Har du rätt verktyg för att dra maximal nytta av din data?

I den här artikeln får du svaret.

Dra maximal nytta av din data

Skaffa rätt verktyg för att dra maximal nytta av din data. Foto: Getty One

Att data är det nya guldet är ingen nyhet. Ändå saknar många verksamheter fortfarande en tydlig plan och effektiva verktyg för att uppnå största möjliga nytta.

- Data ska betraktas som en strategisk tillgång och något positivt som utmanar verksamheten. En av de främsta orsakerna till att man inte lyckas är att man ser digitalisering som ett medel för effektivisering. Men det är inte nödvändigtvis det bästa tillvägagångssättet, säger Adam de Neergaard, Vice President för Business Analytics Sales.

- Denna metoden har två negativa konsekvenser. För det första blir digital transformation en operativ prioritet istället för en strategisk och affärsmässig. Detta betyder att du går miste om marknadsmässiga vinster.

 

Effektivisera din kundkommunikation i alla kanaler

 

Medarbetare ska motiveras – inte skrämmas

- För det andra får du inte med dig organisationen. Medarbetare blir ofta defensiva när nya effektiviseringsinitiativ införs, eftersom dessa ofta är förenade med organisationsförändringar och avsked. För att få stöd bland medarbetarna gäller det att lägga fram digitaliseringsarbetet som en möjlighet till utveckling och förnyelse för hela organisationen samt en chans att minska antalet tråkiga, manuella uppgifter, säger Adam de Neergaard.

Ha en ledstjärna och bryt ner datasilos

När du väl har bestämt dig för att se data som en strategisk tillgång är nästa steg att genomföra det strategiska beslutet operativt. Först måste det vara tydligt var organisationen står i relation till de nya målen - både gällande kompetenser och arbetsprocesser. Utifrån detta sätter du upp realistiska mål och en tydlig vägledning som går att styra och arbeta utifrån. 

 

Ta vara på din data med Advanced Analytics

 

Data som inte delas är slöseri med resurser

Därefter måste organisationens kompetenser och processer anpassas och optimeras enligt detta mål. Det innebär bland annat att medarbetarna förstår vikten av att dela all data över avdelningar, funktioner och nivåer. Det har varit stort fokus på att bryta ner organisatoriska silos under de senaste åren. Se till att du också kan bryta ner organisationens datasilos.

It-avdelningens roll behöver omdefinieras

Alltför ofta ser vi att man försummar att anpassa it-avdelningen efter de nya affärsområdenas ledstjärnor. Om verksamheten ska kunna dra nytta av affärsmöjligheterna, som ett fokuserat analytiskt och strukturellt arbete med data ger, krävs en it-avdelning som kan utvecklas och arbeta flexibelt.

 

Ta reda på hur du förbättrar resultatet med datadriven prognostisering

 

Trial and error är det nya mantrat för it-avdelningar

- It-avdelningar har tidigare arbetat långsiktigt och utefter en nollfelstrategi. Nu är det mycket viktigare att snabbt kunna utveckla prototyper enligt "trial-and-error" och få ut dessa i verksamheten. Därefter bestämmer man huruvida det läggs ner eller utökas baserat på användarfeedback, säger Adam de Neergard, fortsätter:

- Samtidigt är det avgörande att man kopplar ihop it-avdelningen med den strategiska ledningen. För det mesta måste it-chefen sitta med vid bordet där besluten fattas. Därför är det inte tillräckligt att du som it-chef har en känsla för it-lösningar. Som en strategisk partner för den högsta ledningen måste du även vara mycket verksamhetsorienterad.

Möjlighet att uppnå en rad konkurrensfördelar

Om du kan bearbeta, distribuera och analysera data på rätt sätt är det möjligt att uppnå en rad konkurrensfördelar:

• Förbättrad kundupplevelse - anpassa efter kundernas krav och beteendemönster

• Målinriktad Supply Chain och affärsprocesser - vad skapar värde och vad bör undvikas?

• Bättre beslutsunderlag - vilka kunder kan vi vinna? Vilka kan vi utveckla? Vilka ska vi släppa?

• Effektiv produkt- och serviceutveckling - utveckling av personlig kommunikation, erbjudanden och tjänster

• Innovativa arbetsflöden - fokusera på hur medarbetarna tillför till värde i verksamhetens Supply Chain och tillåter automatisering att hantera tunga manuella processer.