Stigande krav på innovation och automation- en utmaning för små och medelstora produktionsverksamheter

Många mindre produktionsverksamheter är ofta specialiserade på ett specifikt område där de är ledande. Men detta kan komma att stå i vägen för verksamhetens transformation och framtida utveckling.

Stigande krav på innovation och automation- en utmaning för små och medelstora produktionsverksamheter

Digital transformation och utveckling har kommit att bli ett grundläggande krav inom näringslivet. Det sätter större produktionsverksamheter i en fördelaktig position i förhållande till mindre och mer specialiserade aktörer, det menar Frank Faurholt, förman på Dansk Automationsselskab (DAu).

- Inom en större organisation har man ofta en bred mångfald i personalstyrkan. Ofta hittar du anställda med både kortare och längre utbildning. På så sätt har du några medarbetare som kan se på verksamheten, ny teknik och affärsmöjligheter ur ett helhetsperspektiv. Dessa medarbetare har erfarenhet och kunskap som gör att de kan se möjligheterna med utvecklingen. Detta sker inte på samma sätt i små och medelstora verksamheter som ofta har färre medarbetare med högre utbildningsnivå, säger Frank Faurholt.

Verksamheter som fötts med en bra idé och som har byggts upp av grundaren får ofta problem med omställningen. Detta beror på att det kan vara svårt att genomföra förändringar i en verksamhet som är uppbyggd av specialister. Detta ställs på sin spets när en ny teknik plötsligt ritar om kartan och ändrar förutsättningarna inom branschen.

- En mindre specialistdriven verksamhet som når en viss storlek ställs inför stora utmaningar när marknaden förändras. Det handlar ofta om nödvändiga förändringar, både gällande kultur och ledarstil. Dessutom är det såklart också en utmaning att övertyga banken om att få låna ett par miljoner till en robot. Det är betydligt enklare när man har en stor organisation bakom sig, säger Frank Faurholt.

Vikten av att attrahera unga och högutbildade
För att möjliggöra den nödvändiga utvecklingen behöver du tänka utanför ramarna vid rekrytering. Se till att du anställer personer som har en annan bakgrund än vad som är vedertaget inom produktionsbranschen. Detta har varit en utmaning under flera år, eftersom många unga högutbildade har valt bort den karriärvägen. Men nu vänder trenden.

- Vi ser nu att både den offentliga sektorn, privata verksamheter och intresseorganisationer har lyckats visa unga att produktionsbranschen är inte bara innebär blå overaller och svarta fingrar. Branschen erbjuder också många spännande och intressanta jobb där du får vara med och utveckla verksamheten med hjälp av ny teknik, säger Frank Faurholt.

Men det är en utmaning som ofta kommer i vägen, nämligen geografin. Vi ser därför att fler och fler verksamheter och kommuner försöker attrahera unga människor på olika sätt.

- Många produktionsverksamheter som är belägna i ytterområden väljer att flytta sina utvecklingsavdelningar till andra delar av landet för att locka den typ av arbetskraft som de behöver. Även kommuner, företag och lokala utbildningsinstitutioner går samman för att skapa en miljö som ska locka fler högutbildade, något som är nödvändigt. Statistiken visar nämligen att de verksamheter som omfamnar förändringen får en positiv utveckling, medan de som står och stampar går en betydligt dystrare framtid till mötes, förklarar Frank Faurholt.

En större partner kan bli nödvändigt
Att alliera sig med en större partner är ett av de mer radikala sätten att möta utmaningen på. Det kan antingen ske i form av en riskkapitalfond eller genom att bli uppköpt av en större verksamhet. För om man inte lyckas med att utveckla företaget är det trots allt ett bättre alternativ än att lägga ner.

- Det kan vara svårt för ägarledda verksamheter som tidigare varit framgångsrika. Men när man når en ny nivå med högre tillväxttakt, stigande krav från kunderna eller större förändringar på marknaden blir det tufft. Plötsligt är det en helt annan verksamhet som behöver en professionell ledning och styrelse. Dessutom ställs det höga krav på den digitala utvecklingen. Då kan det ibland vara en bra idé att bli uppköpt av exempelvis en riskkapitalfond eller en verksamhet som har större muskler och som kan driva utvecklingen, avslutar Frank Faurholt.