När sensorerna samspelar med affärssystemet

Dra nytta av att Microsoft Dynamics samspelar med Internet of Things.

Internet of Things

Läs om hur sensorer kan ansluta till affärssystemet och skapa mervärde eller nya tjänster. FOTO: Getty Images.

Verksamheter börjar inte längre bara med ett ERP-projekt. Idag är Internet of Things, maskininlärning, Big Data eller någon annan tekniktrend de viktigaste drivkrafterna i ett ERP-projekt, det menar Microsoftchefen Andreas Dolven. I den här artikeln berättar han om hur Microsoft Dynamics 365 och Internet of Things (IoT) samspelar.

Under sommaren 2016 lanserade Microsoft det molnbaserade affärssystemet Microsoft Dynamics 365. Med ett molnbaserat affärssystem är det enklare att ansluta data från andra källor med data från affärssystemet eller använda andra tjänster, såsom maskinlärning. Data från internetanslutna sensorer och Internet of Things är exempel på en dataström som kan skapa ett stort värde när det kombineras med data från affärssystemet. Sammankopplade data kan effektivisera verksamheten eller generera nya intäkter.

Smart sophantering

Andreas Dolven, chef för affärssystem på Microsoft Norge, berättar om ett norskt IoT-projekt om avfallshantering där it-jätten är involverad. Sopkärlen har sensorer som mäter mängden avfall och sensorer som mäter lukt. Denna informationen matas sedan in i affärssystemet.

- Varje morgon när sopbilsåkarna kommer till jobbet får de en rutt som är baserad på att tömma fulla eller illaluktande behållare, istället för att köra regelbundna rundor var fjärde dag, säger Dolven.

En omedelbar fördel som projektet medför är att man undviker illaluktande och överfulla sopkärl. Dessutom sparar man pengar, eftersom sophanteringen blir effektivare. Själva optimeringen av rutten sker med hjälp av maskinlärning. Lösningen är därmed ett riktigt bra exempel på effekten av att koppla samman data från affärssystem, sensorer och maskininlärning. 

Integration via dataplattform

Hur enkelt är det att koppla samman data från IoT-enheter med affärssystemet?

- Microsoft Dynamics 365 är inte en IoT-plattform, utan är ett affärssystem. Men det kan integreras med sensorer och IoT-enheter, säger Dolven.

Integrationen sker via Microsofts datatjänst Common Data Service (CDS).

"Den främsta drivkraften i dagens ERP-projekt är IoT." Andreas Dolven, Microsoft

CDS är limmet som binder ihop olika system, tjänster och datakällor. CDS är grunden till Microsoft Dynamics 365 och andra Microsoft-lösningar, till exempel Microsoft Office 365. Med CDS kommer Microsoft att göra det enklare att utbyta data mellan egna lösningar och lösningar från andra systemleverantörer. CDS gör det möjligt att ansluta bland annat Azure-tjänster, såsom maskinlärning, med data från Microsoft Dynamics 365 och från sensorer.

- CDS är en öppen plattform där det också är möjligt att integrera tjänster från till exempel Googles molnplattform eller Amazon Web Services, säger Dolven.

Smarta molntjänster och kopplingar

- Det är plattformen som gör detta spännande. Om man tittar på enskilda appar så finns det definitivt andra som är lika starka som Microsoft, men ingen annan levererar en liknande plattform. Det handlar om att skapa en plattform som kunderna kan utveckla nya tjänster ovanpå, säger Dolven. 

Han berättar att Microsoft har märkt ett trendskifte inom affärssystem:

- Verksamheter börjar inte längre bara med ett ERP-projekt. Idag är Internet of Things, maskininlärning, Big Data eller någon av de andra tekniktrenderna de viktigaste drivkrafterna i ett ERP-projekt, säger Dolven.

I många år har Microsoft pratat om "mobile first" och "moln first". Nu pratar it-jätten istället om "intelligent cloud" och "intelligent cloud".

- Tidigare pratade vi om stordriftsfördelar med molnet. Idag handlar inte molnet om att minska kostnaden. Det handlar istället om att göra smarta lösningar och ansluta de data du har och möjligheten att sammankoppla data från andra källor, säger Dolven.

"Verksamheters viktigaste data ligger i affärssystemen. Denna data är förutsättningen för att kunna utveckla nya tjänster, avslutar Dolven.