Så kan modebranschen dra nytta av RFID

Det är hög tid för modebranschen att börja använda RFID.

RFID

Modebranschen kan uppnå stora fördelar med hjälp av RFID.

De första erfarenheterna av RFID-teknik pekar på betydande vinster och besparingar i hela försörjningskedjan för många branscher. Det råder ingen tvekan om att RFID-tekniken också passar bra in i modeindustrins produktcykel, där den förväntas sätta nya standarder för lagerhantering och inte minst trendprognos och omnichannel-försäljning. Scrolla vidare för att läsa mer om varför RFID är framtiden inom detaljhandeln. 

RFID-tekniken innebär att man sätter in ett litet ID-chip i produkterna. Tekniken har funnits under lång tid och kanske är det dags för modeindustrin att börja producera sina produkter med RFID-taggar?

Det är en tidsfråga innan RFID-tekniken ersätter streckkoderna som finns på våra varor idag. Till exempel har den amerikanska kedjan Walmart krävt att produkter från de största leverantörerna ska märkas med RFID-taggar. En RFID-tag kan läsas in elektroniskt och snabbt med hjälp av radiovågor. Till skillnad från streckkoden kan många koder läsas samtidigt utan visuell kontakt. En RFID-tag innehåller en unik kod för varje produkt och inte bara för en enda produkttyp.

En RFID-tag innehåller alltså inte bara information om ett par jeans i en viss storlek, modell, färg och märke, utan också om det specifika paret som taggen sitter på. Resultatet blir en lagerstyrning som är stramare än någonsin, något som innebär en lång rad kommersiella fördelar. Och den förenklade inläsningen av koderna innebär att detaljhandeln teoretiskt sätt kan beräkna lagret varje dag - även automatiserat.

Krav från marknadens jättar kommer att kickstarta RFID i Norden
Studier visar att införandet av RFID-teknik förbättrar lagrets exakthet från 67 procent till upp till 100 procent. Dessutom minskar svinnet med upp till 50 procent. RFID-tekniken optimerar avsevärt på alla verksamhetsparametrar: onlineförsäljning, svinn, omsättning, kundnöjdhet etc. Samtidigt uppskattar man att lagerstatus med RFID-taggar kan utföras för 12 000 produkter per timme, medan samma antal med traditionella streckkoder ligger på 800-1 000 per timme.

Siffrorna presenteras av den icke-vinstdrivande medlemsorganisationen GS1, som står för de globala standarderna för den traditionella streckkoden och RFID-taggar. Analysen bygger på en amerikansk undersökning från 2016. Med resultaten är det överraskande att spridningen av RFID-tekniken inte går fortare och att den inte redan har implementerats inom skandinaviska modeverksamheter.

- Jag tror att den främsta nackdelen på den nordiska marknaden har varit att vi ännu inte har haft lokala exempel på RFID-teknik. Men så fort vi når de första framgångarna lokalt kommer utvecklingen att gå fort. När de stora aktörerna som exempelvis Zalando och Amazon snart kommer att kräva RFID-taggar från alla leverantörer gäller det att ha sin produktionsutrustning redo, säger Mads Kibsgaard, Supply Chain Specialist på GS1 Denmark.

Tillsammans med Dansk Mode & Textil blev GS1 Danmark nyligen inbjuden som talare på en inspirationsdag vid ett it-användargruppmöte för modebranschen.

Stora investeringar i RFID - ännu större vinster att vänta
En av de modeverksamheter som har långtgående planer på införande av RFID är Axelsen & Sön i danska Skanderborg. Bolaget producerar lädervaror, en unik produkt som bör märkas med unika koder. Men för Axelsen & Söns ägare Gert Axelsen finns det många flera ekonomiska argument för att implementera RFID och "source taggning" av produkter redan i produktionen.

