Alla behöver en digitaliseringschef - CDO

Men en CDO är inte en Facebook-strateg.

Anders Elbak IDC om digitalisering

Nu tar digitaliseringscheferna över verksamheterna. Det menar Anders Elbak på IDC. Foto: Leif Håvar Kvande.

CDO:n är en digitaliseringschef som behövs för att styra verksamhets digitala transformation. Men om en CDO ska lyckas måste han eller hon sitta i den högsta ledningen och ha ett faktiskt ansvar. Det betonar Anders Elbak på IDC. Läs analytikerns råd om jakten på en CDO.

- Under 2018 kommer vi att se verksamheter som har investerat stora summor i moderna it-plattformar men som misslyckas helt med digital transformation eftersom de har förbisett vikten av att förändra företagskulturen, säger forskningschefen Anders Elbak på analysbolaget IDC.

Det är nu välkänt att om man ska lyckas med digital transformation i en verksamhet så behöver organisationen vara involverad och företagskulturen måste vara redo för de kommande förändringarna.  

För att lyckas har många verksamheter inlett jakten på en CDO, en digitaliseringschef, som kan leda organisationen genom transformationen.

 

EG tar ansvar för din digtala transformation

 

CDO - Inte en Facebook-strateg

Elbak hänvisar till en IDC-undersökning från 2016 där ungefär hälften av de svarande uppgav att de hade planer på att anställa en CDO, medan cirka 25 procent svarade att de hade en CDO. IDC-chefen menar dock att många CDO:er inte fungerar som en egentlig digitaliseringschef.

- Många sitter på marknadsavdelningen och har som uppgift att avgöra hur man ska använda Facebook i framtiden. Många CDO:er har i nuläget enkla uppgifter, men det är inte en riktig CDO-roll, menar Elbak.

Han säger att det är få verksamheter som har anställt en CDO, bland annat på grund av den höga kostnaden.

- Mindre verksamheter kanske inte har en budget för en CDO, särskilt när man inte riktigt vet vilken roll en CDO ska ha eller vilket värde rollen kan tillföra.

Christine Korme, digitaliseringsdirektör på Abelia, är av samma uppfattning som Elbak och anser att en CDO inte är en vedertagen titel - ännu.

- Vi hade antagligen behövt fler med en sådan titel som ansvarar för digitalisering inom både privat och offentlig sektor. Samtidigt kommer har många positioner uppgifter och ansvarsområden som kommer att ingå i rollen. CDO:ns ansvar är fördelat på flera olika personer, till exempel medarbetare med ansvar för innovation och utveckling, säger Korme.

Från CIO till CDO

Under de senaste åren har termen CDO dykt upp i jobbannonser och under konferenser som Gartner's ITxpo och Directions som IDC anordnar. Elbak menar att it-chefens roll ändras från att vara traditionellt operativ till att bli mer värdeskapande för verksamheten.

- En del pratar om CDO, Chief Digitalization Officer. Andra talar om CIO, Chief Innovation Officer. Inom vissa verksamheter är det it-chefen som får denna roll. I dessa fall ser vi ofta att it-chefen delegerar en del av de operativa arbetsuppgifterna. Inom andra organisationer anställs en ny person, berättar Elbak.

- Trenden är att många ledande befattningshavare förstår att man måste komma igång med digitalisering eller digital transformation, men de vet inte hur man gör. När man letar efter kunskapen börjar många på it-avdelningen. Den högsta ledningen tror att it har koll på vilka möjligheter som finns, fortsätter Elbak.

- Men behöver man verkligen en CDO?

- Man bör få denna rollen på plats, kanske i kombination med en annan roll. Men alla verksamheter behöver ha en digitaliseringschef. Om du inte har en CDO kan det leda till att det dyker upp en ny konkurrent, eller att leverantören får en idé med hjälp av vissa tekniker som du borde ha använt dig av. Och då förlorar du affärer, svarar Elbak.

En CDO ska ha inflytande och befogenheter

Elbak rekommenderar att CDO ska ha har reellt inflytande och befogenhet att genomföra förändringar inom hela verksamheten.

- En CDO bör sitta så högt som möjligt i ledningen eftersom digitalisering ska genomsyra hela organisationen. Rollen måste ha en formell beslutsförmåga så att det går att driva igenom förändringar. Vi ser att problemet med digitaliseringsprojekt är att verksamheter saknar en förändringskultur. En del CDO:er kommer att placeras under it-chefen. Då får de inte samma inflytande eller möjlighet att påverka organisationen, säger Elbak.

Återigen får Elbak uppbackning från Abelia:

- En person med digitalisering som ansvarsområde bör ha samma självklara plats i ledningsgrupper och styrelserum som ekonomichefen, säger Korme.

Elbak hänvisar till många exempel på digitaliseringsprojekt som startar nere i organisationen och som inte förverkligas. Detta beror på att konsekvenserna är för stora, medarbetare förlorar arbetsuppgifter eller sitt jobb. De som är kvar eller som får en ny arbetsvardag är inte särskilt villiga att bidra till förändringarna.

- Du måste ha befogenheten att kunna säga att dessa förändringar är avgörande förverksamheten, att vissa uppgifter inte längre är rimliga. Det krävs för att lyckas i den här rollen, fortsätter Elbak.

 

Så väljer du rätt affärssystem 

 

Utmaningar med "fail fast"

Elbak lyfter fram företagskultur och lönesystem som de viktigaste hindren för digitalisering.

- Många pratar om metoden "fail fast" och att man ska våga prova sig fram. Det sägs att det är bra att misslyckas, men det finns inte många verksamheter som belönar medarbetare som gör fel. Det är sällsynt att den som misslyckats blir befordrad, säger Elbak och fortsätter:

- Även om man har ändrat på löne- och bonussystemen så råder gamla tankegångar fortfarande. De som går den säkra vägen och gör som tidigare gynnas, medan de som provar nya affärsmodeller och misslyckanden förbises.

Elbak betonar att det är mycket svårt att fullt ut implementera kulturen och att verkligen leva efter "fail fast".

- Därför är digitalisering komplext och innebär mycket mer än att ta några processer och digitalisera dem för att sedan lägga dem i en it-lösning. Därför måste digitaliseringen fungera inom hela organisationen, inte bara på it-avdelningen. Och man behöver en CDO som är ansvarig för detta.

- Vilka kvalifikationer bör en CDO ha?

- De behöver ha en förståelse för verksamheten och för kunderna. Vad gör kunderna idag och var är de på väg? Det handlar om att förstå kunder och riktningen som marknaden tar. Man behöver inte ha djupgående teknisk it-kompetens, säger Elbak och utvecklar:

- När det handlar om att digitalisera processer är teknisk kompetens mer passande.

Vissa verksamheter kanske bör ha en tekniskt inriktad CDO under de första åren och sedan anställa en mer marknadsorienterad CDO.

Dra nytta av verksamhetens arv

Elbak varnar för tron på att digitalisering handlar om att vända upp och ner på hela verksamheten. Han listar ett antal punkter som rör det arv som många företag bär med sig:

• Varumärke

• Kunder

• (Eget) kapital

• Kunskap

• Inflytande

Elbak uppmärksammar den påverkan som taxibranschen i Skandinavien upplevde i samband med etableringen av Uber i Norge, Sverige och Danmark. I land efter land har Uber gradvis lagt ner tjänst efter tjänst.

- En del saker ska du förändra drastiskt, men man måste vara medveten om de värden man besitter.

- Det pratas om att många verksamheter behöver återuppfinna sig själva?

- Det kan man absolut göra, men med utgångspunkt från det värde man har, betonar Elbak.