Fredrik Reinfeldt: Hur påverkar digitaliseringen näringslivet och vår vardag?

Digitaliseringen ritar om världskartan.

Fredrik Reinfeldt digitalisering

Digitaliseringen, politiken och globaliseringen styr både näringslivet och vår vardag. Foto: Colourbox och Fredrik Reinfeldt.

Digitaliseringen, politiken och globaliseringen påverkar både näringslivet och hur vi lever våra liv. Därför måste vi snabbt kunna förhålla oss till förändringarna och ta ansvar. Det menade Fredrik Reinfeldt under en föreläsning på EG Vinterträff 2017. 

Befolkningstillväxten i världen ökar i rekordtakt och trenden är allra tydligast i Kina som har den snabbast växande medelklassen. Och näst på tur står Indien och inte minst Afrika. Urbaniseringen blir också alltmer utbredd, samtidigt som vi blir allt äldre som en följd av bättre medicinsk kunskap och mer hälsosam livsstil.

Vi lever även i en oroligare politisk värld än någonsin med snabba svängningar som helt förändrar förutsättningarna. Dessutom kommer framtidens yrken att se helt annorlunda ut, som en följd av den digitala revolutionen.

Under inspirationsdagen EG Vinterträff 2017 föreläste Fredrik Reinfeldt om digitaliseringens politikens, globaliseringens och effekter, både på vår vardag och näringslivet. I den här artikeln får du ta del av årets kanske mest intressanta spaning.

Digitaliseringen förändrar spelplanen

Digitaliseringen har exploderat under de senaste åren. Med nya digitala fenomen som robotar, automation och artificiell intelligens kommer helt nya villkor för oss människor.

- De företag som kommer att lyckas i framtiden är de som vill bidra till teknikskiftet och investera i digitaliseringen. Samtidigt innebär digitaliseringen inte enbart positiva aspekter, det är viktigt att komma ihåg att det alltid finns en baksida, säger Fredrik Reinfeldt.

Sverige i digital framkant

Sverige har kommit långt och varit tidigt ute med digitalisering. Det finns 37 stycken unicorns i hela Europa (digitala, innovativa bolag som ligger i framkant). Hela sju av dem är svenska, såsom Skype, Klarna, iZettle och King.

- Vi ligger i framkant när det gäller teknik och i Sverige har vi mycket att vara stolta över. Men det är viktigt att inte missa det engelska begreppet disruptive, som innebär att marknadsförutsättningarna att förändras från grunden som en följd av digitaliseringen. Det innebär att vårt sätt att arbeta och leva kommer att förändras från grunden. Gamla sanningar gäller inte längre, säger Fredrik Reinfeldt.

Förändringar- positivt i teorin men inte i praktiken

Det är många som är positiva till förändringar i teorin, men när det gäller en själv är det många som motsätter sig digitaliseringen. Men de verksamheter som inte orkar eller vågar ta steget och som blir långsamma riskerar att försvinna.

- Digitaliseringen medför att vi kommer att få en helt ny arbetsmarknad med helt nya livsvillkor. En Oxfordstudie visar att hela 47 procent av alla amerikanska jobb kommer att försvinna eller se helt annorlunda ut i framtiden. I Sverige kommer vi att se ännu större effekter än i USA, säger Fredrik Reinfeldt.

Nya yrken växer fram med digitaliseringen

I framtiden kommer barn att utbilda sig till yrken som ännu inte finns och de kommer arbeta på företag som ännu inte har startats. Inte ens läkarutbildningen går säker, nu utvecklas läkarrobotar som kan lära sig allt som finns skrivet om människan på en enda sekund, inte sju år som läkarutbildningen tar.

- Vem är säker med en sådan utveckling i framtiden? Vi måste ta ansvar och vi kan inte vara blåögda. Framförallt robotar och artificiell intelligens kommer att ställa mycket på sin spets. Vi ska inte underskatta att vi människor behöver något vettigt att göra, annars riskerar destruktiva egenskaper att ta över. Det handlar alltså inte bara om ett teknikskifte, utan också om hur vi ska leva i framtiden, avslutar Fredrik Reinfeldt.