Artificiell intelligens gör entré i din vardag

Artificiell intelligens – farligare än klimathotet

Artificiell intelligens AI

Redan idag är artificiell intelligens smartare än människor, trots att det är en omogen teknik. Foto: Colourbox

- Nu har vi sett de första riktiga exemplen på artificiell intelligens i praktiken, men utvecklingen går fort - och de enklaste formerna av artificiell intelligens gör entré på arbetsplatserna, säger Christoffer Mc Carthy Mors. 

 

Finns det ett behov av att införa en robotskatt? Ska vi introducera medborgarlön? Christoffer Mc Carthy Mors, VENZO.nxt

 

Teknologichefen Christoffer Mc Carthy Mors på VENZO.nxt tvivlar inte på att artificiell intelligens (AI) är på väg in i vår vardag och på våra arbetsplatser- och om några årtionden kommer tekniken att förändra världen från grunden.

- I USA beräknas det finnas över 4 miljoner robotar som utför administrativt arbete redan år 2021. Och kom ihåg - dessa tar över fler anställdas arbete, eftersom robotarna arbetar dygnet runt, aldrig tar semester, blir sjuka eller strejkar.

Minst sex procent av alla jobb kommer att tas över av intelligenta agenter och robotar under de närmaste åren.

- Det kommer att ske med en stark genomslagskraft, säger Mors. 

- Ett antal sektorer som transport, logistik, kundservice, ekonomi och administrativt arbete kommer att försvinna. Samtidigt får vi ett mer effektivt och säkert samhälle, lägre priser och mer pengar i omlopp, säger Mors.

- Ett antal frågor väcks till liv. Finns det ett behov av att införa en robotskatt? Ska vi introducera medborgarlön? Frågar Mors.

 

Baserar du dina beslut på data eller magkänsla?

 

Tre typer av artificiell intelligens

Artificiell intelligens kan i dagsläget delas in i tre typer:

ANI – Artificial Narrow Intelligence

AGI – Artificial Generel Intelligence

ASI – Artificial Super Intelligence

 

- Det som vi idag refererar till som artificiell intelligens är vanligtvis ANI. Det vill säga program, programrobotar och RPA:er, processer och procedurer som är kodade. Dessa kan utföra enkla, fasta uppgifter både snabbare och bättre än människor, säger Mors.

Han lyfter fram specifika uppgifter, såsom automatiserade låneansökningar med avslag eller godkännande, analys av stora mängder juridisk information och bokföring.

- Tekniskt sett är artificiell intelligens fortfarande i sin linda, fortsätter Mors.

 

 Ta del av årets digitala trender

 

När man pratar om AGI så avser det intelligens på samma nivå som människors, dvs. system och robotar som kan lösa uppgifter och interagera med oss. Detta ligger dock en bit framåt i tid, säger Mors.

- Under 1999 påstod en grupp ledande forskare att vi skulle nå AGI om 500 år. Redan under 2016 förutspådde samma forskare att vi skulle nå stadiet inom 45 år. Samtidigt tror många att vi år 2022 kommer att kunna köpa en dator som har lika mycket datakraft som den mänskliga hjärnan, säger Mors.

- Det betyder att vi omkring 2043 - under min livstid - kommer att uppleva artificiell intelligens som motsvarar den mänskliga hjärnans nivå, fortsätter Mors.

- När vi lär oss att använda dessa superdatorer med rätt programvara kommer utvecklingen snabbt att ta fart. Vid en tidpunkt kommer vi att nå en nivå där en teknologisk assistent överträffar vår egen intelligens, alltså en ASI. Därefter kommer datorer att uppfatta den mänskliga intelligensen som ett barns. Och med vårt begränsade sinne kommer vi inte att kunna förstå denna form av intelligens, säger Mors.

 

Antingen kommer de superintelligenta datorerna att lösa alla problem som människorna har skapat - och vi kommer att leva ett underbart liv. Eller så riskerar vi att utplånas. Christoffer Mc Carthy Mors, VENZO.nxt

 

Han kallar detta för "den farligaste punkten i mänsklighetens historia".

- Antingen kommer de superintelligenta datorerna att lösa alla problem som människorna har skapat - och vi kommer att leva ett underbart liv. Eller så riskerar vi att utplånas. Det är självklart svårt att säga när vi når detta stadium, men kanske sker det så tidigt som 2090. Därför tror vi att vi underskattar de utmaningar som artificiell intelligens innebär, säger Mors och fortsätter:

- Klimatförändringar, invandring och liknande fyller nästan hela den politiska agendan, men jag anser att utmaningarna med artificiell intelligens är en betydligt viktigare fråga. Vi borde vara mycket mer fokuserade på att skapa ett ramverk och ingå internationella avtal om användningen av artificiell intelligens innan det är för sent, avslutar Mors. 

 

EG kan hjälpa dig att uppnå din digitala potential

Annons
Annons
Annons