Var står du i förhållande till den digitala revolutionen?

Digital transformation

Den digitala revolutionen accelererar och kommer att påverka oss alla - oavsett om man fruktar konsekvenserna eller är redo att skörda utvecklings- och affärsfördelarna. Möjligheterna att komma närmare kunderna genom konstant utveckling av personliga erbjudanden och tjänster har aldrig varit större.

"Alla ledare, oavsett bransch och verksamhet, borde förhålla till den tekniken och krafterna som kan utmanövrera framgångsrika företag och omvandla mediokra företag till morgondagens stjärnor", säger Thomas Munksgaard, Senior Management Consultant på EG.

 

It måste vara med när besluten fattas

Thomas Munksgaard har under hela sin karriär hjälpt företag att utveckla sin verksamhet med val, optimering och utnyttjande av de tekniska möjligheterna. Just nu ser han större möjligheter än någonsin.

"Vi har kommit till en punkt där tekniken inte längre är bara ett sätt att optimera och effektivisera. Tekniken nu mogen att vara den viktigaste drivkraften för utveckling och en digital transformation av hela organisationen. För att utnyttja möjligheterna på bästa sätt räcker det inte att ledningen att tänker strategi och att it-avdelningen har fokus på teknik. Det är avgörande att ledningen har en övergripande teknisk förståelse - eller hämtar kompetensen utifrån. Omvänt kräver den digitala revolutionen också att it-avdelningen ser verksamheten utifrån företagets övergripande mål och kundernas ständigt föränderliga behov och krav."

Om du har denna grundläggande förståelse och organisation på plats är du redan på god väg mot ökad omsättning, bättre resultat och ökad kundnöjdhet.

 

Maersk använder Blokchain

Netflix, Airbnb och Uber är typiska exempel på verksamheter som har förstått möjligheterna med den digitala revolutionen. Men vad många inte känner till är att den danska koncernen Maersk använder Blockchain. Verksamheten använder tekniken som utgångspunkt för ett system som helt enkelt kan ersätta det omfattande pappersspåret på ett enkelt, transparent och okrossbart sätt som containerns egenskaper och innehåll kräver. En containertransport från Östafrika till Europa passerar igenom 30 organisationer och kräver mer än 200 interaktioner. Om man gångar antalet med Maersks totala antal containrar blir möjligheterna och perspektiven enorma.

De 10 största drivkrafterna för digital transformation

1. Sociala medier - Ger nya möjligheter att bygga upp förväntningar: Facebook, Twitter, Linkedin och Pinterest

2. Mobilitet - Ger nya möjligheter till deltagande, interaktion, konsumtion och arbete: Lead capturing, orderregistrering, service fulfillment och möjlighet att arbeta oavsett plats

3. Analytics - Ger nya möjligheter till att fatta bättre beslut: Performance management, KPI-mätning och ABC costing

4. Molnet - Ger nya möjligheter till virtualisering och användning av it-infrastruktur och applikationer som en tjänst: Microsoft Dynamics 365, Aribe, Azure, Google App Engine och Salesforce.com

5. Internet of Things – Gör det möjligt att ansluta och överföra data från olika objekt: Smart Home, underhåll och track-and-trace

6. Machine Learning - Gör det möjligt att analysera och systematisera enorma mängder data: Optimera förebyggande av cancer, rekommenderade relaterade produkter (Amazon) och bekämpa bedrägerier

7. VR/AR - Gör det möjligt att förverkliga fantasivärldar och/eller kombinera dem med verkligheten: Pokemon Go, Acrossair och Starchart

8. Robotics - Gör det möjligt för att låta robotar att ta över fysiskt arbete: Självkörande bilar, drone taxi och kundservicerobotar

9. 3D Printing - Gör det möjligt att skriva ut hus, reservdelar, mat: R&D prototyping och utskrift av reservdelar till sjöss

10. Blockchain - Möjliggör utveckling av säker kryptering: Bitcoin och ersättning av pappersspår för juridiska dokument

 

ISS städar bara där det är smutsigt

En annan verksamhet som också är i full gång med digital transformation är ISS.

"ISS har valt att fokusera på Internet of Things som digital drivkraft. Därför har man installerat sensorer på skrivbord och i kontorslokaler i 25 000 av bolagets byggnader och kontor runt om i världen. Genom dessa kan ISS alltid se vilka områden som behöver städas och därmed erbjuda sina kunder betydligt mer flexibla städlösningar än tidigare, säger Thomas Munksgaard entusiastiskt.

Ett annat exempel är ISS kantiner (en dansk typ av personalmatsal) där sensorer och data som dras från anställda passerkort kan visa hur många lunchportioner och allmän förbrukning som behövs den dagen. Med andra ord använder ISS Internet of Things och analytics för att utvecklas från standardlösningar till anpassade lösningar.

  

Från vision till ökad kundlojalitet

"Alla verksamheter bör ta reda på hur de bäst använder sig av möjligheterna som digital transformation innebär. Är det analytics, blockchain eller robotics som skapar mest värde i förhållande till investeringen? När du väl har klargjort detta måste ledningen sätta upp en fåtal tydliga mål och på så sätt säkerställa en fokuserad insats. Därefter måste rätt kompetenser till och silos mellan it och verksamhet måste brytas ner", betonar Thomas Munksgaard och fortsätter:

" I grund och botten kan digital transformation förändra affärsprocesser och dess värdekedja. Det kan också innebära att medarbetarna får möjlighet att arbeta på nya sätt. Dessutom kan kund- och köpupplevelsen förbättras och leda till ökad lojalitet. För att uppnå detta bör man frångå nollfelskulturen till förmån för trial and error."

Skala upp – och lägg ner

Tidigare testade, utvecklade och förfinade man innan nya tjänster eller köpflöden presenterades för kunderna. Men idag går det för långsamt. Därför arbetar fler och fler inom detaljhandeln med trial and error som tillvägagångssätt, där MVP vinner mark, istället för en "perfekt" produkt. MVP betyder Minimum Viable Product, det vill säga den version som bara uppfyller minimikraven som marknaden ställer. Om MVP inte mottas positivt är det möjligt att lägga ner lösningen utan stora förluster. Om MVP tas emot positivt kan man snabbt skala upp. Om organisationen och den tekniska grunden tillämpar detta tillvägagångssättet är det möjligt att lansera nya lösningar och tjänster betydligt snabbare. På så sätt blir det enklare att leva upp till kundernas krav på tjänster och lösningar.

  "Oavsett hur duktig din verksamhet är och oavsett vilken bransch och marknad du verkar inom så måste du ha modet att fatta beslut om affärsmodeller, tekniska drivkrafter, organisation och kultur som den digitala revolutionen kräver. Det kan tyckas överväldigande - men affärsmöjligheterna som den nya tekniken innebär kan ta verksamheten till nya höjder, avslutar Thomas Munksgaard, Senior Management Consultant på EG.

Vill du veta mer om din branschs digitala framtid och möjligheterna? https://eg.se/