Fyra vanliga misstag: Här är fallgroparna du ska undvika på elmarknaden

Ineffektiv administration, oflexibla system, dålig koll på data och att satsa allt på en enda idé. Det är några av de vanligaste fallgroparna på den alltmer konkurrensutsatta elmarknaden. Utilityexperten Axel Sundström berättar hur du undviker dem.

4 fallgropar inom elhandel

Elkundernas krav på din verksamhet blir allt högre. För att frigöra tid åt att utveckla kundupplevelsen gäller det att satsa på rätt saker och arbeta effektivt. Axel Sundström är expert inom utility och arbetar som Senior Manager Zynergy på it-tjänstebolaget EG. I den här artikeln listar han de viktigaste fallgroparna som elhandlare bör undvika för att lyckas på den konkurrensutsatta elmarknaden.

#1. Du har inte ordning på administrationen
Utan kontroll över de administrativa bitarna riskerar du att effektiviteten blir lidande. Det är exempelvis vanligt att faktureringen blir alltför kostsam att hantera, som en följd av manuellt arbete. Fundera på om det är läge för din verksamhet att ta till outsourcing inom vissa områden, så att du kan minimera din administrationskostnad. Detta är speciellt viktigt för mindre bolag som har begränsade resurser, såsom start-ups.

- Processer som fakturering kräver erfarna medarbetare. Fundera på om det tillför något att sköta back office internt, så att du kan fokusera på kundbemötandet istället för att oroa dig över om kunderna kommer få sina fakturor i tid, säger Axel Sundström.

#2. Du har ett oflexibelt system
Med ett alltför stelt och oflexibelt system blir utvecklingen ofta lidande. När du ständigt måste starta upp ett nytt it-projekt är risken stor att din verksamhet tappar fart och att innovationstänket blir lidande. Se därför till att du har rätt system som gör det möjligt att ligga i framkant.

- Med ett stelt system blir det för dyrt för många elhandlare att ta fram nya erbjudanden. Det blir också svårt att vara först med nya produkter och närma sig nya kundgrupper, säger Axel Sundström.

#3. Du lägger alla äggen i samma korg
Många gör misstaget att satsa allt på en enda idé. Men för att lyckas på marknaden gäller det att ha en stark innovationskultur, så att du har möjlighet att hela tiden testa nya idéer. Tänk också på att inte bara utse en enda ansvarig, utan att hela organisationen måste genomsyras av innovationstänket.

- Marknaden är snabbfotad och hårt konkurrensutsatt. Därför är det viktigt att ständigt våga prova nya saker och inte vara rädd för att misslyckas. Det klimatet måste finnas inom organisationen, säger Axel Sundström.

#4. Du har inte koll på din data
Elmarknaden präglas av låga marginaler. Därför är det viktigt att ha insikt i hur det går för verksamheten. Har du t.ex. koll på vilka kunder som är mest lönsamma? Pålitlig och lättåtkomlig data är grundläggande för att vara konkurrenskraftig och kunna erbjuda rätt saker till konsumenterna. Om du inte har överblick och insikt i din data riskerar du att tappa kontrollen.

- Du måste ha full koll på hur det går för verksamheten. Om du inte vet vad du ska fokusera på är risken stor att du snabbt tappar kontroll. Hur din verksamhet går ska inte handla om tur, utan istället grundas på insikter i data, avslutar Axel Sundström.