Framtidens elbolag: Organisationen och systemen du behöver för att vinna kampen om kunderna

För att vinna kunderna på den allt mer konkurrensutsatta elmarknaden gäller det att vara både snabbfotad och att skapa rätt förutsättningar. Har du organisationen och systemen som krävs för att ta täten?

Framtidens elbolag

Den elhandlarcentriska modellen förändrar elmarknaden från grunden. Samtidigt genomgår branschen en digital transformation som går allt snabbare. Konsumenternas stigande förväntningar ställer helt nya krav på din verksamhet. För att ligga i framkant gäller det att både se över den interna organisationen och verktygen som du använder. Det menar Axel Sundström, Senior Manager Zynergy på EG och utilityexpert på it-tjänsteföretaget EG. I den här artiklen berättar vi hur du skapar rätt förutsättningar för att lyckas på elmarknaden.

Optimerad organisation och stark innovationskultur
Den nya marknaden förändrar hur du möter den digitala konsumenten. Det gäller att ha en organisation som är utformad efter den allt mer konkurrensutsatta elmarknaden. Elhandel är komplicerat och kräver spetskompetenser. Det kan vara sårbart om man har för få anställda, men oflexibelt och kostsamt om man har en alltför stor organisation.

- I takt med digitaliseringen gör nya aktörer entré på elmarknaden. De stora jättarna får sällskap av start-ups som tänker i nya banor. De etablerade bolagen har oftast en större organisation och många medarbetare, medan entreprenörsdrivna verksamheter behöver outsourca i större utsträckning och fokusera på de prioriterade uppgifterna internt, säger Axel Sundström.

Se till att dina medarbetare har förutsättningar att kunna arbeta effektivt med digitala system och processer. Sätt fokus på automatisering och fokusera på utveckling, snarare än att lägga tid på administration. Det är också viktigt att ha ordning på sina siffror. Har du exempelvis koll på hur avkastningen för investeringar i marknadsföring ser ut? Axel Sundström betonar också vikten av att skapa en gemensam innovationskultur inom verksamheten.

- För att lyckas med innovation måste du se över klimat, medarbetare och ledningssystem. Det går inte att anställa en enda innovatör som ska ta ett helhetsansvar för verksamheten, tänket måste genomsyra hela organisationen. Se till att du har med dig samtliga medarbetare, speciellt nyckelpersoner som annars kan sätta käppar i hjulet och bromsa utvecklingen. Flera av de stora bolagen startar nya, fristående varumärken för att dra nytta av resurserna, men slippa de kulturella utmaningarna, säger Axel Sundström.

Vikten av rätt processer och system
Ett bra system är grunden som du behöver för att kunna ge den ultimata kundupplevelsen. Rätt system kan hjälpa dig att minimera administrationskostnader samt skapa effektiva och förenklade processer. Se också till att systemet möjliggör lättåtkomligt och tillförlitlig data. För att ligga i framkant på elmarknaden och sticka ut är det också viktigt att du kan agera snabbfotat i utvecklingen av nya erbjudanden. För att gå från idé till verklighet gäller det att ha rätt system på plats.

- Hantering av de centrala kundprocesserna kräver ett huvudsakligt kärnsystem där exempelvis fakturering och prissättning görs. Sedan behöver du kringsystem för digitala säljkanaler som appar och hemsidor. Tänk på att du också måste kunna möta kunderna tillsammans med samarbetspartners som säljer dina produkter. Kanske vill du kunna erbjuda dina kunder att samla bonuspoäng genom att samarbeta med ett flygbolag? Det ställer krav på att ditt system kan kopplas ihop på ett effektivt sätt, annars riskerar du att administrationskostnaden skjuter i höjden, som en följd av ökat manuellt arbete. Innovationstänket blir helt enkelt lidande när systemmiljön är för långsam och kostsam att anpassa, säger Axel Sundström.

Det är ingen tvekan om att framtidens elbolag kommer att se annorlunda ut. Men en sak är säker: om du inte agerar tillräckligt snabbfotat och kundfokuserat riskerar du att äventyra verksamhetens existens på elmarknaden.