För att transformera din verksamhet digitalt måste du ha koll på data

I en tidigare intervju berättade Alex Farcet från Rainmaking Innovation att organisatorisk beredskap är den största utmaningen för att lyckas med digital transformation. EG:s divisionsdirektör Henrik R. Møller håller med, men menar också att it-arkitektur och datakvalitet är minst lika viktigt.

Data Governance

Många företag är inte organisatoriskt rustade för digital innovation. Men genom att arbeta med kultur och målsättningar kan du ändra verksamhetens inställning. Det finns dock ett viktigt första steg som många företag behöver ta när det kommer till innovation med hjälp av it, implementering av en strukturerad och gemensam datamodell.

Digital transformation har tre huvudelement: 1) Tydligt fokus på affärsmodellen och djup kunskap om kunder och kundsegment, 2) Koll på datamodellen och datakvaliteten samt en it-arkitektur som säkerställer det tekniska genomförandet och 3) Den organisatoriska set-upen och kulturen för att kunna förverkliga den digitala transformationen.

- Du kan prova nya digitala lösningar - men om du inte har kontroll över ovanstående eller en plan kommer nyttan att vara mycket begränsad,  eftersom din data är osammanhängande, tekniken ineffektiv och organisationen är inte rustad för att leverera, säger Henrik R. Møller, divisionschef på EG.

Digital innovation handlar om att sätta kunden i centrum och förstå hela deras livscykel, innan inköp till efteråt, samt förstå skillnaderna i enskilda kundsegment och kunder. På så sätt kan deras kundresor optimeras med relevanta digitala kanaler och beröringspunkter, förklarar han.

Därför är det viktigt att ta hänsyn till den kunskap du har om dem och dina produkter samt tillgänglig kunddata som finns tillgängligt på bland annat sociala medier.

- Du har kunddata, information från supporten och produktionsdata på olika ställen som aldrig berör varandra. Därför går du miste om massor av kunskap som skulle kunna bidra till välgrundade ledningsbeslut. Och därmed hittar du aldrig den information du redan har om kundens köpcykel, deras feedback, trender på marknaden m.m. Du måste istället vänta på att andra skriver om det - och dina konkurrenter kan ha suttit på kunskapen under en lång tid, förklarar Henrik R. Møller.

Utan grunden faller huset

It-avdelningar är just nu pressade från två olika håll. It blivit mer och mer centralt i verksamhetens drift. Därför är det viktigare än någonsin att it-systemen fungerar smidigt. Dessutom tittar ledningen i många verksamheter på de nya tekniska trenderna och väntar otåligt att komma igång med de nya möjligheterna.

-Problemet är dock att du inte bara kan börja arbeta med avancerade analysmetoder, maskininlärning och analyser av kundernas kundresa plattformar innan du har grunden på plats. Och den består av en grundläggande it-set up som är uppdaterad till ny standard vilket säkerställer smidig integration med en gemensam datamodell. Men datakvalitet och dataskydd är det allra viktigaste, säger divisionchefen.

-Därför ser vi också att verksamheter som har investerat i att hantera masterdata, när det fortfarande var ganska nördigt, nu klarar sig betydligt bättre än sina konkurrenter, förklarar Henrik R. Møller och backas upp av Anders Bonde, Solution Architect Manager på Microsoft:

- Du kan inte bara börja med maskininlärning och Internet of Things. Det är inte meningsfullt förrän du har grunden på plats: Value proposition för enskilda kundsegment, datamodell och datakvalitet, samt att göra plattformen redo- därefter kan verksamheten fokusera på artificiell intelligens m.m. Men om vi börjar där, fallerar allt innan vi ens börjat.

Från idé till genomförande

Därför måste företaget starta med att rensa upp och skapa en övergripande digital strategi. Och även om det kan verka som en besvärlig och kostsam process så är det ofta här att de första fördelarna börjar dyka upp. Ett bra exempel är detaljhandeln där många företag samlar in stora mängder data om sina kunder, men misslyckas med att skapa sammanhang.

- Inom många verksamheter är kundinformation tillgänglig från många olika ställen, till exempel hemsidan, nyhetsbrevet, appen och medlemskortet som används i butiken, men de möts aldrig på ett ställe. Därmed får du aldrig en fullständig bild av hur kunden interagerar med din verksamhet. Dina system ska kunna känna igen dina kunder och veta hur de handlade på andra plattformar. Bara då kan du informera kunden i affären om att väskan som hon tittat på, men aldrig köpt, nu är tillgänglig. Eller locka fritidsfotografen med ett extra batteri eller en ny zoomobjektiv med hjälp av riktade bannerannonser, eftersom du vet att han bara köpt standardlinsen i butiken, förklarar Henrik R. Møller.

Därmed krävs det inte stora investeringar i nya digitala lösningar för att komma igång med digitala transformation. Ofta kan det räcka med att ta reda på hur man samlar den kunskap du redan har och starta upp små pilotprojekt som är en del av en övergripande vision och plan.

- För de flesta kommer det att finnas en stor tillväxtpotential i att samla in informationen och skapa överblick över de uppenbara sammanhangen som finns i de data som redan finns inom verksamheten. Faktum är att det inte krävs ny eller mer datainsamling för att komma igång. De insikter du får utgör grunden för att förbättra arbetsflödena och optimera tillgången till dina kunder. Det är också den bästa utgångspunkten för att bestämma var de ska investera sin digitala innovationsbudget i nästa skede, avslutar Henrik R Møller.

Annons