CFO:ns roll: Från bakåtblickande till framtidsfokuserad

CFO

Om du som CFO vill vara en viktig samarbetspartner för den högsta ledningen behöver du kunna se både bakåt och framåt. Foto: Getty Images.

Genom att både kunna ge status och ha möjlighet att formulera och bedöma möjliga framtida scenarier blir CFO:n och ekonomiavdelningen ett viktigt bollplank för företagets högsta ledning.

CFO:ns roll förändras: det är inte längre tillräckligt att hålla koll på företagets ekonomi. Som CFO måste man också ta fram strategier och skapa beslutsunderlag åt ledningen som är baserat på data. Beslut som kan vara avgörande för verksamhetens framtid.

De förändrade kraven och CFO:ns nya roll är något som många ekonomichefer funderar kring, det gör även jag i rollen som CFO på EG. Den stora och svåra frågan är hur man förändrar sina processer samt skapar och definierar sin nya roll. Jag kommer att ta upp denna fråga i mina två kommande artiklar på temat "CFO:ns roll i förändring".

CFO med digitala superkrafter

De ökade digitala möjligheterna påverkar ekonomicheferna. Tidigare var det bara de största organisationerna som hade teknisk kapacitet och processer för att införa enhetliga processer och en gemensam dashboard för hela organisationen. Idag är det även möjligt för små och medelstora företag. Det innebär att man som CFO inom vitt skilda typer av företag kan få bättre insikt och en översikt över den nuvarande situationen. 

Det har blivit mycket lättare att hämta data från både interna och externa källor och baserat på dessa gör snabba uppskattningar och analyser "ut ifall att" av framtida scenarier. Alla dessa alternativ används snart av konkurrenterna - om det inte redan görs. Tekniska möjligheter gör det också möjligt för teknikbaserade nystartade företag att fånga (små)delar av värdekedjan och optimera den. På så sätt är det möjligt att skapa oväntade konkurrensfördelar.

Om du vill säkerställa verksamhetens konkurrenskraft är det nödvändigt att transformera sin funktion för att bli ett strategisk och framåtblickande bollplank för företagets VD och övrig ledning, så att de får det bästa möjliga beslutsunderlaget. 

Som CFO måste man fokusera på framtiden

Tidigare har CFO:n fokuserat på vad som redan hade inträffat – det senaste kvartalet eller förra årets bokföring. Fokus låg på att stödja administrationen och VD:n samt att optimera kostnaderna och minimera riskerna. Som ekonomichef idag behöver du kunna blicka framåt. Eller åtminstone veta vad det innebär. Ekonomiavdelningen måste kunna tillhandahålla data som understöttar beslut och prioriteringar för framtida verksamhetsinitiativ och scenarier. Det innebär bland annat att ekonomichefen måste kunna förbereda riskanalyser.

Tre konkreta exempel

Om du producerar produkter som är beroende av råvarupriser är det viktigt att kunna bedöma konsekvenserna av olika sannolika scenarier - och kunna presentera vad en 15 procentig ökning innebär för pris, försäljning samt anpassning av produktionskapacitet och inventering etc.

Ett annat exempel är att hålla koll på trender och tendenser inom sin bransch. Just nu förändras t.ex. byggbranschen snabbt. Kan du se trenderna när de förändras och vad de innebär för din verksamhet har du ett försprång i förhållande till dina konkurrenter. Om du har rätt databas kan du anpassa dig till de nya kraven på produkter, leveransmetoder och produktionskapacitet snabbare än dina konkurrenter. Sist men inte minst kan en systematisk datainsamling hjälpa till att bekräfta indikationer på marknadsförändringar baserat på erfarenhet och fingertoppskänsla.

Ett tredje exempel är förvärv eller avyttringar av verksamheter. Här bör ekonomiavdelningen kunna bedöma potentiella positiva och negativa effekter, både på kort och lång sikt. Hur mycket är synergierna värda, är det troligt att alla kunder kommer att stanna kvar och vad händer om 20 procent av dem lämnar den nya verksamheten?

Dagens CFO måste ha ett ben i det förflutna och ett i framtiden

Som CFO måste du känna bolaget väl och ha fingrarna på pulsen. Dessutom behöver du fokusera på framtiden. Som ansvarig för verksamhetens ekonomifunktion är det nödvändigt att effektivt kunna samla in data och information från interna och externa källor, vilket ger en grund för bedömning av möjligheter och risker för framtida investeringar. På så sätt är det möjligt att etablera ekonomifunktionen som ett framåtblickande bollplank. 

 

Läs också:  Budgetering är gammaldags

 

Gratis whitepaper: Så väljer du Business Intelligence-lösning