Microsoft: Så påverkar digitaliseringen energibranschen

Utilityexperten Magnus Forsberg berättar hur energibranschen påverkas av digitaliseringen.

Hur påverkar digitaliseringen energibranschen?

Hur kommer digitaliseringen att påverka energibranschen? Magnus Forsberg från Microsoft ger svaret. Foto: Colourbox.

Digitaliseringen påverkar hela samhället och för att lyckas måste man ta tillvara på de nya möjligheterna. Det gäller inte minst inom energibranschen, som står inför en rad omfattande förändringar och ökad konkurrens på marknaden. 

Magnus Forsberg, affärsutvecklare inom offentlig sektor på Microsoft, var en av huvudtalarna på energikonferensen EG Utility Användarträff 2017. Under sessionen berättade han om hur digitaliseringen kommer att påverka energibolagen. Läs vidare för att få en full rapport från föreläsningen.

- Det finns flera trender som påverkar oss. Det handlar dels om urbaniseringen, dvs. inflyttningen till städerna, men också om globaliseringen som får stora effekter på vårt sätt att utveckla nya produkter och hur våra partners arbetar på en global marknad. Det innebär att man i större utsträckning försöker bygga globala nätverk utanför de traditionella ramarna, berättade Magnus Forsberg under föreläsningen.

Digitalisering kräver eftertanke

Microsoft menar att digitaliseringen inte kommer av sig självt och att bygga något nytt kan skapa oro, eftersom det handlar om förändringsarbete. Ofta lägger man på ett nytt gränssnitt, men utan att ändra något.

- Många verksamheter fortsätter att arbeta som vanligt med samma organisation, resurser, processer och ansvarsfördelning. Man översätter en analog företeelse till en digital. Istället behöver man fundera på vad digitaliseringen egentligen innebär, berättade Magnus Forsberg.

Digitaliseringen transformerar energibranschen

Magnus Forsberg menar att både infrastrukturen inom energibranschen och kundernas inställning kommer att förändras från grunden.

- Infrastrukturen kommer att transformeras under de kommande åren och istället för trädstruktur går utvecklingen mot nätverksstruktur. Inom energibranschen ser vi att konsumenter i större utsträckning kommer att vara medproducenter i framtiden. De kommer också vilja bli mer medvetna och få insikt i sin egen konsumtion eller produktion. Vi ser också ett stort fokus på förnyelsebar energi, berättade Magnus Forsberg under konferensen.

Digitaliseringen innebär inte bara samhällsmässiga förändringar, utan också nya krav på energibolagens system.

- Vi ser att utvecklingen går mot molntjänster och standardisering, snarare än egenutvecklade lösningar. Det är viktigt för att kunna utnyttja möjligheterna med t.ex. Machine Learning. Idag ser vi också att datamängderna ökar och därför gäller det att ha rätt verktyg för att flagga när mönster bryts, berättade Magnus Forsberg.

En digital plattform är en förutsättning för att möta den allt mer konkurrensutsatta energimarknaden.

- En modern digital plattform karakteriseras av flera aspekter. Det är viktigt att din plattform har stöd för Internet of Things och artificiell intelligens. Dessutom bör det finnas integration mellan olika tjänster och lösningen ska möjliggöra mobil åtkomst. Det är även viktigt med visualisering av information i olika gränssnitt, tydlig informationsklassning, moln- och informationsarkitektur som är hybrid samt mikrotjänster, berättade Magnus Forsberg.

Säkerhetsåtgärder i molnet

För att trygga säkerheten i molnet har Microsoft vidtagit en rad åtgärder. Bland annat arbetar man med certifierad hantering, kontroll av personal och skyddsklassade byggnader. Dessutom görs extern audit av drift och förvaltningsprocesser och det finns ingen generell administrativ access. Microsoft har också möjlighet att skapa dedikerade nätverkstunnlar till sina DC. Samtidigt arbetar man också med krypterad information, tvåfaktorsauktorisering och informationsskydd.

- Utöver detta arbetar vi också med att identifiera om det skett attacker. Vi informerar och rapporterar om händelser som bryter ett mönster och har även tillgång till loggar, auditrapporter och underleverantörslistor, berättade Magnus Forsberg.

GDPR och digitalisering förändrar spelplanen

Avslutningsvis berördes den nya dataskyddsförordningen som träder i kraft under maj 2018. Det är en fråga som ställer datasäkerhet på sin spets för många verksamheter. Under föreläsningen berättade Magnus Forsberg hur den kommer att påverka energibolagens vardag.

- GDPR kommer att ge konsumenterna ett starkt integritetsskydd. Det innebär också en rad skyldigheter för verksamheter, exempelvis när det gäller rapportering. Som bolag är man är skyldig att rapportera om ett dataintrång har inträffat och att göra det inom en given tidsram, berättade Magnus Forsberg. 

Detta kommer GDPR kommer att innebära:

  • Stärkt integritetsskydd
  • Utökad skyldighet att skydda data
  • Obligatorisk rapportering av dataintrång
  • Stränga påföljder om förordningen inte följs
Annons
Andra läser också
Annons