Digitalt toppmöte i Tallinn: En smygtitt på 5G

Maskinkommunikation i realtid: På det europeiska digitala toppmötet i Tallinn visade Bosch och Nokia en demonstrationsmodell som kombinerar den kommande mobila 5G-kommunikationsstandarden med Industri 4.0-lösningar.

Bosch 5G

5G ökar den snabbaste överföringshastigheten som i nuläget är möjlig på mobila kommunikationsnät med faktor 10 till över 10 gigabit per sekund. Dessutom förbättrar standarden även prestanda i realtid och överföringsförmåga.

Båda parametrarna är viktiga förutsättningar för trådlös anslutning av hundratals miljarder smarta aktuatorer och sensorer i fabriker och produktionslinjer samt för att bearbeta de omfattande datavolymer som genereras i produktionen. Samtidigt är supersnabb dataöverföring en viktig förutsättning för gränsöverskridande samarbete mellan företag inom Europa och hela världen.

- Industri 4.0 har inga gränser, säger Stefan Aßmann, ansvarig för nätverksförbundet på Bosch, i ett pressmeddelande.

-I samarbetet med Nokia undersöker vi redan potentialen som bandbredden med 5G kommer att öppna upp för i framtidens fabrik, tillägger Rolf Najork, chef för Bosch Rexroth AG.

Dotterbolaget, som till hundra procent ägs av Bosch och är specialiserat på driv- och styrteknik, har utvecklat demonstrationsmodellen i samarbete med Boschs forskningsavdelning och Nokia.

- 5G kommer att vara ett centralt verktyg för industri 4.0. Det är den första trådlösa tekniken som kan ge fullständigt fast nät till alla industriella applikationer. Det bidrar till hög flexibilitet i produktionen, minskade kostnader och en säkrare arbetsmiljö. Tillsammans med vår partner Bosch utforskar vi de nya möjligheter som 5G kan leverera till den fjärde industrirevolutionen, säger Hannu Nikurautio, chef för 5G-teknik och marknadsanalys på Nokia.

Erfarenhet från mer än 270 fabriker

Generellt har Bosch omfattande erfarenhet av industri 4.0-lösningar från sina mer än 270 fabriker. Företaget använder detta för att utveckla relaterade lösningar som en ledande leverantör även till andra aktörer inom branschen. Samtidigt är Nokia en av världens främsta leverantörer av utrustning för telekommunikationsinfrastruktur.

-Som automationsspecialist planerar vi att utöka vårt 5G-samarbete med Nokia, så att det inkluderar andra områden såsom augmented reality-glasögon, självstyrande och förarlösa transportmedel för internt materialflöde och molnbaserade produktionsapplikationer, säger Rolf Najork.

- I kombination med införandet av den nya standarden kommer Bosch Rexroth att erbjuda 5G-anpassade produkter och lösningar som det möjligt för kunderna att öka sin produktivitet.

5G förväntas introduceras 2019 och kommer att möjliggöra nya affärsmodeller baserade på produktionsdata.

Bosch samarbetar redan nu med ett antal it-företag och maskintillverkare med syftet att driva industri 4.0 framåt inom en rad olika tekniker.

Bosch och Nokia visade demonstrationsmodellen, som de utvecklat tillsammans, på det digitala toppmötet i Tallinn den 29 september.