Ny branschnorm etableras mellan on-premises och molnet

Hur hanterar man transformationen från on-premises till molnlösningar, utan att kunskap eller tid går till spillo? Förändringen kan vara avgörande för att du behåller konkurrenskraft på marknaden i framtiden.

Så blir den nya branschnormen som etableras i gränslandet mellan on-premises och molnet

Molnbaserade affärssystem har ökat kraftigt under det senaste året, särskilt efter Microsofts lansering av Dynamics 365. Molnet har blivit en utmanare till många av de etablerade affärssystemen som ligger on-premises. Lektorn Bo Hjort Christensens modell av den digitala transformationen visar ett exempel på den övergång från on-premises till molnet. Inrättandet av en ny branschnorm sker här och nu.

Inte en bonus - ett krav
Inom många branscher har it i stort sett varit grundläggande för att säkerställa sin konkurrenskraft på marknaden. Inom detaljhandeln är det förhållandet mellan webbutik och verksamhet som är nödvändigt för att kunna erbjuda en bra kundupplevelse. Inom servicebranschen börjar fler och fler att ge proaktiv service med hjälp av sensorer som är monterade på enheterna och som kan förutsäga när en del av maskinen måste bytas ut. Detta kommer i framtiden att vara ett krav, inte en bonus. Detta är bara möjligt om man har ett välfungerande affärssystem med rätt grund och ett bra processtöd.

Förändringar över tid
Att gå från on-premises till en molnlösning sker inte över en natt. Det finns många väletablerade system som är beroende av varandra i ett stort företag, särskilt när det gäller "legacy-system" som inte är gjorda för en molnbaserad leveransmodell. För många kommer lösningen att vara en hybrid där man kombinerar on-premises och molnet, innan man lägger hela eller stora delar system i molnet. Den ideala arkitekturen kan förverkligas inom hybridkonceptet. En plattform som är baserad på molnteknik kommer att bli en enklare affär för en nyetablerad verksamhet med de fördefinierade processer som en molnlösning kan ge.

Utmanar de etablerade
Den nya molnlösningen kan utmana etablerade verksamheter, eftersom nya bolag kan ta genvägar med hjälp av de erfarenheter som de äldre företagen har byggt upp. Det kommer att dyka upp en rad viktiga dilemman för verksamheter som vill gå från on-premises till molnet. Hur lång tid tar det att samla många års drift och föra över detta till molnet? Hur lång tid kan du sätta av för att hålla dig uppdaterad? Under 2016 såg vi att det uppstod en brytpunkt från Microsofts sida. Nu är bolaget på rätt spår med sin modell för molnet. Det är ett tecken på att de stora programbolagen inser att detta är en utveckling som både små och stora företag kommer att möta i framtiden. Tidigare analyser visade att den stora övergången skulle ske 2020, men realistiskt kommer 2018 att bli ett mer korrekt år när vi talar om SMB-marknaden, enligt Bo Hjort Christensen.

En spännande kombination
Med Dynamics 365 kan man kombinera lösningar affärssystem, CRM och BI i en enda lösning i molnet. Med en kombination av Office 365 och Dynamics 365 kan flera verksamheter flytta sina processer i molnet och bli ett företag som helt och hållet arbetar i molnet. Det kommer att ge kostnadsbesparingar, ökad effektivitet och andra fördelar. Att gå från on-premises till en molnlösning blir det stora steget som nu etableras till en ny branschnorm under de kommande åren. Nya aktörer kommer att etablera sig snabbt, frågan är hur företag med etablerade affärssystem kommer att förändra sig för att hänga med i utvecklingen. Om man håller jämna steg med den gamla branschnormen kan det leda till att man förlorar sin konkurrenskraft, går i konkurs eller äts upp av andra aktörer.

Bo Hjort Christensen, lektor vid Handelshøyskolen BI
Bo Hjort Christensen är en erkänd ledande expert inom it-strategi, affärssystem och it-arkitektur. Han är medförfattare till flera böcker inom ramen för dess ämnen och en flitigt anlitad talare.