Vad kan blockchain och Bitcoin användas till?

De flesta har nog hört talas om Bitcoin, den digitala valutan, som under de senaste åren har gått från att uppfattas som "en säker, gemensam valuta" till "något okontrollerat på Internet som används för cyberkriminalitet" - men vad innebär Bitcoin egentligen och hur kan det användas?

Bitcoin

Tanken med Bitcoin är att det inte finns någon central enhet, såsom en bank, kreditkortsleverantör eller stat som kontrollerar transaktionerna. Istället valideras varje transaktion av en kedja av föregående transaktioner, vilket säkerställer giltigheten. På så sätt kan systemet inte luras eller hackas, eftersom en ogiltig transaktion omedelbart skulle avvisas av den befintliga kedjan.

För att kunna stjäla bitcoin måste man skriva om historiken i hela kedjan mitt på ljusa dan, något som praktiskt taget är omöjligt. Det menar författarna Don och Alex Tapscott som nyligen har gett ut en bok om blockchain-tekniken.

Ändå har flera nyhetsmedier upprepade gånger kunnat rapportera om stöld av olika digitala valutor som uppgått till miljonbelopp (konverterat till etablerade valutor).

Bitcoin skapades 2008 och med hjälp av avancerade matematiska algoritmer släpps löpande nya Bitcoins. Detta fortsätter tills taket nås år 2150 då siffran uppgår till 20,999,999,99.  Bitcoins kan delas upp i mindre "bites" som kallas Satoshi. En Satoshi motsvarar ett hundra miljoner eller 0.00000000001 Bitcoin, vilket är den minsta mängd Bitcoin du kan äga. Varje transaktion med Bitcoin inkluderar en fast transaktionsavgift som inte går till ett centralbank- eller kreditkortsföretag, utan till den som validerar transaktionen i kedjan. Systemet är utformat för att minska transaktionsavgiften när värdet av bitcoins stiger.

Tom Storm är chef för affärsutveckling på BEC, ett av Danmarks största fintech-bolag. Han menar att tekniken bakom bitcoin, blockchain, har många andra användningsområden och är mer intressant än själva valutan.  

Blockchain

Bitcoin är baserat på Distributed Ledger Technology, i dagligt tal kallat blockchain, och tekniken kan användas för många andra syften än valutamässiga.

World Economic Forum, som nyligen publicerade en rapport om Distributed Ledger Technology efter ett toppmöte, nämner ett antal exempel på tekniskt nyttjande som möjliggjorts genom smarta avtal.

Globala betalningar: Bara under de senaste två till tre åren har vi upplevt en enorm utveckling på marknaden för betalningar. Swish infördes i december 2012 och innebar då en stor förändring, liksom contactless betalkort som möjliggör snabbare betalningar utan kod. Det är nästan bara fantasin som sätter gränser för hur nya betalningsformer kommer att utformas.

Enligt rapporten från World Economic Forum är det nödvändigt att ha internationella standarder för att göra betalningar utan en reglerande myndighet- och med den stigande användningen av data som betalningsmedel blir de smarta avtalen ännu mer relevanta att förhålla sig till.

Försäkring: Försäkringsbolag kan använda smarta avtal i form av blockchains, bland annat för att automatisera skadereglering och mönsterigenkänning i samband med försäkringsbedrägerier.

Syndikerade lån: Stora byggprojekt, till exempel flygplatser eller liknande, som kräver samfinansiering av flera banker, skulle gynnas av smarta avtal, inklusive riskbedömning, export- och tullbestämmelser samt försäkringsgarantier.

På samma sätt skulle andra blockchain-applikationer exempelvis kunna användas av Skatteverket.

Utmaningar och möjligheter

Ett konkret exempel på ett område där blockchain-teknik kan användas är betalningar och överföringar över hela Europa. Med till exempel SEPA-samarbetet och Nets, som just har sålt direktöverföringar till en grupp italienska banker, är det intressant att ta en närmare titt på blockchain-tekniken.

Men enligt Tom Storm från BEC är de stora mängderna data som skulle genereras den kanske största utmaningen idag. Om blockchain på allvar ska ta sig in på den europeiska betalningsmarknaden, där hundratals miljoner transaktioner sker varje dag, finns det behov av en starkare infrastruktur än i dagsläget.

Fakta

  • Bitcoin är en så kallad digital valuta som uppstod 2008. Tanken med Bitcoin är att skapa en valuta som inte regleras av ett centralt företag eller myndighet, utan förvaltas och ägs av samhället och som inte kan utsättas för bedrägeri.
  • Blockchain eller Distributed Ledger Technology är den teknik som ligger bakom digitala valutor som Bitcoin, som även kan användas för så kallade smarta kontrakt i en rad andra sammanhang.
  • Boken om Bitcoin som nämns i artikeln heter "Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World" och är skriven av Don Tapscott och Alex Tapscott. Se även blockchain-revolution.com
  • SEPA står för Single Euro Payments Area och är ett EU-initiativ som syftar till att förenkla betalningar i euro. Mer information hittar du här: ec.europa.eu/finance/payments/sepa/index_en.htm

Artikeln är skriven av Caspar Miller, Situation Manager, JN Data, cmr@jndata.dk, och har tidigare publicerats på Effektivitet.dk.