Är din arbetsplats redo för digital natives?

Kraven digital natives ställer på sin arbetsplats

Digital natives ställer höga krav på verksamheter, men de kan också tillföra mycket. Foto: Getty Images.

Det pratas mycket om digital natives och de har på allvar börjat göra entré på arbetsmarknaden. De har stora resurser, men är också vana vid att göra saker annorlunda än vad du är van vid. Men vad utmärker digital natives och hur hanterar du dem på jobbet?

När man pratar om digital natives är det vanligtvis unga som är födda i början av 1990-talet och framåt. De har vuxit upp med mobiltelefoner, datorer och sociala medier som en naturlig del av vardagen. Det innebär att de kan erbjuda en rad olika kompetenser som är värdefulla och nödvändiga för de allra flesta verksamheter.

Men det finns också kulturella skillnader mellan den nya och de äldre generationerna. Det medför en rad utmaningar som du måste förhålla dig till och hantera om du vill vara attraktiv för unga.

Vikten av att förstå deras värld

Digital natives har vuxit upp i en verklighet som är väldigt annorlunda än din. De är vana vid att skifta mellan livet i den fysiska och digitala världen, något som kan leda till en rad missförstånd.

 

Läs också: Digital transformation är inte, det är HR

 

För digital natives är det oförskämt att inte svara på ett sms direkt

 

De flesta känner till situationen när de pratar med en ung person som i mitten av samtalet tar upp telefonen och svarar på ett sms. Det handlar inte om oförskämdhet, utan helt enkelt om att han eller hon tycker det är oartigt att inte svara på en gång.

Nya krav på ledning

I förhållande till ledning är det viktigt att förstå vikten av skillnaden mellan fysisk och digital närvaro. Den fysiska närvaron på en arbetsplats som traditionellt sett har betraktats som en grundpelare i arbetslivet är inte lika viktig för unga. Man kan arbeta effektivt oavsett var man befinner sig och därför kan de inte se syftet med att sitta bakom ett skrivbord dagarna i ända.

 

Gränsen mellan den fysiska och digitala världen existerar inte

 

Det kan enkelt misstolkas som lathet, men så är inte fallet. Istället ser unga tillgänglighet - nästan dygnet runt - som helt naturligt. Även när det gäller arbete. Arbetsliv och privatliv hänger ihop och man kan ringa och svara på mail även under helgen. Det innebär att ungdomarna förväntar sig att vara i kontakt med sina chefer när behovet uppstår. Tillvaron präglas i allt större utsträckning av tillgänglighet och det är mycket viktigt för ledaren att agera i förhållande till unga.

Sociala medier är en del av arbetslivet

I takt med att klyftan mellan jobb och privatliv försvinner förväntar sig unga att sociala medier har en naturlig plats i företaget och ledningen. Søren Schultz Hansen, företagsforskare, extern lektor vid Copenhagen Business School (Danmarks motsvarighet till Handels) och expert på förståelsen av digital natives, förklarar:

- Digital natives förväntar sig att en verksamhet ska ha ett professionellt engagemang i sociala medier. De upplever det som helt oförståeligt - och direkt oprofessionellt - om bolaget inte har involverat ledningen i frågan.

It – bidragande orsak till att unga byter jobb

Tidigare generationer har lärt sig att slå upp fakta i en ordbok och göra uträkningar på papper. Det skiljer sig avsevärt ifrån den verklighet som digital natives lever i. Sedan födseln har de varit omgivna av digitala hjälpmedel och internet där de kan hitta svar från tusentals människor varje gång de har en fråga. Det påverkar de krav som de ställer på arbetsplatsens it-lösningar. Søren Schultz Hansen fortsätter:

- Det är en myt att alla digital natives är bra på it. Men de är en generation som ser det som något naturligt, därför upplevs det som ett "need to have" på en arbetsplats. Inte ett "nice to have". Det räcker dock inte att implementera en intranätlösning för att möta det behovet. De unga är vana vid it som är enkel och intuitiv att använda. Dessutom har de låg tolerans om systemen inte är användarvänliga.

 

Ta reda på hur du möter generation Y

 

Kort sagt: digital natives har mycket att erbjuda, men att de gör entré på arbetsmarknaden innebär också utmaningar för företagen. Att bli utmanad gällande den traditionella ledningen och att bli tvungen att revidera den på vissa områden kan visa sig vara hälsosamt på lång sikt. Samtidigt är det viktigt att förstå att digitala verktyg som sociala medier och användarvänliga it-lösningar krävs om du vill attrahera de bästa unga medarbetarna.

Om Søren Schultz Hansen

Søren Schultz Hansen är författare, föreläsare, företagsforskare och extern lektor vid Copenhagen Business School (Danmarks motsvarighet till Handels) med fokus på digital transformation och digital natives. Han baserar sin kunskap på omfattande kvalitativa studier som genomförts under nio år.

Uppnå din digitala potential med EG- Läs mer här

Annons
Annons