Sätt köpupplevelsen i fokus med rätt verktyg

One size fits all? Inte om du frågar Johan Hallgårde, Senior Omnichannel Advisor på Avensia. För att ligga i framkant på detaljhandelsmarknaden gäller det att vara snabbfotad, skaffa sig rätt verktyg och att inte tappa bort sitt eget varumärke på den digitala resan.

Köpupplevelse

Omnikanal är fortfarande en central fråga när man diskuterar köpbeteende inom detaljhandeln. Trots detta står många verksamheter inför stora utmaningar och riskerar att hamna på efterkälken. Men hur gör man för att lyckas och vad bör man undvika? Vi har intervjuat Johan Hallgårde, Senior Omnichannel Advisor på Avensia.

Vilken är den främsta tendensen som ni på Avensia ser på detaljhandelsmarknaden?
Det är större fokus än någonsin på köpupplevelsen. För att överleva på den konkurrensutsatta marknaden måste detaljhandlare vara lika snabba som kunden. Det är en mångfacetterad utmaning som branschen behöver problematisera på allvar, annars är risken stor att de hamnar steget efter både konkurrenterna och kunderna.

Hur behöver detaljhandlare ändra sitt arbetssätt för att göra kunden nöjd?
Konsumenternas köpbeteenden förändras snabbare än någonsin. Därför måste detaljhandlarna öka tempot för att leva upp till de stigande kraven. Det är den i särklass största utmaningen som branschen står inför. Detta gäller både hur man uppfattas av kunderna samt att kunna hantera deras önskemål med hjälp av de bakomliggande systemen och genom att ligga i framkant med sin affärsutveckling. Här gäller det att både vara snabbfotad, men samtidigt måste man fokusera på att hålla den höga kvalitet som konsumenterna idag förväntar sig.

Vilken är den största utmaningen för traditionella detaljhandlare som vill komma igång med omnikanal?
Det är en stor utmaning för traditionella detaljhandlare att ställa om sin verksamhet för att kunna erbjuda en fullfjädrad omnikanalupplevelse. De ställs inför väldigt många valmöjligheter, något som kan vara överväldigande. Jag ser ofta att många verksamheter har höga ambitioner som ofta inte går att genomföra i praktiken. Därför är mitt råd att sätta upp en realistisk road map och dela upp arbetet i mindre delar som betas av efter hand.

Vilka är de vanligaste fallgroparna?
Många detaljhandlare tror att det finns en metod som passar alla, något som definitivt inte stämmer. Varje verksamhet har ju sitt eget unika varumärke och det tycker jag att man ska värna om. Det är vanligt att digitalisering och omnikanal bidrar till att detaljhandlare blir otydliga mot marknaden, eftersom de glömmer bort vilka de egentligen är.

Hur har den tekniska utvecklingen påverkat hur man arbetar med omnikanal?
När begreppet omnikanal gjorde entré fanns det egentligen inget system som kunde hantera utvecklingen. Då hade man snarare en vision om framtiden, snarare än konkreta verktyg som kunde möta utvecklingen. Tidigare var man också bunden till att integrera t.ex. sitt kassasystem och affärssystem på egen hand. Nu pratar man om unified commerce och det börjar dyka upp system på marknaden som kan möta utvecklingen på ett riktigt bra sätt. Den tekniska utvecklingen har lett till att man kan äntligen kan realisera visionen om omnikanal.

Detta är Avensia
Avensias affärsidé är att leverera produkter och helhetslösningar till företag som bedriver eller vill börja bedriva handel online. Bolaget vänder sig till kunder som är eller strävar efter att bli marknadsledare och därför är i behov av mycket kvalificerade produkter och tjänster.