Rapport från conneXion Madrid: Detaljhandelns transformation- spiken i kistan eller nya möjligheter?

Många detaljhandlare tvingas göra nedskärningar och automation blir alltmer utbrett inom branschen. Samtidigt ser vi en rad trender som påverkar hur vi reser, lever och konsumerar.

Connexion

Många detaljhandlare tvingas göra nedskärningar och automation blir alltmer utbrett inom branschen. Samtidigt ser vi en rad trender som påverkar hur vi reser, lever och konsumerar. Men vilken inverkan får dessa på hur detaljhandeln agerar? Brad Tracy från HP gästade retailkonferensen conneXion Madrid. Under sessionen delade han med sig av de kommande trenderna som HP har identifierat.

Inspireras av nedskärningar och smart cities
När städerna växer gäller det att ta tillvara på de resurser man har på bästa sätt. Vi ser trender som smart cities växa fram och i USA har man lanserat mikrohus i sju städer som har ont om plats för boyta. I dessa hus kan rum göras om utefter skiftande behov, från kök till sovrum. Just nu byggs The Great City i Kina, en helt ny stad som kommer att rymma 80 000 invånare. Inga bilar kommer att vara tillåtna och maten som konsumeras kommer att vara närodlad.

Komprimerade och miljövänliga samhällen är något som detaljhandlare behöver anpassa sig efter. Hur löser man exempelvis leveranser i en stad som inte tillåter bilar? Hur ska man tänka när de fysiska försäljningsytorna begränsas kraftigt?

Utvecklingen är något som detaljhandeln bör ta fasta på, eftersom de brottas med knappa marginaler och hård konkurrens. Det kan exempelvis göras genom pop-up-butiker, dvs. mindre butiker som endast finns under en begränsad period. På så sätt är det möjligt att agera snabbfotat, stärka varumärket och finnas där kunderna befinner sig. Det säkerställer också kostnadseffektivitet och att man utnyttjar sina säljytor på bästa sätt. För att hänga med i utvecklingen gäller det att vara mobil, snabb och flexibel. Det är också viktigt att ha rätt teknik för att kunna förverkliga visionen.

- Leveranser och Supply Chain förändras för att anpassa sig efter utvecklingen. Men inte alla detaljhandlare kommer kunna ha en egen Supply Chain. Därför ser vi att det börjar dyka upp intressanta samarbeten som säkerställer infrastrukturen för en snabbare leverans till kunderna, säger Brad Tracy.

Automation- slutet för mänsklig arbetskraft?
Utvecklingen går från en stor mängd mänsklig arbetskraft till automation. Men hur påverkar det oss när det finns färre tillgängliga jobb? Kommer människor att bli meningslös? Detta är något som Brad Tracy menar att vi måste vara förberedda på. Även butiken kommer behöva utformas på ett nytt sätt, eftersom robotar kommer behöva röra sig ute på butiksgolvet och i gångarna tillsammans med kunder. För att lyckas måste detaljhandlare ta dessa frågor på allvar.

- Vi människor kommer inte att vara sysslolösa, men våra arbetsuppgifter kommer att se annorlunda ut när automation blir alltmer utbrett. Antingen kan vi försöka stoppa utvecklingen, eller så anammar vi förändringen och tar reda på var vi passar in och hur vi kan tjäna pengar, säger Brad Tracy.

Den amerikanska byggvarukedjan Lowe´s har skapat en "Lowebot" som har inbyggd kamera som har möjlighet att peka, se och prata. Kunden kommer in med en fråga och roboten visar vägen till hyllan där den efterfrågade produkten finns. Företaget Personas använder sig av hologram som kan kommunicera på olika språk och framträda som människor eller animerade karaktärer. Hologrammet är baserat på artificiell intelligens och kopplas upp mot CRM-systemet. Genom att använda kunddata är det möjligt att ge kunden en personlig och skräddarsydd köpupplevelse.

Allt personifieras
Alla vill känna sig unika, oavsett om man är ung eller gammal. Brad Tracy menar att konsumenter är villiga att betala 20 procent mer för en personifierad produkt eller upplevelse. Detaljhandlare måste därför fokusera på köpupplevelsen och kunna skapa unika köpupplevelser.

- Google och H&M har tillsammans med märket Ivy Revel tagit fram en personifierad klänning som designas baserat på kunddata. Vi på HP har tillsammans med Nike och Superfeet skapat möjligheten att ta en 3D-bild av din fot och skapar sedan en läst som speciellt anpassad för just dig. Det löser problemet som de flesta människor har: att den ena foten är större än den andra. Sådana upplevelser motiverar det fysiska besöket och driver trafik till butiker, säger Brad Tracy.

Utvecklingen kommer att gå ifrån massproduktion till massanpassning. Det kommer bli möjligt i allt större utsträckning framöver. Det innebär en stor möjlighet för detaljhandlare att skapa nya produkter som möter kundernas behov.

Förhöjd köpupplevelse med Augmented Reality och Virtual Reality
Ny teknik blir alltmer utbrett inom detaljhandeln och gör det möjligt för fysiska butiker att konkurrera med e-handeln. Virtual Reality och Augmented Reality kan hjälpa detaljhandlare att driva trafik till butikerna och skapa band till konsumenterna på ett helt nytt sätt.

- Hela 70 procent av konsumenterna uppfattar detaljhandlare som anammat den nya tekniken som innovativa. Det är viktigt att detaljhandlare uppfattas som unika och att man ser till skapa en brygga mellan online-rekommendationer till fysiska butiker, säger Brad Tracy.

3 sätt att använda tekniken i butik

  • Smart mirrors som känner igenom konsumenten, skapar personliga erbjudanden och rekommendationer samt gör det möjligt att kontakta personalen.
  • Digitala modevisningar blir möjligt med hjälp av Virtual Reality. Plötsligt blir det möjligt att erbjuda kunderna att sitta front row.
  • 3D-scanning i butik gör det enklare för kunden att hitta sin storlek och få förslag som passar ens kroppstyp och stil, baserat på den data som snappas upp.