Kiviks Musteri: Därför valde vi att gå i molnet

Minskade kostnader, ökad tillväxt och möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Det var några av de viktigaste orsakerna till att Kiviks Musteri valde att lämna on premises bakom sig, till förmån för att gå i molnet. Mattias Wistrand, CFO på bolaget berättar om resan och varför de valde att ta steget och hur de gick tillväga.

Kiviks Musteri är ett familjeägt livsmedelsföretag med rötter och verksamhet på skånska Österlen. Bolaget har haft en stark tillväxt under de senaste åren och omsätter idag drygt 600 miljoner kronor. Men framgången har inte kommit av sig själv. Att växa och öka omsättningen kräver hårt och gediget arbete.

För att överleva på den konkurrensutsatta livsmedelsmarknaden har musteriet på Österlen valt att lägga sitt affärssystem i molnet, närmare bestämt Infor M3 Cloud Suite 13.3 Food & Beverage. På Working Together Conference 2017 berättade Mattias Wistrand, CFO på Kiviks Musteri om bolagets resa.

Daterat affärssystem hämmade tillväxttakten
Kiviks Musteri använde tidigare ett affärssystem från 90-talet som endast uppgraderats en gång. Systemet var daterat, oflexibelt och saktade ner verksamhetens tillväxt. Det var heller inte möjligt att skala upp och ner utifrån företagets specifika behov. Underhåll, drift och datasäkerhet var också kostsamt. Därför var det ett enkelt beslut att lämna on premises bakom sig och gå över till molnet.

- Vi har en tillväxtstrategi och vi behöver växa, med molnet kan vi fortsätta att utvecklas. Vårt bolag är för litet för att själva kunna ansvara för drift- och datasäkerhet. Det är också viktigt att systemet ska kunna växa med vår verksamhet, utan att vi behöver dra igång stora projekt. Därför är molnet en bra lösning för oss, säger Mattias Wistrand, CFO på Kiviks Musteri.

När resan inleddes var det viktigt att ta hänsyn till mognaden inom organisationen. Att implementera ett nytt affärssystem i molnet var extra komplext eftersom den tidigare lösningen varit i drift under 20 år. För att kunna konkurrera på marknaden var det viktigt för verksamheten att kunna lägga fokus på sin kärnverksamhet, inte på teknik.

- Se till att projektet till 80 procent består av verksamhet och processer, endast 20 procent ska handla om teknik. Vårt mantra är att hålla oss till standard i så stor utsträckning som möjligt, säger Mattias Wistrand, CFO på Kiviks Musteri.

Ett stöd för verksamhetens fortsatta tillväxt
Verksamhetens mål är att arbeta med fördefinierade processer och arbetsflöden. Bolaget vill också att reducera komplexiteten och kostnaderna genom att minska antalet anpassningar och användning av sidosystem. Ett annat mål är att undvika stora uppgraderingsprojekt i framtiden genom att göra löpande uppdateringar i Infors molnlösning. Genom det nya affärssystemet siktar verksamheten också på att sänka sina driftskostnader.

För att optimera verksamheten har Kiviks Musteri bestämt sig för att öka effektiviteten och uppföljningen, sätta större fokus på värdeskapande insatser och skapa en grund för tillväxt och framtidssäkring.

Inom organisationen hoppas man nu få en tydligare struktur och ansvarsområden. Det är också viktigt för verksamheten att öka kunskapen och förståelsen för de olika processerna, både utanför och inom det nya affärssystemet. Målet är också att använda en förvaltningsmodell som säkerställer att affärssystemet stödjer Kiviks Musteris behov. Musteriet hoppas även uppnå en förbättrad kompetensnivå och därmed få ut maximal nytta av sitt nya affärssystem i molnet.

Mattias Wistrands råd inför resan mot molnet:

• Gör en tydlig förstudie
• Välj en standardlösning utan modifieringar
• Använd endast stabila tilläggslösningar
• Involvera den högsta ledningen
• Var förändringsbenägen
• Skapa ett brett stöd inom organisationen