Teknisk skuld hämmar verksamheters innovationskraft

Ta reda på hur molntjänster kan hjälpa din verksamhet att få bukt med teknisk skuld.

technical debt

Teknisk skuld gör att det tar lång tid och blir mer kostsamt att få ut nya tjänster på marknaden. FOTO: Colourbox.

Teknisk skuld hämmar verksamheters innovationskraft och möjlighet att etablera nya tjänster. Det menar Stefan Fleron, VD på EG Sverige. I den här artikeln får du råd som hjälper dig att komma ur situationen.

- Föråldrad teknik, eftersatt underhåll och uteblivna uppdateringar. Med andra ord är företaget nedtyngt av gammal teknik. Så beskriver Stefan Fleron, VD på EG Sverige, termen "teknisk skuld".

För vissa verksamheter kan en hög teknisk skuld vara lika allvarlig som en skuldbörda i traditionell mening.

- Problemet med teknisk skuld är att det går långsamt att möta efterfrågan på marknaden och skapa nya affärsmöjligheter. Det finns ett marknadsbehov, men det kostar många miljoner och det tar lång tid att införa lösningar som gör det möjligt att möta efterfrågan, säger Stefan Fleron.

Teknisk skuld är utbrett

I en norsk undersökning om teknisk skuld svarade mer än hälften att samtliga eller betydande delar av verksamhetens systemportfölj var föråldrade. Flera respondenter rapporterade om gamla system och uppgav att de upplever problem och frekventa felaktigheter på grund av föråldrade eller bristfälliga lösningar.

- Många verksamheter gör en liten anpassning när affärssystemet tas i bruk. Detta görs ofta för att hantera ett specifikt behov. När detta genomförs är kostnaden obetydlig, men med tiden stiger den, eftersom justeringen är programmerad i systemets kärna. Det påverkar alla efterföljande uppgraderingar och anpassningar, förklarar Stefan Fleron.­

Ett stort antal verksamheter brottas med denna fråga. Många kämpar med äldre, verksamhetskritiska system. 

- Innovationspressen har lett till att man frestats att ta genvägar som nu skapar problem. Dessutom menar många verksamheter att de inte kan byta ut leverantörer, eftersom de är beroende av specifika medarbetare. Leverantörsbyten anses vara besvärliga att genomföra, säger Dan Vigeland, en av personerna som står bakom undersökningen.

 

Maximalt 10 procent av processerna i ett affärssystem bör anpassas till den enskilda verksamheten. Resten ska vara standardfunktionalitet, antingen i form av standardiserade branschlösningar (20 procent) eller funktionalitet i affärssystemet (70 procent).

Molnet är svaret

- När det kommer till teknisk skuld har du två val: Du kan antingen välja att uppgradera de gamla systemen eller börja använda molntjänster, säger Stefan Fleron.

Han tror att det aldrig kommer att vara ansvarsfullt att välja det första alternativet. Det är både kostsamt och tidskrävande och vid nästa vägskäl är det lika kostsamt och tidskrävande att göra nya nödvändiga systemändringar.

- Molntjänster hjälper verksamheter att bli av med teknisk skuld och möjliggör även realtidsinnovation. Det är kostsamt och tidskrävande att flytta affärssystemet till molnet, men när det är gjort kommer kostnaderna för framtida utvecklingar och anpassningar snabbt att sjunka. Samtidigt säkerställer systemleverantören att kärnsystemet alltid är uppdaterat, säger Stefan Fleron.

Dagens moderna affärssystem i molnet, som Microsoft Dynamics 365, kännetecknas bland annat av att kärnprocesserna är standardiserade och omöjliga för en tredje part att ändra på.

Anpassningar och tilläggsfunktionalitet erbjuds genom externa och godkända applikationer eller appar, även kallade mikrotjänster. På så sätt har systemleverantören full kontroll över kärnsystemet som ständigt uppdateras med exempelvis förbättrad säkerhet eller ny funktionalitet.

De externa applikationerna utbyter data och information med kärnsystemet genom standardiserade format, så kallade API:er.

- Molnet kopplar teknikerna ihop på ett annat sätt än tidigare, avslutar Stefan Fleron.

Detta kännetecknar teknisk skuld:

 • Bristande kompetens
 • Låg kodkvalitet
 • Ofullständig kod
 • "Fix Me" -kommentarer
 • "Spaghettiintegrationer"
 • Ovanliga parameternamn
 • Missnöjda kunder
 • Föråldrad teknik
 • Eftersatt underhåll
 • Många inblandade personer
 • Genvägar
 • Komplicerad kod
 • Utdöende kod(språk)
 • Uteblivna uppgraderingar 
 • Dyrt och långsamt att göra ändringar
 • Kod som ingen vågar röra
 • Låst till en leverantör
 • Personberoende