Microsoft Dynamics roadmap: Under 2018 lanseras NAV som molntjänst

Microsoft Dynamics AX och NAV kommer att slås ihop i molnet

ERP Microsoft Dynamics 365

Sammanslagning: På sikt kommer Microsoft Dynamics 365 att omfatta funktionalitet för både koncerner (AX) och mindre verksamheter (NAV). Med projektet Tenerife har Microsoft startat transformationen av Dynamics NAV. Foto: Colourbox.

Microsoft Dynamics AX gick in i molnet för ett år sedan under namnet Dynamics 365. Under 2018 lanseras  Dynamics NAV också som molnplattform. På sikt kommer de två affärssystemen att slås samman.

Microsoft har pratat fram och tillbaka om de olika versionerna av molnlösningen Microsoft Dynamics 365. Sedan lanseringen har man nämnt två versioner- Enterprise och Business, som motsvarar Dynamics AX respektive Dynamics NAV. De två versionerna skapades för verksamheter med komplexa processer (AX) och för mindre komplexa företag (NAV).

Molnlösningen Microsoft Dynamics 365 motsvarar Dynamics AX. Nu säger Microsoft att det inte kommer finnas två olika versioner, Dynamics 365 Enterprise och Dynamics 365 Business. Istället kommer AX och NAV att slås ihop i ett gemensamt affärssystem i molnet

- Varför ska vi ha separata molnlösningar för små och medelstora företag och för Enterprise, de stora företagen? Det är inte ändamålsenligt att skilja mellan en Entreprise och en Business-utgåva. Molnet gör det möjligt att leverera en gemensam lösning eller stänga av funktionalitet och ha olika licensmodeller, säger Andreas Dolven, chef för affärssystem på Microsoft Norge.

 

Idag handlar molnet om att skapa smarta lösningar och koppla ihop de data man har samt möjligheten att ansluta till data från andra källor. Andreas Dolven, Microsoft

 

Microsofts ERP-lösning Dynamics bygger på förvärvet av det danska mjukvaruföretaget Navison 2002. Med köpet förvärvade Microsoft både Navisions affärssystem, NAV, ursprungligen avsett för mindre företag och ERP-lösningen Axapta, senare AX, som ursprungligen skapades för stora verksamheter och koncerner.

Axapta utvecklades av danska Damgaard Data och IBM och togs senare över av danskarna. Damgaard fusionerades med Navision innan Microsoft köpte verksamheten.

Dynamics NAV blir Dynamics 365 Tenerife

Under hösten 2017 lanserade Microsoft "Project Tenerife" (Microsoft Dynamics 365 Tenerife) - vägen mot Dynamics NAV som molnlösning.

Dynamics NAV 2018, en uppgraderad version av NAV för "on premises-installationer" har precis lanserats. Våren 2018 kommer NAV 2018 R2 att vara tillgänglig, både som on premises-lösning och som molntjänst. Den andra utgåvan av NAV 2018 kommer att ha samma kodbas för både för on premises och molnlösningen- och båda versionerna är kopplade till Common Data Service (CDS). Det finns alltså ingen Dynamics 365 Business Edition för de mindre företagen (SMB).

Alysa Taylor, chef för affärssystem och strategi på Microsoft, förklarar:

- Under våren 2018 kommer vi att hitta nya affärs- och licensmodeller för Dynamics 365. De nya modellerna gör det enklare att välja rätt lösningar för våra partners och kunder, säger Taylor och fortsätter:

- Microsoft kommer att erbjuda en gemensam samling av Dynamics 365-applikationer till kunder oavsett verksamhetens storlek och komplexitet. Applikationerna kommer att hjälpa våra kunder med digital transformation av företagen inom alla affärsområden: marknadsföring, försäljning, service, ekonomi, drift och HR. Istället för att erbjuda våra egna versioner, som Business Edition och Enterprise Edition kommer vi göra det möjligt för verksamheter att välja olika prissättningsmodeller baserat på vilka funktioner och vilken kapacitet de behöver.

Taylor lyfter fram Dynamics 365 Sales som ett exempel och berättar att Sales kommer att säljas med olika prispunkter som återspeglar olika nivåer av funktionalitet under våren 2018.

 

Här kan du läsa om Microsofts nya strategi för Dynamics 365

 

Komplett affärssystem för mindre bolag

Dolven säger att "Tenerife" kommer att bli en komplett affärslösning som uppfyller behoven hos många verksamheter, oavsett storlek. Det är komplexiteten som avgör om du ska välja Dynamics 365 eller Dynamics 365 "Tenerife".

- "Tenerife" har inte samma bredd i funktioner inom vissa områden. Om du har en koncernstruktur med verksamhet i många länder ska du använda Dynamics 365, förklarar Dolven.

Han betonar att "Tenerife" också kommer att bygga på Common Data Service, precis som Dynamics 365. Office 365 är också integrerad med CDS.

I basen av Dynamics 365 och andra Microsoft-lösningar, till exempel Office 365, finns Common Data Service (CDS). CDS fungerar som grunden för affärssystem och andra it-lösningar där data utbyts. Med CDS kommer Microsoft att göra det enklare att utbyta data mellan sina egna lösningar och med lösningar från andra systemleverantörer.

- Om du har valt "Tenerife" som affärssystem men har ett specifikt behov av "Field Service" kan du lägga till denna modulen från Dynamics 365, fortsätter Dolven.

 

Verksamhetens viktigaste data ligger i affärssystemet. Dessa data är förutsättningen för att kunna ta fram nya tjänster. Andreas Dolven, Microsoft

 

Sammanslagning i molnet

Eftersom Dynamics NAV 2018 R2 kommer att kopplas ihop med Common Data Service (CDS) kan du också välja att installera lokalt med hjälp av molnmoduler som är utformade för Dynamics 365. Anslutningen till modulerna sker via CDS. På sikt kommer man att närma sig en gemensam Dynamics 365-plattform.

- Tidigare pratade vi om stordriftsfördelar i molnet. Idag handlar inte molnet om att minska kostnaderna, utan om att skapa smarta lösningar och koppla samman de data du har och möjligheten att ansluta till data från andra källor, säger Dolven.

- Verksamheters viktigaste data ligger i affärssystem. Dessa data är förutsättningen för att företag ska kunna ta fram nya tjänster. Därför handlar ERP inte längre om produkter eller system, utan om plattformen vi utvecklar, säger Dolven.

EG störst på Dynamics 365

Dynamics 365 lanserades sommaren 2016. Trots alla förändringar längs med vägen har den nya lösningen gett många nya kunder och uppgraderingsprojekt från trogna Dynamics-användare. Under 2017 blev EG utsett till Årets Microsoftpartner inom kategorin affärs- och kundvårdssystem i Sverige.

 

Läs mer: EG utsett till Årets Microsoftpartner

 

Att Microsoft är innovativt understryks också av de stora analysföretagen. Gartner placerar Dynamics 365 högst upp till höger i sin magiska kvadrant Sales Force Automation, tillsammans med Salesforce. Även Forrester Research menar i "The Forrester Wave" att Dynamics 365 är ett av världens mest innovativa affärssystem.

 

Här kan du läsa mer om hur EG kan hjälpa din verksamhet med Dynamics 365

Annons
Annons