Retail Institute Scandinavia: 4 globala trender att hålla koll på under 2017

Generation Y ställer helt nya krav och ritar om spelplanen för detaljhandeln. För att möta deras preferenser och beteenden gäller det att vara både lyhörd, snabbfotad och innovativ. Det menar Dorte Wimmer, Direktör för Retail Institute Scandinavia, som föreläste på Børsen Retail-Konference i Köpenhamn den 8 februari.

retail

Unga konsumerar, fattar beslut och söker information på ett helt annat sätt inför sina köp. Det grundar sig till stor del på värderingar som skiljer sig mellan olika generationer. Generation X är starkt präglade av individualism, materialism och karriär. Denna generationen har gjort entré i den digitala världen i vuxen ålder och kallas ofta för digital immigrants. Generation Y kännetecknas däremot av kollektivism, viljan att göra skillnad i samhället och att de värderar ett rikt socialt liv. De har också växt upp i den digitala eran och benämns ofta som digital natives. Den yngre generationen är också mer öppen, riskbenägen och har viljan att testa nya saker, men det betyder också att de är mer illojala och krävande. Skillnaderna mellan generationerna är något som detaljhandlare behöver förhålla sig till för att lyckas.

"Den unga generationen vill vara en del av ett större sammanhang. De vet att det inte är regeringen eller offentliga institutioner som kommer att rädda världen. De förstår att de själva måste vara med och påverka hur samhället utvecklas. Därför blir det allt viktigare för detaljhandlare att lägga vikt vid socialt engagemang", säger Dorte Wimmer, Direktör för Retail Institute Scandinavia.

The hot four
På Børsen Retail-Konference i Köpenhamn presenterades fyra globala trender som detaljhandlare bör hålla koll på under 2017. Smart shopping, interaction, brand intensity och responsibility. Det är de övergripande trenderna som baseras på en global publikation från Retail Institute Scandinavia har tagit fram, Global Retail Innovations.

1. Smart shopping
Vår vardag blir alltmer hektisk, det märks speciellt bland unga konsumenter. Generation Y anser i högre utsträckning att de är stressade, hela 69 procent av målgruppen uppger att de har svårt att få tiden att räcka till. Inom generation X är siffran nere på 47 procent. Därför är return on time viktigt för detaljhandlare. Detta kan göras genom att möjliggöra snabbare köpprocesser. Det kan också handla om att ge målgruppen en anledning till att tillbringa mer tid i butiken, t.ex. genom att tillföra ett mervärde och erbjuda en köpupplevelse utöver det vanliga. Effektivitet och enkelhet är nyckeln till att lyckas med detta.

2. Interaction
Konsumenter vill gärna vara sociala i köpupplevelsen och lära sig något nytt. Edutainment, dvs. att utbilda och underhålla konsumenten, är en stark trend inom retail. Kunderna är vetgiriga och mer benägna att spendera pengar på upplevelser än produkter. Därför gäller det att inte bara sälja dina varor, utan också att tillföra ett mervärde. Personalen i butikerna måste veta mer än konsumenten och fokusera på att bygga relationer, annars riskerar man att ge en dålig upplevelse. För att lyckas gäller det att knyta emotionella band till målgruppen och transformera sina butiker, t.ex. genom hybridkoncept, dvs. butiker som erbjuder något utöver sina varor.

3. Brand intensity
Tala till hjärtat, inte till hjärnan. Det är något som kommer att särskilja framgångsrika detaljhandlare, enligt Dorte Wimmer och Retail Institute Scandinavia. Rationella argument är något som de flesta butiker använder sig av, men att verkligen fånga konsumentens hjärta är den avgörande faktorn. Detta gör du genom att använda storytelling, dvs. att berätta en historia och erbjuda ett mervärde bortom produkten. Att skapa rätt innehåll blir därför allt viktigare. Många e-handlare har också börjat öppna fysiska butiker för att komma närmare kunderna och ge dem en upplevelse. Shopping ska vara mer än en transaktion.

4. Responsibility
Den sista trenden handlar om att ta ansvar. Det omfattar frågor såsom matsvinn, men också hur varor produceras och återvinns. För att lyckas gäller det att vara transparent, berätta en historia och dela med sig av sina åsikter. Företag som bryr sig och tar ställning i olika frågor går hem hos generation Y, som tilltalas av förmågan att ta socialt ansvar.

Läs mer om Børsen Retail-Konference (PDF)