- Det är en stor investering att lägga om produktionen till RFID-taggning, men priset på skanners och den nödvändiga utrustningen har nu nått en nivå där vi beräknar att investeringen kan räknas hem på kort tid. Vi förväntar oss därmed att kunna göra betydande besparingar. Vi har konsignationslager hos en av våra största kunder och våra produkter säljs från hundra olika platser. Med den nya teknologin kommer många beräkningar att optimeras och vi kommer i princip att kunna få en daglig lagerstatus. Denna typen av lagerprecishet är guld värt i vår bransch, säger Gert Axelsen från Axelsen & Sön.

Gert Axelsen betonar räkning och svinn som de två områden där han förväntar sig de främsta omedelbara besparingarna och som kommer att bidra till att bolaget hämtar hem investeringen i RFID-teknik på bara några månader.

-När vi tar emot varor från våra leverantörer är det möjligt att med hjälp av RFID-teknik räkna dem på några sekunder, utan att öppna kartongen. Varornas unika koder kommer eliminera dubbelskanning, så att den mänskliga faktorn utesluts. Vi undviker också svinn och identifierar orsaken till svinn vid distribution till övriga varulager, säger Gert Axelsen från Axelsen & Sön.

Gert Axelsen ser endast en utmaning: stöldlarmen. Idag kräver många kunder att varorna levereras med just detta. Det är viktigt att stöldlarmet är integrerat i RFID-taggen och att det fungerar med befintligt larmsystem. På så sätt får man ut största möjliga nytta av investeringen.

Förbättrad köpupplevelse med RFID
Jakob Simmelkjær, digital rådgivare på Dansk Mode & Textil, menar att det redan finns många smarta lösningar för att skydda varor med RFID-taggar och att nya lösningar utvecklas regelbundet. RFID-tekniken medför också att butikerna omedelbart får en översikt över exakt vilka föremål som eventuellt har stulits. Detta är möjligt om kassasystemet och stöldskydd kopplas ihop. Dessutom kan RFID-taggar styras och avläsas, till exempel om varan är på väg in i provrummet eller ut ur butiken.

- På det stora hela stödjer RFID-tekniken detaljhandeln på ett helt nytt sätt. Det är en stor hjälp för butikens anställda att de kan lita på att lagersaldot är korrekt om de rekommenderar en vara till kunden. Samtidigt kan medarbetaren ta hjälp av data, se vilka storlekar kunden har med sig i provrummet och ge rekommendationer baserat på ett större urval av data, säger Jakob Simmelkjær på Dansk Mode & Textil.

Jakob Simmelkjær menar att RFID möjliggör lagerstatus i realtid och därmed stödjer omnikanalförsäljning. Det blir enklare för butiker med parallell onlineförsäljning att ha rätt varor vid rätt tidpunkt samt möjliggöra click and collect.

Implementera RFID i flera steg
Det råder osäkerhet kring RFID inom modebranschen, vad kommer först: hönan eller ägget? Är det kunderna eller leverantörerna som ska ta det första steget? Det är dock sunt förnuft att RFID blir standarden på den globala marknaden. It-leverantören EG ser integrationen av branschens affärssystem som okomplicerat.

- Jag rekommenderar att våra kunder äter elefanten i små tuggor och börjar med några mindre pilotprojekt. Inledningsvis kan man fokusera på beräkningar och bygga ett business case baserad på detta. Det finns ingen verksamhet i Danmark som har sett omfattningen av de optimeringar som förväntas genom att lägga om hela produktionen. Men jag tror att det finns positiva överraskningar i hela värdekedjan. Just nu pratar vi om fördelar som vi ännu inte känner till, såsom dokumentation och kvalitetssäkring, säger Thomas Eg Kristensen, Functional Architect på EG Variant.

Fakta om RFID
• RFID (Radio Frequency Identification) är en trådlös teknik. En RFID-tag kan avläsas utan visuell kontakt
• Det läsbara avståndet är 2-3 meter och upp till 100 meter beroende på typ
• RFID-taggar behöver ingen strömförsörjning och kan till exempel sys i plaggets tvättrådslapp