Så kan produktionsföretag dra nytta av Internet of Things

Vi har bara sett början av Internet of Things. Snart kan allt vara uppkopplat, från stora verksamheters fysiska tillgångar till dina egna kläder.

Internet of Things- Koppla upp dina prylar

Idag uppskattar man att mer än 10 miljarder enheter är uppkopplade på nätet via trådlösa anslutningar. År 2020 kommer denna siffra med stor sannolikhet att stiga till mer än 30 miljarder. Det handlar bland annat om sensorerna i allt från bilar till maskiner, verktyg och mindre enheter där. Den gemensamma nämnaren är att priset på tekniken faller och att det inte bara blir möjligt, utan också meningsfullt att ansluta fysiska saker. Det öppnar upp för nya affärsmöjligheter och tillvägagångssätt, vilket innebär att prylar kan vara uppkopplade på nätet.

Internet of Things ur ett logistiskt perspektiv
För en modern logistikverksamhet är det en nödvändighet att kunna integrera Internet of Things i ett logistikflöde. Här gäller det att kunna ge den bästa servicen och erbjuda lägre kostnader för kunderna i kombination med uppdaterad spårningsinformation för att garantera transparens och säkerhet i hela flödet.

"Förmågan att kunna erbjuda kunderna effektiv och tillförlitlig spårning av sina transporter är en absolut nödvändighet för ett modernt logistikföretag", säger Jakob Manori, Head of Operations på Postnord. "Vi arbetar konstant för att erbjuda våra kunder ett modern och flexibelt distributionsnätverk. Det innebär till exempel att det inte längre är tillräckligt att leverera varorna i tid, utan spårning av transporter måste också vara så nära realtid som möjligt."

"Tidigare räckte det att kunna hämta och leverera varor. Idag finns det ett brett utbud av servicetjänster och kommunikationsmässiga aspekter som krävs för att bedriva en logistikverksamhet i världsklass", säger Jacob.
Postnord arbetar mycket aktivt för att förbättra och främja hela kommunikationsdelen runt själva transporten. Till exempel aviseras många e-handelsbeställningar med SMS till privatpersoner. Därför är det viktigt att kunna samla in och kommunicera data med hög hastighet på ett säkert och effektivt sätt.

"Idag använder vi en rad olika tekniker som bland annat innefattar inläsning av streckkoder, RFID och flera olika tekniker för datainsamling. Vårt mål är att vara Nordens ledande logistikverksamhet, vilket innebär att vi är mycket angelägna om att utnyttja de nya möjligheter som Internet of Things innebär."

Jacob fortsätter: "Just i förhållande till Asset Management kan logistikföretag uppnå betydande kostnadsbesparingar och automatiseringsvinster genom att ansluta och stärka dina tillgångar. Detta innebär att teknik kan kopplas till saker man annars inte kan kommunicera med, till exempel en låda, en gallerbur eller en pall."

"Om din verksamhet har värdefulla rörliga tillgångar inom produktionen kan det finnas ett stort värde i att ha kontroll över dina tillgångar - även när de är ute ur huset."

PACK AND SEA – Spårning av 225 000 returnerbara transportenheter
Jacob berättar om företaget Pack And Sea som redan nu har infört RFID-taggar i sina fisklådor och på så sätt hittat ett bra sätt att hantera sina tillgångar på.

Inom den danska fiskeindustrin hade man tidigare en stor utmaning med flödet och placeringen av 225 000 fisklådor. Det var både svårt att kontrollera flödet i de olika hamnarna, samtidigt som ett stort antal lådor försvann under transporten och inte lämnades tillbaka.

Genom att införa en lösning för Asset Management har Pack and Sea lyckats lösa utmaningen och samtidigt uppnått en rad besparingar:

  • Färre försvunna fisklådor och antal inköp av nya enheter har minskat med mer än 50 procent.
  • Fullständig transparens och spårning av all fångad fisk genom hela färskvarukedjan, samtidigt som de juridiska kraven på automatisk spårning av livsmedel uppfylls. 
  • Dokumentation av transaktioner och utväxling av fisklådor utgör grunden för faktureringen. 
  • Utökat nyttjande av enheterna med över 200 procent. 
  • Minskade transportkostnader som grundar sig i bättre planering i samband med leverans av specifika enheter till destinationer med behov av påfyllning.
  • Automatisering av insamlingen av data och användning av systemet har minskat tiden som läggs på administration och hantering med 70 procent. 

