Planningexperten: Möt konsumenternas förväntningar med smartare sortimentstyrning

Förutse nya trender, ta omnikanal på allvar, undvik att köpa in hela sortiment och förbättra interna samarbetsmöjligheter. Har din verksamhet det som krävs för att lyckas med sortimentstyrning?

TXT Retail

Globaliseringen och digitaliseringen bidrar till att branschen blir mer och mer konkurrensutsatt. Konsumenternas förväntningar på dig som detaljhandlare har aldrig varit högre. Därför gäller det att erbjuda det sortiment som efterfrågas och hitta nya marknader för verksamheten.

Med hjälp av smartare planning kan din verksamhet skapa förutsättningar för att erbjuda rätt vara på rätt tid och rätt plats. På så sätt minskar komplexiteten i en bransch som drunknar i data, samtidigt som du ökar effektiviteten och kan leverera enligt plan. Vi har intervjuat David Sheekey, Business Development Director på TXT Retail, som listar fyra saker som du bör ha i åtanke för att lyckas med din sortimentstyrning.

#1. Minska avståndet mellan catwalk och butik
Tidigare fanns det fyra tydliga säsonger under året. Dessa är nu på väg att fasas ut på riktigt och avståndet mellan catwalk och butik kommer att minska ännu mer framöver. "Kunden förväntar sig att kunna ta del av de senaste trenderna så fort de presenterats. Därför gäller det att kunna förutse vilka trender som kommer att slå igenom, annars riskerar du att kunderna väljer bort dig till förmån för dina konkurrenter", säger David Sheekey.

#2. Ta omnikanal på allvar
Detaljhandlare i högre grad upplevs som varumärken, snarare än fysiska platser som kunderna besöker. Därför är omnikanal fortfarande viktigt för detaljhandlare. "Tack vare tekniken kan shoppingupplevelsen ske var som helst och på konsumentens villkor. Detta blir alltmer centralt i takt med att konkurrensen på marknaden ökar", säger David Sheekey.

#3. Fokusera på lokalt sortiment
Att köpa in samtliga varor ur ett sortiment är inte särskilt lönsamt eller träffsäkert. Risken blir istället att du står med en stor mängd osålda varor som sedan reas ut. Därför gäller det att ta hänsyn till lokalanpassning vid inköp av ditt sortiment. "För att komma närmare kunderna och möta deras preferenser gäller det att möta den lokala marknaden och erbjuda produkter som är anpassade efter olika länder och marknader. Här gäller det att utnyttja potentialen som finns i din kundinformation", säger David Sheekey.

#4. Se över ditt team
För att stärka konkurrenskraften gäller det också att optimera den interna effektiviteten. De interna rollerna inom detaljhandeln kommer att transformeras rejält under de kommande åren. Värdefulla insikter kan komma från oväntade håll och samarbeten. För att lyckas på marknaden måste man vara öppen för att dessa ständigt kommer att förändras. "Det är viktigt att möjliggöra transparens mellan olika avdelningar och se till att medarbetarna har tillgång till rätt data, annars riskerar det att förhindra interna synergier och samarbetsmöjligheter", avslutar David Sheekey.

Detta är TXT
TXT är en internationell leverantör av mjukvarulösningar för detaljhandeln med fokus på planning. TXT Planning består av merchandise financial planning, assortment planning, product lifecycle, forecasting and allocation och supply chain management. TXT har funnits sedan 1989 och har mer än 300 anställda runt om i världen. Bolaget har främst fokus på globala varumärken, lyxvarumärken och specialdetaljhandel. På kundlistan hittar du namn som Dior och Louis Vuitton.