Energistyrning: Coop sätter fokus på energiförbrukning

Kan energistyrning skapa gladare kunder och medarbetare?

Energimålere_Foto Siine Fiig

Certifierad energistyrning enligt ISO 50001 är motorn för att förbättraenergihanteringen i 800-1 200 butiker över hela Danmark. Målet är att spara 20 procent av energiförbrukningen och på så sätt spara pengar, förbättra verksamheten och belysaCoops sociala ansvar.

Energistyrning: En av Danmarks största energikunder, Coop-koncernen, vill kontrollera sin energiförbrukning. Ett av verktygen är att sätta upp betydligt fler mätare och systematiskt hålla koll på energiförbrukningen i Coops butiker.

"Vi ökar antalet mätare från 8700 till 20 000. Data från mätarna kommer att sträcka sig från kylanläggningar till bagerier och belysning, vilket ger oss en detaljerad bild som hjälper oss att göra större besparingar än tidigare, säger projektledare Kira Toft Schmidt på Coop.

Motorn i Coops energibehov kallas "certifierad energistyrning". Kira Toft Schmidt och hennes närmaste kollegor har fått tillstånd av Coops ledning att investera 300 miljoner danska kronor i ett antal viktiga energieffektivitetsåtgärder, inklusive certifiering enligt den internationella standarden IS0 50001. För att lyckas måste konkreta åtgärder vidtas, såsom systematisk implementering och solid dokumentation.

"Innan slutet av 2018 byter Nordic Business Light ut cirka 500 000 av våra rör och spottar till LED-belysning", förklarar Kira Toft Schmidt om ett av de stora initiativen i Coops Energi2020-plan, vilket kommer att bidra till att uppnå målet att minska energiförbrukningen med 20 procent från 2014 till 2020.

För att omvandla den traditionella belysningen har Coop genomfört grundliga analyser av olika produkter och kommit fram till att LED-belysning uppfyller reglerna och kraven på kvalitet. Dessutom slipper man irriterande flimmer för kunder och anställda på Irma, SuperBrugsen, DagliBrugsen, Fakta och Kvickly. Med investeringen i energieffektiva LED-lösningar som minskar energiförbrukningen, kommer Coop att spara pengar på sina elräkningar.

 "I en av de butiker där vi har testat ljus har vi upplevt en minskning av elförbrukningen på 59 procent efter bytet. Samtidigt har vi fått bättre ljus och gladare medarbetare", säger Kira Toft Schmidt, som själv handlar i den berörda matbutiken i Roskilde.

Som en del av beslutsunderlaget för Energi2020, som antagits av ledningen och styrelsen, har SE Energy & Klima presenterat en övergripande plan för hur Coop kan bli ännu effektivare.

Fyra fokusområden identifierades, bland annat bättre energistyrning (EMS), fjärrstyrning (CTS), LED-belysning och certifierad energistyrning. Därefter har Coop också identifierat en betydande potential i kyloptimering, som har blivit ett femte fokusområde.

Energistyrning är ett välkänt begrepp för Coop, men år 2020 skruvas takten upp med ett antal initiativ. Energistyrning kommer att uppgraderas med mer än 10 000 nya mätare i koncernens butiker. Dessutom kommer man att installera intelligent programvara, så att de energiansvariga kan åtgärda brister. Bakom kontrollen ligger Enacto, ett energihanteringssystem från Honeywell.

"Det är ett kraftfullt verktyg med unika styrningsmöjligheter", säger energi- och miljöstyrningsrådgivaren Harald Karlsen, som tillsammans med NRGi-ägda Kuben Management fungerar som ett bollplank för Coops ISO 50001-certifieringsarbete. Processen för databehandling gör det möjligt för systemet att identifiera meranvändning mer exakt, så Coop kan reagera i tid och undvika förlust.

Dessutom tillåter systemet t.ex. de enskilda butikscheferna eller fastighetsfunktionerna på huvudkontoret i Albertslund att övervaka energiförbrukningen i butikerna. Man kan därmed hålla koll på energiförbrukningen i butik och koppla samman detta med utomhustemperaturer, oavsett om man använder dator, surfplatta eller en app. Visualiseringen visar om förbrukningen är röd, grön eller blå. Om exempelvis energiförbrukningen för ventilation eller kylning är onormalt hög kan de justera inställningarna eller initiera ett projekt om det behövs.

