Så förändrar lagar och regelverk spelplanen för elhandlare

EU visar allt större intresse för elhandelsmarknaden och marknadsvillkoren inom branschen förändras ständigt. I den här artikeln berättar jag hur lagar och regelverk förändrar spelplanen för elhandlare.

Johan Öhnell

Stopp för faktureringsavgifter och flat rate

Vi har genom Energieffektiviseringsdirektivet redan fått in förbud mot fakturaavgifter, en viktig intäktskälla och samtidigt ett effektivt incitament för kunderna att gå över till någon form av elektronisk fakturering. Genom samma direktiv infördes i Sverige ett krav på att ett elavtal alltid måste faktureras efter uppmätt förbrukning. Ett krav som innebar att avtal med flat rate, tex per rum, blev förbjudna för elhandelsföretag.

Myndigheten ser till att regelverken efterlevs

Energimarknadsinspektionen blir allt mer aktiv i sitt arbete med att se till att elhandelsföretagen lever upp till regelverken. Det ser vi genom att de granskar och ställer krav på företagen att vara mycket tydliga med information om prisförändringar och avtalsvillkor.. Krav som självklart stärker kundens ställning och är bra, men som gör det svårare för bolagen att genomföra även mindre ändringar och att det tar tid att få igenom en prisförändring. Kraven innebär också att kundtappet ökar när villkorsförändringar genomförs. Energimarknadsinspektionen har börjat utfärda höga viten för företag som inte följer förbud mot t.ex. faktureringsavgifter och förskottsfakturering.

Elhandelsbolagen allt mer reglerade

EU har de senaste åren på allvar börjat intressera sig för slutkundsmarknaden. Tidigare var fokus att öppna upp grossistmarknaderna, knyta ihop länderna med varandra och skapa förutsättningar för marknadsplatser. Allt för att få en fungerande prisbildning på el. Även om det arbetet inte är färdigt har det kommit så långt att elpriserna de senaste åren har varit sjunkande på grossistmarknaderna, beroende på minskad efterfrågan och ökad produktion av förnybar el. I Norden har prisnedgången varit extra kraftig och här har slutkunderna, både företags och privatkunder fått allt lägre elpriser.

Men i de flesta EU länder har priserna till elkunderna inte gått ned, vilket gör att EU nu vill påskynda utvecklingen av konkurrensutsatta slutkundsmarknader. Fördelarna med en gemensam elmarknad måste ju föras vidare till kunderna. EU:s strategi är att stärka kundens ställning genom att reglera elhandelsföretagen mer.

Håll koll på EU

Syftet med EU:s nyfunna intresse för slutkundsmarknaden, som jag inledde med, är att man vill skydda hushållskunder, när marknaderna släpps fria. Många länder går direkt från att el är något som staten sätter priset på, till en fri marknad där kunderna ska välja elbolag. Det gör att man kan förvänta sig att EU vill detaljreglera frågor som fakturans utseende och utformningen av avtalskonstruktioner. En starkare reglering av elhandelsföretag skapar konkurrensfördelar för energitjänstföretag som inte omfattas av regelverken.

Min rekommendation är att hålla koll på de förslag som kommer från EU för att kunna hantera dem utan stora ändringar i sin verksamhet när de inom sinom tid träder i kraft. Mitt andra råd är att hålla kolla på nya aktörer som alltid.se. Och självklart att överväga alternativet att starta ett ”energitjänstföretag” för specifika kundgrupper och avtalskonstruktioner. Den dörren står ju öppen även för elhandelsföretag.

 

Annons
Annons