Molnlösningar lyfter små och medelstora verksamheter till jättarnas nivå

Hur kan molnlösningar förbättra din produktion?

Cloud Manufacturing

En molnbaserad produktion ger en flexibel produktion som möjliggör snabb anpassning efter hur marknaden rör sig, efterfrågan och krav - utan stora investeringar.

Om du överväger att köpa ny mobil står valet mellan en iPhone och en Android. Men självklart köper du en smartphone och inte en gammaldags mobiltelefon av typen som de flesta av oss använde för 10-15 år sedan.

Och det är lika självklart att flytta både verksamhetsdelen och den operativa delen av din produktionsverksamhet till molnet. En molnbaserad lösning är förutsättningen för att du ska kunna möta de stigande kraven på din produktion, som en följd av att konsumenternas efterfrågan snabbt skiftar. Samtidigt gäller det också att kunna hantera kortare produktionscykler och snabbare time to market.

Produktionssystem ska också kunna uppdateras

Till skillnad från en molnlösning kan ett on premises-system inte uppdateras ofta och snabbt nog för att möta de ständigt föränderliga produktionsbehoven. Däremot ger molnlösningen både dina medarbetare, kunder och leverantörer snabb och konsekvent tillgång till nödvändiga verksamhets- och driftsdata, var som helst, när som helst och oavsett enhet. 

Molnlösningar ger alla tillgång till data

Tillgång till data i realtid bidrar också till att motverka silos och felkällor, såsom olika verktyg och bristande synkronisering. Molnet gör det vanligtvis lättare att lagra, analysera och göra produktionen mer skalbar. Den sista punkten är värd att ge lite extra uppmärksamhet, eftersom den syns på bottom line.

Skalbarhet för produktion - och plånboken

Molnbaserade system kan skalas upp eller ner beroende på storleken på den befintliga produktionen. Det är en verksamhetskritisk parameter för många tillverkande företag som kan uppleva varierande belastning, beroende på säsong, efterfrågan etc.

Dessutom ger molnlösningar produktionsverksamheter tillgång till resurser och beräkningskraft som kan skalas upp nästan oändligt. Allt justeras efter behov och man betalar endast för lösningarna och den omfattning som verksamheten behöver just nu. På så sätt undviker verksamheten investeringar i kostsamma it-lösningar och utrustning som man annars bara behöver under kortare perioder med extra hög belastning.

Stor kapacitet vid hög belastning - utan dyra extrainvesteringar

Den här dynamiken skapar mer enhetliga ramverk för små och medelstora produktionsverksamheter, som annars skulle ha haft svårt att hantera den ekonomiska bördan av mycket stora it-investeringar. Detta gäller både hårdvara och mjukvara. Istället för att investera i kostsamma affärssystem och CRM-lösningar och designprogramvara är alla dessa resurser nu tillgängliga och kan användas flexibelt i molnet. Detta ger mindre verksamheter en flexibilitet som tidigare inte varit möjlig att uppnå.

Ökad integration och säkerhet

Molnet är också en facilitator för integration, till exempel i samband med komplexa Supply Chain-strukturer eller dataströmmar från IoT-understöttad produktion. Det är svårt att integrera dataströmmar från olika källor, plattformar och enheter. Och det är ännu svårare om det kommer att ske i verksamhetens on-premises-system, som kan sakna nödvändiga anslutningar, kommunikationsprotokoll etc. Stora, molnbaserade datacenter är den mest stabila och flexibla lösningen.

Molnbaserade datacenter är både säkrare och mer stabila

Sist men inte minst förbättras din verksamhets it-säkerhet också ökad med hjälp av en molnbaserad lösning. Den enkla orsaken är att de största leverantörerna kan erbjuda en säkerhetsnivå som alltid är uppdaterad och ofta betydligt starkare och mer sofistikerad än den nivå som din verksamhet skulle kunna uppnå på egen hand.

Cloud Service Broker

Utmaningen är självklart att marknaden för molnlösningar i sig självt kan verka oöverskådlig. Därför väljer många verksamheter att involvera en Cloud Service Broker (CSB) för att hitta rätt molnlösning - eller en kombination av flera olika molnlösningar - som passar verksamhetens behov.

CSB tar utgångspunkt i verksamhetens specifika behov och hjälper till att samla och integrera de valda lösningarna, liksom säkerheten, om information ska delas mellan flera olika system.

En cloud service broker tar utgångspunkt i verksamhetens behov, inte specifika lösningar

Dessutom kan en Cloud Broker ofta erbjuda bättre priser på molnlösningar, eftersom man har många olika kunder i portföljen och därmed kan uppnå stordriftsfördelar med molnleverantören. En eventuell prisrabatt kan sedan, helt eller delvis, vidarebefordras till kunden. Om din verksamhet behöver sätta ihop en lösning från flera leverantörer, är det det är fördelaktigt att kunna nöja sig med en tjänsteleverantör.

EG är en av de största och mer erfarna it-konsulterna på den skandinaviska marknaden, som också kan ta på sig rollen som CSB. Detta sker med utgångspunkt i en genomgång av verksamhetens konkreta utmaningar, behov och möjligheter i molnet. Genomgången är kostnadsfri och ingår i en workshop som du kan delta i förutsättningslöst. 

Läs mer och boka din workshop: https://eg.se/privata-foretag/radgivning/executive-workshop/