Batterier, data och blockchain förändrar energibranschen

Blockchain utility

Förflyttningen från analog till digital data genererar stora mängder data, och eftersom alla enheter är sammankopplade via Internet är det också möjligt att styra allt ifrån batterier till vindkraftverk - till exempel via blockchains. Foto: Getty Images

Med två pilotprojekt testar den nederländsk-tyska systemoperatören TenneT integrationen av sol- och elbilbatterier i elsystemet. Arbetsfördelningen mellan systemoperatörer, lokala elnätsföretag, aggregatorer och andra aktörer skapade debatt under årsmötet för Intelligent Energi.

Marknaden för flexibel elförbrukning växer i flerra europeiska länder. Men vem ska ta del av den växande marknaden? Frågan lyftes fram av den holländsk-tyska systemoperatören (TSO) TenneT under årsmötet för branschföreningen Intelligent Energi. TenneT har sedan maj 2017 kört två pilotprojekt med lokal batterikapacitet som samlas in av aggregat. Båda projekten är relevanta både för TSO:er och lokala elnätsföretag (DSO:er). På årsmötet dök det upp både nyfikna och kritiska frågor som ställdes till TenneT.

- Vi vill möjliggöra omställningen till grön energi, men vi är inte en kommersiell aktör. Data spänner över traditionella indelningar och förändringar är därmed oundvikliga. Därför måste vi arbeta tillsammans för att hitta den optimala arbetsfördelningen, till exempel gällande batterier, säger René Kerkmeester, corporate digital transformation leader på TenneT.

Vindkraft till batterier
TenneT, som driver ett transmissionsnät vilket omfattar 41 miljoner slutkunder, är något så ovanligt som en teleoperatör som arbetar över landsgränser. TenneT täcker in Holland, som snart kommer att anslutas till Danmark via den nya Cobra-kabeln och stora delar av västra Tyskland från gränsen till Danmark och ner till Österrike.

Ett av de två pilotprojekten genomförs i Tyskland i samarbete med bl.a. Sonnen eServices, som hanterar ett antal privata solcell- och batterisystem. Huvudsyftet med projektet är att lagra vindkraft i batterier istället för att stänga ner vindkraftverk som för tillfället inte levererar ström på grund av flaskhalsar i elnätet. Denna fråga är extremt relevant i Tyskland som saknar högspänningsledningar mellan vindkraftparker i norr och konsumenter i söder.

Crowd balancing med elbilar
Det andra pilotprojektet genomförs i Holland i samarbete med bland annat företaget Vandebron som har fokus på privata elbilbatterier. Huvudidén med projektet är att kontrollera elbatterierna när de parkeras och ägarna till den berörda Teslan har tillåtit att låta TenneT hålla en frekvens på 50 Hertz.

Enligt René Kerkmeester har TenneT fram tills nyligen "bara kunnat ringa till ett gaskraftverk" för att köpa in frekvensreglering, men dessa typer av kraftverk är under ekonomisk press. Därför måste det finnas bra alternativ, till exempel "crowd balancing" med tusentals små bidragsgivare.

- Vi går från ett toppstyrt system till decentraliserade lösningar, säger René Kerkmester, som menar att en del av uppgiften handlar om att de aktiva kunderna får det bästa möjliga priset för flexibilitetstjänsterna, eftersom de bara kan sälja en gång (och inte till slutkund).

Tre viktiga D:n
De två pilotprojekten har möjliggjorts genom den digitalisering som sker inom energibranschen, enligt René Kerkmeester, som i sin presentation vid årsmötet iEnergi betonade tre D:n som är viktiga för utvecklingen: decarbonisering (förflyttningen från fossila bränslen till mer förnybar energi), decentralisering och digitalisering.

Förflyttningen från analog till digital data genererar stora datamängder och eftersom alla enheter är sammankopplade via Internet är det också möjligt att styra allt ifrån batterier till vindkraftverk, till exempel via blockchains. Att nya möjligheter uppstår är uppenbart för alla, men vem ska göra vad - och hur kakan ska fördelas vet ingen.

- Vi kastar oss ut i det okända och försöker samarbeta med ett antal partners. Datahubbar, blockchains och många andra element kan skapa stora förändringar, avslutar René Kerkmeester.

Behov av ett bättre business case
Branschchefen Helle Juhler-Verdoner från iEnergi kände sig upplyft efter det årsmötet med branschen då det förekom många spännande presentationer och debatter. Hon tvivlar inte på att "flexibel konsumtion" från aktiva kunder, även kallade prosumers, kommer att bli ett ännu mer centralt koncept under de kommande åren.

- I Danmark har vi börjat arbeta för att underlätta för operatörer på marknaden för att möjliggöra en flexibel konsumtion. iEnergi har tillsammans med Dansk Energi, Energinet och DI rekommenderat marknadsmodeller för att säkerställa att elmarknaden inte utgör ett hinder för aktivering av konsumtionen. Det är grunden. Men businesscaset är fortfarande det största hindret, menar Helle Juhler-Verdoner.

Kunderna blir prosumers
Hon uppskattar att generering av realtidsdata från mätare och miljarder konsumentapparater, i kombination med dataöverföring inom en bråkdel av en sekund, kan minska kostnaderna för den nödvändiga interaktionen mellan kunder och berörda sektorerna.

Blockchain-tekniken, som också testas i USA, Danmark och många andra ställen i världen, kan effektivisera kommunikationen ytterligare.

- Pilotprojekten som TenneT genomfört med elbilar i Holland och med hushållsbatterier i Tyskland ger en intressant inblick i de möjligheter som blockchain-tekniken skapar för att aktivera prosumenterna, säger Helle Juhler Verdoner, som inte känner sig övertygad om dataplattformen som är TenneT:s vision är den rätta vägen framåt.

- Men det är bra sätt för att testa olika alternativ. För oss inom branschen – och inte minst för det övergripande energisystemet - är det viktigt att komma igång med aktivering av flexibel förbrukning. Vi behöver en skapa billigare affärsmodeller som aktörerna utvecklar, för nu kan setupen inte möta den flexibla konsumenten, avslutar branschchefen.

Läs mer: https://www.tennet.eu/news/detail/electric-vehicles-replace-power-plants-to-maintain-supply-demand-balance-on-high-voltage-grid/