Analytics-experten: Fördelarna som energibolagen kan uppnå

Analytics: Öka merförsäljning, minska kostnader och förutspå kundtapp

Analytics utility

Energibolagen kan uppnå stora fördelar genom att arbeta med analytics. Foto:Hanna Engström.

Vilka är fördelarna med analytics, hur kommer man igång och vad ska man tänka på som energibolag? Henrik Borg, Director Digital Solutions på EG, berättar hur du använder analytics för att lyckas på den alltmer konkurrensutsatta energimarknaden.

Konkurrensen inom energibranschen ökar i takt med att det ständigt tillkommer nya aktörer på marknaden. Det blir allt svårare att särskilja sig och nästintill omöjligt att konkurrera genom att erbjuda det lägsta priset. För att vinna kampen om energikunderna behöver du inte bara slåss mot de etablerade bolagen, utan även nytänkande startup-bolag.

Energibranschen präglas också av höga volymer transaktioner som konstant ökar i volym och frekvens. Dessutom väntar elmarknadshubben runt hörnet, vilket innebär att nätägarna i stort sett förlorar kundkontakten till förmån för elhandlarna.

För att lyckas attrahera och behålla kunderna måste du därför lära känna kunderna och kartlägga vad de är intresserade av. Annars är risken stor att du blir bortvald till förmån för dina konkurrenter. Här kan analytics vara en bra hjälp. Läs vidare för att ta del av fördelarna, hur du kommer igång och vad man ska tänka på som energibolag.

Öka merförsäljning, minska kostnader och förutspå kundtapp med algoritmer

Analytics kan hjälpa din verksamhet att generera intäkter och minska kostnader. Med analytics är det bland annat möjligt att analysera kostnader, balans- och resultaträkning samt HR-nyckeltal. Genom att arbeta med analytics kan energibolagen sälja mer, bearbeta fler kunder och bli effektivare, något som är avgörande på den alltmer konkurrensutsatta energimarknaden.

- Det finns många anledningar för energibolagen att arbeta med analytics. För att lyckas behöver du använda data för att skapa insikter. Genom att analysera rörelsemönster på hemsidan, analysera cookies och koppla samman detta kan du ta fram träffsäkra aktiviteter i olika kanaler som intresserar kunderna, säger Henrik Borg, Director Digital Solutions på EG.

- Genom att låta algoritmer ta fram information är det möjligt att kartlägga om en kund är på väg att lämna eller om det finns möjlighet till merförsäljning. Kanske har du en kund som endast valt dig som leverantör för sophämtning och el. Genom att använda data kan du ta reda på om det är relevant att erbjuda kunden fler nyttigheter och på så sätt öka din lönsamhet, tillägger Henrik Borg.

 

Därför bör energibolag arbeta med analytics:

  • Bli mer träffsäker. Genom att lägga fokus på rätt saker undviker du gissningslekar och kan lägga fokus på värdeskapande insatser som ger resultat.

  • Öka kundnöjdheten. Genom insikter och en sanning om kunden kan du rikta relevanta erbjudanden och därmed attrahera nya kunder samt behålla dina befintliga. 

  • Förbättra effektiviteten. Genom att optimera dina processer är det möjligt att minska manuellt och tidskrävande arbete. 

 

Genom att arbeta med analytics kan energibolagen sälja mer, bearbeta fler kunder och bli effektivare, något som är avgörande på den alltmer konkurrensutsatta energimarknaden. Henrik Borg, Director Digital Solutions på EG

 

Vikten av enhetlig informationsstruktur och tydligt ägarskap

Trots de många möjligheter som finns är det många energibolag som inte lyckas dra full nytta av analytics. Henrik Borg menar att det ofta beror det på att organisationen är indelad i silos samt att man har öar av information och lösningar. Han betonar vikten av ett tydligt ägarskap och att den som är ansvarig för projektet ska ha en helhetsbild.

- Det är också viktigt att skapa en enhetlig informationsstruktur. Till exempel ska definitionen av en kund vara likadan inom hela verksamheten, annars är risken stor att det dyker upp olika metoder för mätning på olika avdelningar och i olika länder. Informationen blir därmed inte tillförlitlig och användbar. Därför måste man vara överens redan innan man sätter upp nyckeltalen, säger Henrik Borg.

Elmarknadshubben: Så påverkas din verksamhet

Elmarknadshubben står inför dörren och kommer att innebära att kundkontakten hanteras av elhandelsbolag. Men hur påverkas informationen som analyseras?

- När elmarknadshubben tas i bruk kommer elhandelsbolag att få underlag för debitering från hubben där de olika nätbolagen rapporterar för elhandlarens kunder. Denna information kommer att tas in i bolagets debiteringssystem och kan därmed analyseras i lokala lösningar, berättar Henrik Borg.

- Nätbolagen ansvarar för insamling av mätvärden och kommer att stå för inrapportering till elmarknadshubben. Informationen, som lagras lokalt, förblir densamma och kommer kunna användas för analys, förklarar Henrik Borg.

Planen, verktygen och kompetensen som krävs

För att lyckas med analytics behöver du en tydlig plan. Henrik Borg förespråkar en trestegsprocess som börjar med en förstudie, följt av proof of concept och slutligen genomförande av projektet. Under resan gäller det att ha stark förankring hos ledningen och att göra ett gediget grundarbete.

För att komma igång med analytics behöver också ha du en back end-lösning för att lagra och transformera data samt en front end-lösning för att göra din data tillgänglig, såsom QlikSense, QlikView eller Microsoft Power BI. 

Du behöver också säkerställa att verksamheten har rätt kompetens för att kunna genomföra projektet, både tekniskt och verksamhetsmässigt. Henrik Borg betonar återigen vikten av att ha rätt ägarskap internt:

-Tänk på att it ska stå för drift av lösningen, men de ska inte äga den, avslutar han.

 

3 goda råd från analytics-experten:

  • Gör en ordentlig förstudie. Risken är annars stor att man drar på sig höga kostnader eftersom man behöver optimera i efterhand.
  • Arbeta processorienterat. Skapa en helhet kring verksamheten, håll ett balanserat tempo och fokusera på det som ger störst effekt.
  • Dela upp arbetet i lagom stora delar. Genomför projektet stegvis, annars riskerar du att organisationen tappar fart och motivation.