En av satsningarna som redan är igång är optimering av regleringsstrategi för 670 butiker. Eftersom kylanläggningarna används till allt ifrån kål och citron till ost, ägg, bacon och biffar har det varit avgörande i detta projekt att livsmedelssäkerheten inte försämras.

"Vi har också en önskan om att i högre utsträckning kunna fjärrstyra värme, ventilation och belysning. Vi har för närvarande 32 olika program och lösningar under vår CTS, men nu har vi bett tre leverantörer att ta fram anbud på en ny plattform så att vi kan optimera detta område, säger Kira Toft Schmidt.

I ett projekt som stöds av Energimyndigheten arbetar koncernen för att identifiera möjligheterna för central på- och avstängning av flera hundra kylanläggningar och därmed potentiellt leverera systemtjänster till elnätet. Energibolaget OK har just nu en dialog om hur det kan utnyttjas.

Men vad driver Coop? Koncernen pekar på tre primära orsaker: ekonomi, företagens sociala ansvar och bättre drift i butikerna.

Den ekonomiska vinsten kommer att bli något mindre än vad som ursprungligen antogs, eftersom PSO:en avvecklas från elräkningarna, men Coop, som köper energi för 400 miljoner danska kronor per år, uppskattar fortfarande att investeringarna i LED-lampor är både lönsamma och attraktiva.

Irma blir ISO 50001-certifierat i år och sedan följer de andra Coop-kedjorna under 2018. För Kira Toft Schmidt är det en spännande kulturell process att vara en del av och hon märker av en tydlig förändringsvilja.

"Energistyrning är ganska tekniskt. Min uppgift är att se till att det sker förändringar i butikernas vardag. Jag upplever ett stort intresse inom hela koncernen- folk har insett att det är intressant och skapar värde hela vägen ut i butik. Hittills har jag varit operativ, men nu kommer butikschefer och andra till mig för att få inspiration, säger Kira Toft Schmidt.

Hon och hennes kollegor försöker aktivera och informera Coops 40 000 anställda med hjälp av en rad kommunikationsinsatser - inklusive en nyutvecklad Energi2020-app som hjälper till att säkerställa en hög informationsnivå och stötta beteendemässiga förändringar genom quiz, tävlingar, en idélåda och videoklipp med energiinitiativ ute i butikerna - utan kostnad. En film med kockarna Claus Holm och Søren Gericke har tagits fram för att göra energi lite roligare. Coops många externa leverantörer hålls bland annat informerade via artiklar i Samvirke och lokala tidningar samt på LinkedIn där Coop har 28 000 följare.

Harald Karlsen har arbetat med energistyrning under de senaste decennierna, bland annat för LEGO och Danfoss Solutions. Han påpekar att "upprätthållande av fokus" förmodligen är den svåraste delen.

"Om energistyrning ska lyckas på lång sikt så måste verksamheter förändra både kultur och värderingar. Projektet måste vara välförankrat i ledningen, och medarbetarna måste se att det också är deras projekt", säger Harald Karlsen och påpekar att certifierad energistyrning inte är billigt. Han betonar att han är engagerad i en långsiktig satsning. Förutsättningen för detta är att både anställda och ledning kan se att de kan bryta kurvan och realisera energibesparingar. Därför är energistyrning så viktigt.

"Med certifierad energistyrning finns det några deadlines som driver oss framåt. Det skapar engagemang", säger Kira Toft Schmidt.

Investeringen på 300 miljoner danska kronor omfattar 800 Coop-ägda butiker och lager över hela Danmark. Coop hoppas att initiativen som avser Energi2020 och den certifierade energistyrningen kommer att inspirera de 400 butikerna som är självständiga och ägs av egenföretagare.

"Vi har precis rest landet runt för att inspirera och berätta om projektet för 400 användarorganisationer. Om vi får fullt stöd kan det öka investeringen med ytterligare 150 miljoner", avslutar Kira Toft Schmidt.

Artikeln presenteras i samarbete med Intelligent Energi och publicerades ursprungligen på deras hemsida.