Dags för public cloud? Ta en titt på organisationens it-behov

I framtiden kommer det vara omöjligt att undvika molnet. Men vilken lösning du bör välja beror på hur verksamheten ser ut. Det är nämligen stor skillnad på vad den enskilda molnlösningen erbjuder, säger Peter Ulka, partner på HerbertNathan & Co.

Ska du gå public cloud? Ta en titt på organisationens it-behov

Överväger du att flytta dina it-system till molnet? Bra idé, eftersom det kommer ske förr eller senare. Men det kräver ett grundligt förarbete innan du flyttar extremt verksamhetskritiska system som även vid mindre driftsstörningar kan vara kritiska för företagets processer, det menar Peter Ulka, partner på HerbertNathan & Co.

"Utmaningen med molnet och verksamhetssystem i public cloud är att vi ännu inte nått den mognadsnivå där SLA:erna är skarpa nog till de mer tidskritiska systemen. Leverantören vill inte ta på sig de enskilda SLA:erna- och här är det fortfarande en fördel i sig självt att ha sina system stående. Om du har systemet lokalt kan du kalla in extrapersonal om det uppstår ett akut problem eller om du behöver få ut en uppgradering. Det kan du inte göra i molnet, därför får du mindre kontroll över dina system."

Det betyder inte att det är en dålig idé att gå i molnet. Men det betyder att du inte kan förlita dig på generella rekommendationer och dra dina slutsatser baserat på detta. Du blir tvungen att undersöka din verksamhet och användningen av it på ett mer individuellt plan och matcha det med enskilda molnleverantörer och de produkter som de erbjuder.

"Har du en geografiskt utspridd organisation med användare på många olika kontor som kan fortsätta arbetet även om de inte kan komma åt systemet i två timmar? Då kan en molnlösning vara ett billigt och bra alternativ. Men har du istället en dedikerad server som står lokalt i källaren och som ska hålla igång fabrikens maskiner? Eller har du 30 000 lokala användare som är beroende av att systemet är tillgängligt? Då är det en stor skillnad i och med att du är beroende av internetuppkoppling," säger Peter Ulka och fortsätter:

"Detta är speciellt kritiskt för produktionsverksamheter, detaljhandeln eller serviceorienterade verksamheter. Om du inte kan fortsätta produktionen eller utföra en service, eftersom ordern inte går igenom systemet, står verksamheten stilla. Och om hela kassasystemet slutar fungera, eftersom uppkopplingen är nere, har du ett stort problem, eftersom du inte kan göra något."

Flexibiliteten försvinner när du delar server
Om du kommer ut på Internetanslutningen kan molnleverantörer ofta leverera samma upptid i systemet. Du bör dock fortfarande vara medveten om vilka konsekvenser det har när du plötsligt delar serverutrymme med andra företag och kan inte fatta beslut om vad som ska hända och när det ska ske.

"Om du inte har en dedikerad server, men delar utrymme med tusentals andra kunder sker underhåll, uppgraderingar och kritiskt underhåll på leverantörens villkor. Om leverantören väljer att stänga ner under måndag morgon, har du ingen kontroll över det. Och om det inte passar dig? Då måste du ställa dig själv frågan: Hur viktigt är det för ditt företag att du kan styra när tjänsten stängs för underhåll?"

Och det är just här som molnleverantörer fortfarande har stora utmaningar, säger Peter Ulka. Detta kommer sannolikt att lösas i takt med att problemen uppstår. För molnet är framtiden, säger han.

"I framtiden tror jag att leverantörer kommer att leverera molnlösningar som kan möta dessa utmaningar. Du ser det redan i privat cloud-uppsättningar där de levererar en moln-setup med ökad kontroll för kunden, exempelvis gällande SLA-tider och underhåll. Men om du inte kan hålla igång din produktion i fem minuter utan ditt it-system måste du överväga det en extra gång innan du väljer att gå i molnet, eftersom du kan spara in på din it-budget."

Molnet kräver grundlighet
Eftersom molnet är så nytt kommer du att uppleva att det är upp till dig som verksamhet att säkerställa att avtalen lever upp till dina krav. Och därför kan det ofta vara en bra idé för att ta hjälp utifrån.

"Med molnet hamnar du i en beroendeställning gentemot din leverantör. För leverantören kommer att ha mycket mer makt över systemet än när du har det liggande på din egen server. Därför kan det vara en bra idé att involvera en extern konsult eller rådgivare. De har erfarenhet och kan hjälpa dig att hitta en mogen leverantör som överensstämmer med hur affärskritiska dina system är och vilken uppsättning du behöver. Och eftersom du blir så nära knuten till en leverantör är det viktigare än någonsin att vara noggrann i dina förberedelser."