Öka försäljningen och minska svinnet med hjälp av data

Många detaljhandelsföretag analyserar kund- och processdata för att effektivisera verksamheten och för att få bukt med svinnet. Tekniken finns redan på plats, nu gäller det att utnyttja potentialen.

Viktiga insikter ökar försäljningen och minskar svinnet

Digitalisering och it har länge varit grundläggande förutsättningar inom detaljhandeln – även i fysiska butiker. Men det är först under de senaste åren som butikerna på allvar börjat utnyttja de många möjligheter som datoriseringen för med sig när det gäller att samla in och analysera data. Och där finns det stora värden att hämta, enligt både experter och branschfolk. För precis som hos den lokala handlaren kan kunskap om kunderna och deras behov omsättas direkt i bättre service och merförsäljning. Skillnaden från den klassiska lanthandeln till den digitala tidsålder som vi lever i är bara att den här viktiga kunskapen idag kan användas även på mycket stora kundgrupper. Och inte bara för att sälja mer, utan också för att spara pengar genom att förbättra hanteringen av inköp.

Strategisk användning av data gör det möjligt att ta reda på exakt vad som måste finnas på hyllorna varje dag. Det gör det också enklare att få en översikt över de enskilda kundernas preferenser och att även i fysiska butiker analysera kundernas rörelsemönster. Det handlar om att titta på vilka varor som säljer, när de köps och vem kunden är. Därefter kan man göra mer eller mindre komplexa analyser som rätt utförda skapar direkt värde för butiken”, säger Snurre Jensen, dataanalysexpert på EG.

Tekniken finns redan
Snurre Jensen förklarar att synen på data inom detaljhandelsbranschen har förändrats under de senaste åren, från att mest vara en biprodukt av kassasystemets dagliga transaktioner, som kanske blir siffror i budgetar och årsrapporter, till att bli ett effektivt strategiskt och taktiskt verktyg.

Både stora och små butiker använder idag dataanalys i allt från butiksinredning till säljinsatser och planering av inköp, och inte minst för övervakning av avvikelser från det normala i dagsförsäljningen, vilket visat sig vara effektivt i kampen mot svinn.

Intresset är stort inom detaljhandeln och det råder ingen tvekan om att användning av data har fått en alltmer central roll när det gäller effektivisering av verksamheten. Det intressanta är att en stor del av den bakomliggande tekniken redan finns på plats i butikerna. Därifrån handlar det bara om att implementera rätt analysverktyg och agera baserat på den kunskap man får”, säger Snurre Jensen.

Utnyttja potentialen
Ett av de detaljhandelsföretag som på allvar dragit nytta av datamöjligheterna är trädgårdsmarknaden Plantorama, som har stora varuhus i hela Danmark och även en omfattande e-handel av allt från trädgårdsredskap och maskiner till fröer och krukor.

Vi har samlat in massa data under åren, men vi har inte använt dem särskilt systematiskt tidigare”, säger Plantoramas ekonomidirektör Torben Castenskiold. Han lyfter fram en rad områden där dataanalys idag stärker verksamheten, både gällande den fysisika butikens utformning och den relevans som kunderna upplever.

Det första vi tittade på var vad kunderna köper – och om de köper vara A, vad brukar de köpa samtidigt? De två varorna bör man ju placera ihop”, förklarar han och betonar att detta har haft ett stort inflytande på den fysiska butikens utformning.

Dessutom tillkommer de rent styrningsmässiga aspekterna. Vi måste veta när vi ska marknadsföra varorna och kunna erbjuda varor som är relevanta för kunderna. Här spelar allt från väderutsikter till data från sociala medier in, men det är en längre resa och det tar tid innan vi gått i mål med det”, säger han.

Fokus på svinn
Det område där dataanalys har haft störst effekt hos Plantorama är enligt Torben Castenskiold bekämpningen av det interna svinnet, vilket är ett vanligt problem i branschen.

Här har företaget haft ett nära samarbete med leverantören EG och tillsammans utvecklat ett verktyg som varje vecka talar om ifall kassatransaktionerna skiljer sig från det normala.

Svinn är något som är problematiskt och det kan finnas många olika orsaker, allt ifrån stöld till bristande instruktioner eller oavsiktligt beteende hos en medarbetare. Tidigare var det som att leta efter en nål i en höstack, men nu kan vi ta reda på exakt var det hände, och när det hände”, säger han och påpekar också att den systematiska tillgången till data också har en förebyggande effekt.

Allt hänger ihop
Just analys av transaktionsdata som ett vapen mot svinn är enligt Snurre Jensen en klar möjlighet att utnyttja den mängd data som företagen idag samlar in. Ändå är det en möjlighet som många inte utnyttjar.

Det är ett område som man inte tänker på direkt, eftersom man oftast är mer fokuserad på områden som har anknytning till kunderna. Men det är något som ger riktigt goda resultat. Många är redan igång, men detaljhandelsbranschen som helhet kan driva det hela ännu längre tack vare den ökade digitaliseringen, där e-handel, mobilappar och den fysiska butiken samverkar mer", säger han.

Om man kopplar ihop samtliga datakällor kan det ge en helt ny bild av verksamheten, kunderna och var du tjänar pengarna. Det handlar inte alltid om att öka volymen, utan också om att minska kostnaderna. Svaret ligger i analysen av data”, avslutar Snurre Jensen.