Microsoft Inspire: Full fart mot digital transformation

På sin stora årliga partnerkonferens presenterade Microsoft tre tydliga uppmaningar: skapa värde åt kunderna, ha fokus på deras bransch och använd molnet.

Satya Nadella

I juli samlades 17 000 personer på Walter E. Washington Conference Center i Washington D.C. för att delta i Microsofts årliga partnerkonferens, som i år hade bytt namn från Worldwide Partner Conference (WPC) till Microsoft Inspire. Namnändringen tillkännagavs redan i december 2016 för att signalera Microsofts ökade fokus på digital transformation och löftet infriades minst sagt under veckan som konferensen pågick.

Tre överordnade teman präglade såväl vd Satya Nadellas öppningstal som de många möten, presentationer och workshoppar som stod på programmet. Microsoft menar att följande teman bildar hörnpelarna i den digitala transformationen: branschfokus, molnet och kundvärde.

Samtidigt stod det också klart att den nya strategin får stor betydelse för hur Microsoft kommer att arbeta med både kunder och partners i framtiden.

Branschfokus
Det närmaste man kommer en definition av den digitala transformationen i Microsoft-termer är ”industri + teknologi = digital transformation”. När det gäller komponenten "industri” ska mjukvarujätten framöver basera kundrelationen på den bransch som en organisation tillhör, istället för dess storlek. Det gäller inte bara vid försäljningen, utan det är ett synsätt som ska genomsyra hela verksamheten och som ska speglas i alla funktioner, till exempel marknadsföring och utveckling. Microsoft har därför definierat sex branscher (finansiella tjänster, tillverkning, detaljhandel, utbildning, vård och offentlig förvaltning) som utifrån sina affärsmodeller och -processer har vitt skilda behov och därför behöver ta olika vägar i den digitala transformationen.

Molnet
Den digitala transformationens tekniska plattform är enligt Microsoft intelligenta molnlösningar som bland annat inkluderar artificiell intelligens och machine learning samt det som Seattleföretaget kallar Intelligent Edge, ett Internet of Things som bygger på smarta föremål. Den integrerade Microsoft 365-lösningen som presenterades på konferensens första dag är också en central förutsättning för transformationen. Med Microsoft 365 samlas Office 365, Windows 10 och Microsofts Enterprise Mobility + Security-produkt i en enda lösning som ska göra att alla användare på ett företag alltid har de senast uppdaterade versionerna, inte minst för säkerhet och skydd av kunduppgifter, och därmed är redo för molnet.

I år deltar redan 64 000 partnerföretag i Microsofts så kallade Cloud Solution Provider-program och 6 600 nya tillkommer vare månad. Microsoft Dynamics 365 är plattformen för mjukvarujättens molnsatsning på affärssystem. Under konferensen kunde deltagarna få inblick i hur molntekniken i Dynamics 365 i kombination med artificiell intelligens och dataanalys i framtiden kommer att ge kunderna helt nya möjligheter. Det gäller bland annat Microsoft Relationships Sales, som blir en del av Dynamics 365 framöver.

Många blev kanske förvånade när Microsoft i fjol köpte karriärnätverket LinkedIn för motsvarande 217 miljarder kronor. Men efter Microsoft Inspire ser man affären i ett helt annat ljus. LinkedIn Sales Navigator integreras nämligen med både Office 365, Azure och alltså även Dynamics 365 (för Sales). Med den nya samlade lösningen, Microsoft Relationship Sales, går Microsoft i bräschen för en ny typ av försäljning: social selling. Modellen innebär att användarnas egna data på LinkedIn kan hjälpa säljarna att hitta och ta kontakt med beslutsfattare på relevanta företag. Relationships Sales kan också erbjuda förslag på leads, till exempel företag som har en liknande bransch, tillväxt och omsättning som det företag en viss säljare just har sålt en produkt eller lösning till.

En annan LinkedIn-baserad lösning som kommer att ingå i Microsofts molnplattform är Dynamics 365 Talent, som använder LinkedIn-profiler för att hjälpa företags HR-avdelningar med rekrytering.

Kundvärde
Microsofts nya fokus på branscher och molnbaserade lösningar betyder att företaget rör sig bort från den klassiska licensmodellen och mot en betalningsmodell där fokus ligger på värdeskapande för kunderna. Rent konkret innebär det att Microsofts användare i fortsättningen kommer att betala utifrån hur de faktiskt använder lösningarna och inte som tidigare för ett visst antal licenser. Alltså blir det bara när en lösning skapar konkret värde åt kunden som det genererar intäkter hos Microsofts partners. Det innebär att Microsofts partnernätverk också måste se över sin affärsmodell. De partnerföretag som redan idag har ett tydligt branschfokus får också bäst förutsättningar att stötta sina kunders digitala transformation.

En stark skandinavisk partner
En av Microsofts största partners i Skandinavien är EG, som också är bland de första att leverera Microsoft Dynamics 365 i molnet till sina kunder. Nyligen implementerades Nordens hittills största detaljhandelslösning hos den norska apotekskedjan Apotek 1, som har 4 000 medarbetare och 40 procent av den norska marknaden.
EG:s Microsoft Alliance Director, Oscar Tolstrup, var med på Microsoft Inspire som en del av en större delegation från EG. Han menar att Microsofts fokus på digital transformation bådar gott för it-tjänstebolaget:

– Hos oss på EG genomsyras hela verksamheten av djup vertikal branschkännedom. Vi har gedigna kunskaper, i synnerhet inom detaljhandel, produktion och finansiella tjänster. Vi har länge utvecklats i riktning mot en mer kundorienterad och värdeskapande verksamhet där kundernas helhetsbehov står i fokus. Att Microsoft nu skärper fokus på kundernas digitala transformation kommer utan tvekan att stärka vårt partnerskap framöver.

EG är nämligen en av mycket få Microsoft-partners som redan idag kan leverera Microsofts produkter enligt den nya strategin ur ett 360-gradigt perspektiv. Oavsett om det gäller Business Intelligence, Dynamics 365, Microsoft 365 eller någon av Microsofts många andra transformationslösningar så kan kunderna få hjälp av EG. Det gäller inte minst våra många befintliga kunder som har on-premise-lösningar med Dynamics AX och Dynamics NAV och som vill ta steget till molnet. Vi ser fram emot att hjälpa dem att skapa större värde åt sina kunder med hjälp av nya molnbaserade verktyg och insikter, avslutar han.

Fakta om Microsoft Inspire
Microsoft Inspire gick tidigare under namnet Microsoft Worldwide Partner Conference (WPC) och är en årlig konferens för Seattle-firmans partnerföretag. Konferensens fokus är Microsofts planer för det kommande året. Deltagarna får även möjlighet att nätverka och kommunicera med Microsoft och övriga partners.

Konferensen hölls första gången 2002 och genom åren har den anordnats i städer som Toronto i Kanada och Orlando i Florida, Los Angeles i Kalifornien och i år i USA:s huvudstad Washington D.C. 2017 hade Microsoft Inspire 17 000 deltagare.