inte användning av data som avser ögonfärg, längd, språk eller kön. De tittar på beteende och framsteg inom matematik. Utgångspunkten är att de vill ha så lite data som möjligt - datiminimering - vilket också är en av principerna i EU:s nya persondatalag GDPR. 

De använder till exempel inte det personliga ID som STIL tillhandahåller. Och de tar bort de data som STIL levererar som de inte behöver. EduLab har inte cookies från tredje part på portalen och inga plugins för sociala medier. Allt för att förhindra att barnen delar sina uppgifter med andra parter. EduLab säljer inte data till andra aktörer och har tydliga personuppgiftbiträdesavtal med underleverantörer.

Pengar vs datateknik

Även om EduLab är övertygade om att datateknik är en bra affär så finns det också situationer där kommersiella överväganden krockar med etikfrågan.

Det uppstod till exempel en häftig intern diskussion om huruvida Facebooks verktyg för retargeting borde användas så att Facebook-användare som besökt EduLabs webbplats blir exponerade för annonser från EduLab. 

- Det skapande ett dilemma mellan det kommersiella och det etiska, säger Louis och fortsätter:

- Vi hade en etisk diskussion om detta och vill nu testa Facebooks retargeting riktad mot lärare. Vi satte åldersgränsen på 25 år, så vi är säkra på att vi inte riktar oss till barn och ungdomar på Facebook. Nu testar vi och ser vad resultatet blir.

Enligt it-chefen är EduLab ännu inte i mål med att efterleva GDPR till fullo. Detta inkluderar beskrivningar av alla processer och kontroller.

Dataetik är redan en konkurrensfördel för EduLab när tjänsten exporteras till andra länder. När EduLab ingick ett avtal i Nederländerna rådde det ingen tvekan om att verksamhetens dataetiska riktlinjer var avgörande.

 

EduLabs dataetiska riktlinjer

  • Det är helt grundläggande att all data vi samlar in kommer att understötta syftet att göra skolbarn bättre i matematik.

  • Vi säljer under inga omständigheter personuppgifter till tredje part.

  • Vi delar endast data med våra partners som agerar bollplank och endast i en utsträckning som tryggar säkerhet och relevans.

  • Vi samarbetar med forskare, men de får endast data från oss som är anonymiserad. Alla forskare intygar att de inte kommer att missbruka den förtroliga informationen som de får ta del av.

  • Vi vill att våra data kan spåras och är transparent - vad vi gör med den, hur länge vi lagrar den och vem som har tillgång till den. Vi informerar också våra användare om deras rättigheter och möjligheter.

  • Personer under 25 år får inte reklam från oss - det gäller alla våra webbplatser. Vi vill säkerställa att barn och ungdomar inte utsätts för reklam.

  • Din data är säker hos oss - vi behandlar din information med stor omsorg och säkerställer att du tryggt kan navigera på våra webbplatser.

  • Vi har dataskydd och personuppgiftbiträdesavtal - för att säkerställa att din information är i trygga händer.

 

Extra säkerhet vid inloggning på MatematikFessor.dk

• Ingen reklam - för att säkerställa att användningen av MatematikFessor.dk endast är till för undervisning.

• Inga plugins för sociala medier - för att säkerställa att sociala medier inte får tillgång till portalens data.

 

 

Läs mer om verksamheten här