Kommer ERP-begreppet finnas 2020?

Affärssystem kommer att genomgå stora förändringar under de kommande åren. Kanske kommer termen ERP redan vara borta inom tre år, det förutspår Bo Hjort Christensen, lektor vid Handelshøyskolen BI.

Bo Hjort Christensen, lektor vid Handelshøyskolen BI

ERP som begrepp kommer naturligtvis inte att försvinna över en natt, men kommer sannolikt att gå från att vara en term till en samling av tjänster, förutser lektor Bo Hjort Christensen. Vi intervjuade lektorn för att ta reda på hur han ser affärssystemets roll i en värld där molnet, Internet of Things och Business Analytics blir en allt större del av företagens it-arkitektur.

- Tjänster kommer att samlas under olika varumärken såsom Dynamics 365 från Microsoft. Microsoft har ersatt ERP med servicekoncept som Sales, Field Service, Operations, Customer Service, Project Services etc. När du i framtiden måste ha programvara för fakturering, kommer tjänsten att kallas fakturering, inte ERP, förklarar Christensen.

ERP- och CRM-begreppen är så kallade produktbeteckningar som är skapade inom ramen för on-premises, där man har köpt ett samlat paketet. I och med att man går mot molntjänster är det helt onödigt att använda sådana produktbeteckningar eftersom tjänsterna ofta kan köpas separat. Trots detta kan det vara vettigt att köpa flera tjänster från en tjänsteleverantör, såsom Microsoft, SAP, Oracle, etc, för att säkerställa spårbarhet och en konsekvent databas, förklarar Christensen.

Anpassat efter verksamhetens behov
År 2020 kan man tänka sig en tjänstekatalog där du i första hand kommer att se molnbaserade tjänster som kan kopplas till flera äldre system som ligger on-premises och långsamt byts ut.

- En rolig poäng är att för några år sedan fanns det flera spelare som påpekade att nu kommer “cloud first”. Idag pratar man istället om formuleringen “cloud only” vilket visar att molntjänster är framtiden. Ändå kommer det att ta lång tid innan det blir en verklighet att allt och alla är i molnet, långt efter 2020, betonar Christensen.

I framtiden tror lektorn att företag kommer att köpa tjänster från olika leverantörer som är bäst anpassade till företagens behov.

5 steg mot 2020

  1. Multi-Tenant public cloud
  2. Färre och mer dominerande varumärken
  3. Services Architecture som i högre grad tillåter kundanpassningar, egna komponenter och integration med tredjepartsprodukter
  4. Små och frekventa versionsuppgraderingar 
  5. Användargränssnittet som är så enkla att det endast krävs endast marginell utbildning

Källa: Bo Hjort Christensen, 2017

- Egenskaperna som kommer att känneteckna en bra affärsprocess i framtiden blir hastighet, skalbarhet och god balans mellan manuella och automatiserade arbetsmoment. Det är också viktigt att analysera processer för att skapa ett bra beslutsunderlag för fortsatt processförbättring , understryker Christensen.

För att bli en vinnare på framtidens marknad måste tillverkande företag tänka i termer som vinstrealisering. Marknaden kommer alltid att söka efter prisvärda tjänster av god kvalitet, som Christensen tror att många företag kommer att få med modellen Multi-Tenant public cloud.

- Det är uppenbart att denna modellen är det mest effektiva sättet att leverera och hantera en tjänst på. Med molntjänster delar vi ett brett spektrum av resurser, den verkliga kraften i tjänsten och all programvara, säger Christensen.

Annons
Annons
Annons

Bo Hjort Christensen, lektor vid Handelshøyskolen BI

Bo Hjort Christensen är en erkänd ledande expert inom it-strategi, affärssystem och it-arkitektur. Han är medförfattare till flera böcker inom ramen för dess ämnen och en flitigt anlitad talare.