CFO VS digitalisering: Kan du leverera de data som din CEO behöver?

CFO digitalisering

Som CFO år 2018 är det inte längre tillräckligt att kunna hålla reda på verksamhetens ekonomi. En framgångsrik CFO hjälper också ledningen att utforma strategier och fatta beslut baserat på data. 

Nästan alla verksamheter har de uppgifter som ligger till grund för rationella och välgrundade beslut. Problemet är att hitta, strukturera och distribuera rätt data till rätt personer. Därför tas alltför många affärskritiska beslut baserat på magkänsla, istället för fakta. 

Om du som CFO vill ha inflytande och anses vara ett värdefullt bollplank för den högsta ledningen så måste du kunna tillhandahålla korrekta, relevanta och konsekventa data - snabbt. Det kan vara en stor utmaning, till exempel inom verksamheter där de olika avdelningarna har egen tillgång och egna system.

 

Läs mer om hur du uppnå din digitala potential

 

Ostrukturerad data omvandlades till ökad flexibilitet på marknaden

Energibolaget Norfors är en stor aktör på en marknad som kännetecknas av hög konkurrens och plötsliga förändringar. Därför måste verksamheten kunna reagera snabbt på förändringar i utbud och efterfrågan på t.ex. el och gas. Genom att integrera Norfors produktions- och ekonomisystem genom ökad digitalisering kan bolaget nu anpassa sig till marknaden betydligt snabbare. Bland annat genom en direkt integration till de stora datamängderna som Norfors cirka 200 000 kunder tillhandahåller åt en rad olika avräkningssystem.

 

När nyckelfaktorer såsom energipriser och energimängder förändras har vi ett snabbt svar på vad som kommer att betyda något för konsumentpriset i slutändan. Jens Bay, CFO, Norfors

 

Digitalisering ger ekonomi och ledning en ständigt uppdaterad överblick

Den ökade digitala kapaciteten har också nått CFO-funktionen. Tidigare hade endast mycket stora verksamheter möjligheten att införa enhetliga processer och dashboards inom hela organisationen. Men det är nu också möjligt för små och medelstora företag - utan att röra om i hela organisationen.

 

Gör dig redo för digital transformation

 

Tidigare ägnade ekonomiavdelningen många timmar på krångliga kalkylblad och manuella processer för att konsolidera all information i en samlad månadsrapportering. Michael Mølgaard, group finance controller, Icopal.

 

Genom att strömlinjeforma och digitalisera av processen tar det nu endast en minut att uppdatera all data och ge en fullständig överblick till Icopals ledning. Dessutom är informationen tillgänglig på surfplattor. På så sätt blir det effektivare och mer användarvänligt att arbeta med verksamhetens data.

 

Korrekt kassaflödesanalys med artificiell intelligens

 

Fem centrala punkter för den strategiska CFO:n

Använd digitaliseringen för att säkra verksamheten

Både verksamhetens nuvarande och framtida konkurrenter fokuserar på de affärsmässiga fördelarna som digitaliseringen kan ge dem. Därför måste du och din verksamhet hänga med i utvecklingen.

Inse att data är guld värt

Hjälp den högsta ledningen att förstå potentialen i att se data som verksamhetens huvudsakliga råmaterial och hur man bör agera därefter. Både i uppbyggnaden av den interna organisationen och den externa strategin.

Se digitaliseringen som ett ledningsverktyg

Digitalisering har blivit ett verktyg för den högsta ledningen. I en kris innebär det bland annat att chefer ser digitalisering som ett verktyg på samma nivå som effektivisering och kostnadsminskning.

Få koll på masterdata

För att jämförelser inom organisationen ska vara meningsfulla så måste data definieras. Om "försäljning" eller "kund" inte är samma inom försäljning och marknadsföring som hos ekonomiavdelningen och den högsta ledningen är datan värdelös.

Gör data användbar

Säljavdelningen och den högsta ledningen har inte behov av samma data. För att inte drunkna i data är det viktigt att ha kompetensen till att systematisera och presentera relevant data för relevanta personer.