Lösningen är baserad på en setup där varje fisklåda är utrustad med två specifikt utformade UHF RFID-taggar som identifierar varje enskild enhet. Taggarna kan läsas in av centralt uppsatta inläsningsenheter och handterminaler. Det betyder att det samlas in data och att lådorna kan spåras genom hela logistikkedjan.

Detta gäller särskilt vid knutpunkter där överföringen äger rum. Från lager till fiskebåtar och vidare till hamn, följt av överföring till auktionshuset. Sedan skickas fisklådorna tillbaka till verksamheten som har köpt fisken på auktionen och i de lånade lådorna. Efter användning skickade dessa vidare genom en biltvätt som i slutändan hamnar tillbaka på lagret där processen kan påbörjas på nytt.

Alla transaktioner i flödet samlas in och registreras. Därefter skickas data som utgör grunden för generering av rapporter samt underlag för fakturering till en central server.

På ett mer övergripande plan kan data och rapporter dessutom användas till:

  • Att minska logistikkostnader för hela branschen.
  • Att minimera behovet av investeringar i nya enheter.
  • Uppföljning av fakturering.
  • Spårbarhet inom livsmedel. 

"Systemet har varit relativt enkelt att implementera och det har tagits emot väl av den danska fiskeindustrin. Några av fördelarna avser kvalitet och livsmedelssäkerhet", säger Bent Kirk, CEO för Pack and Sea.

Systemet ger Pack and Sea full transparens i flödet av returnerbara transportenheter. Det innebär att lösningen ger inte bara en översikt över antalet fisklådor i varje område i logistikkedjan, den dokumenterar samtidigt varje enhets aktuella status och ägarskap.

Dessutom kopplas fisken i lådan till den enskilda spårbara fisklådan. På så sätt är det möjligt att uppnå full spårbarhet genom hela livsmedelskedjan. Systemet lagrar dessutom information om fångst, plats, fiskarter och annan data som överförs till Pack och Seas databas.

Full transparens och spårbarhet, betydande kostnadsbesparingar och en stor intjäningspotential har gjort fisklådelogistik till en lönsam verksamhet. Nu överväger Pack och Sea att utöka sina tjänster och lösningar till nya kunder.

Spårning och kommunikation mellan föremål ökar inom alla branscher. Möjligheten att kommunicera, mäta och spåra fysiska objekt som tidigare varit passiva ökar kraftigt. Redan nu kan konsumenter köpa vanliga glödlampor som kan styras via appar för telefoner eller datorer. Det finns också klädmärken som redan har börjat använda chip i sina plagg, något som möjliggör kommunikation och datainsamling. Dessa tekniska framsteg öppnar upp för flera nya affärsområden och potentiella samhällsmässiga besparingar.

FAKTA om IoT
Internet of Things är namnet på unika, identifierbara objekt i en Internetliknande struktur. Kevin Ashton var först med att använda termen 1999.

Fakta om Lyngsoe Systems
Lyngsoe Systems är mjukvaruutvecklare och systemintegratörer av logistik i en rad olika dynamiska miljöer. Lyngsoe Systems har levererat och kontrollerar idag världens största RFID-nätverk med mer än 20 000 registreringspunkter över hela världen. Företaget är specialiserat på att integrera och leverera hårdvara och mjukvara som är anpassad till befintliga produktionsmiljöer, utrustning och MES/ERP-system, vilket har resulterat i enkla, kostnadseffektiva och skalbara lösningar.

Denna artikel är skriven av Christian Meinhardt, Area Sales Manager på Lyngsoe Systems och publicerades för första gången på Effektivitet.dk 2015.