Molnskolan del 1: Tre anledningar för detaljhandlare att gå i molnet

Molnskolan del 1

Detaljhandeln har historiskt sett inte varit tidig med att anamma ny teknik. Branschen är också präglad av en ovilja att ta alltför stora risker. Det beror till stor del på att värdet kan vara svårt att synliggöra och att branschen präglas av låga marginaler och ständiga förändringar. Detaljhandeln är också till stor del styrd av konsumentbeteende, därför gäller det att ligga i framkant. En förutsättning för att lyckas med detta är att genomföra migreringen till molnet.

Genom att lägga affärssystemet i molnet rustar du din verksamhet för att möta framtiden. Det är inte frågan om du ska genomföra migreringen, utan när. Det menar Magnus Moberger, retailexpert på det skandinaviska it-tjänsteföretaget EG Sverige. I den första delen av artikelserien Molnskolan berättar han varför detaljhandlare ska satsa på att gå i molnet.

- Att ta risker ligger inte i detaljhandlarens natur. Säkerhet är en viktig fråga som jag ser att många oroar sig för, speciellt när det gäller kunddata, trots att det finns studier som visar att molnet är säkrare än on premises. Det finns också en stark tendens att inte vilja vara först ut. Tidigare har det inte behövts, eftersom butikerna endast varit beroende av fysiska besök. Nu är det avgörande för handelns överlevnad att ta tillvara på möjligheterna. Detaljhandlare driver också ofta ett stort antal butiker och har verksamhet i flera länder. Därför väljer många att hålla fast vid on premises och har historiskt prioriterat driftssäkerhet före modernitet, säger Magnus Moberger, retailexpert på EG Sverige.

Därför ska du som detaljhandlare gå i molnet
Många detaljhandlare kämpar med att vara innovativa och nyskapande, något som är viktigt för att vinna kampen om kunderna på en alltmer konkurrensutsatt marknad. Detaljhandeln brottas med att vara snabbfotad, att anamma ny teknik och anpassa sig efter utvecklingen. Retailexperten Magnus Moberger listar tre anledningar till att du bör överväga en molnbaserad lösning.

#1. Minimera dina kostnader och frigör resurser till innovation
Detaljhandeln är konkurrensutsatt, därför gäller det att se över kostnadsstrukturen. Med en molnlösning är det möjligt att minimera dina kostnader och skapa en strömlinjeformad verksamhet som gör organisationen flexibel och innovativ. Du behöver exempelvis inte tänka på underhåll och back-up. Det är även möjligt att minska personalkostnaderna på it-avdelningen. På så sätt kan du lägga mindre fokus på drift och förvaltning till förmån för innovation. Det ger möjlighet att vara mer snabbfotad, förkorta time to market och skapa förutsättningar för att anamma nya affärsmodeller. På så sätt kan du leva upp till kundens förväntningar.

#2. Förbättra köpupplevelsen med integrerad data och enhetlig affärslogik
En molnbaserad lösning kan hjälpa dig att dra nytta av ny teknik, eftersom data kan samlas in från fler källor. Att arbeta med Big Data blir enklare när det integreras i molnet. Det kan exempelvis handla om väderdata, aktuella händelser i närområdet, trender i sociala medier och Machine Learning för produktrekommendationer. För att säkerställa samma nivå på köpupplevelsen i alla kanaler måste affärslogiken vara sammanhängande. Du behöver också ha tillgång till information och order i realtid, oavsett var du möter kunden. När dina system är sammankopplade i molnet blir det lättare att samarbeta över systemgränser, det gör att du kan arbeta mer snabbfotat, säkerställa en omnikanalupplevelse och möta konsumenternas stigande förväntningar på dig som detaljhandlare.

#3. Öka din flexibilitet och skaffa kapacitet när du behöver den
Mängden data som företag genererar fördubblas var 18:e månad. För att inte konstant växa ur sin it-kostym gäller det att tänka långsiktigt. Med en molnlösning är det möjligt att skala upp och ner när det behövs, istället för att betala för mer kapacitet än vad verksamheten egentligen behöver. Med molnet kan du anpassa kapaciteten och agera snabbt när behoven förändras. Detaljhandeln kan dra nytta av detta på flera sätt, t.ex. vid utförsäljningar, skiftande säsonger samt nya trender och influenser.

Missa inte Molnskolan del 2. Då berättar vi om hur du som detaljhandlare påbörjar resan mot molnet.