Verksamheters data kan skapa mer tillväxt

Verksamheter kan uppnå stora vinster och skapa mer tillväxt om de använder sig av de stora datamängderna de har.

Datamining

En stor grupp av verksamheter och forskningsinstitut har inlett ett samarbete med Dansk Industri i projektet "DataForBusiness". Syftet med satsningen är att öka användningen av data i det danska näringslivet.

Ett konkret exempel är ISS, som använder data för att anpassa mängden mat efter antal anställda som ska äta lunch och sensorer för att mäta var golven behöver skuras.

- Denna typen av data kan vara guld värd för danska företag. Både besparingar och nya affärsmöjligheter väntar på de företag som agerar snabbfotat, säger Adam Lebech på DI Digital.

Ny teknik har lett till det stora genombrottet för användningen av data. Med hjälp av it-system kan internet och sensorer samla in och bearbeta stora mängder data som inte tidigare kunnat användas.

Siffror från EU visar att Danmark är ledande inom digitalisering på flera områden. Men när det gäller att använda verksamheternas egna data ligger Danmark sämre till än grannländerna.

Det ska projektet "DataForBusiness" ändra på. Organisationerna Dansk Industri, Networked Business Initiative, CBS, Technologisk Institut, Alexandra Instituttet, IBM Denmark och ett antal it-rådgivningsverksamheter som EG och Kapacity deltar i projektet. 

"DataForBusiness" bygger på erfarenheterna från två pågående forskningsprojekt om Big Data som finansieras av Industriens Fond.

Partnerskapet har resulterat i ett verktyg som gör det möjligt för den enskilda verksamheten att kontrollera hur man kan använda befintliga data för att vidareutveckla bolaget. Uppemot 500 företag förväntas delta i projektet och tillämpa det nya verktyget.

-Tekniken för databehandling finns på plats. Uppgiften är nu att hjälpa bolagens ledning att upptäcka och utnyttja potentialen i sin data, säger Henrik Bodskov, Vd på IBM Danmark.

Regeringen har i ”Redegørelse for Danmarks digitale vækst 2017” påpekat att danska företag har hamnat på efterkälken när det kommer till digitala tillväxtområden som Big Data och Internet of Things. Studier visar också att verksamheter som använder data från exempelvis sensorer och sociala medier uppnår 5-6 procent bättre resultat än andra företag.

-En stor fördel med det nya verktyget är att det kan identifiera exakt vilken data som är viktig för det enskilda företaget att fokusera på. Det gör det lättare för företag att snabbt komma igång med åtgärder som skapar värde, säger Mikkel Bardram, Koncernchef för EG.

Det nya verktyget är webbaserat och du hittar det på webbplatsen dataforbusiness.org.

- Verksamheter upplever ofta att ny kunskap är svår att omsätta i praktiken. Därför är DataForBusiness en banbrytande länk mellan forskningen och praktiken som ger ledningen praktiska instruktioner som ökar nyttan och minskar risken, säger Jan Futtrup Kjær, chef för Networked Business Initiative.