Digitala drivkrafter hjälper dig att sätta kurs mot den blåa oceanen

Så ska Herning Folkeblad navigera i den digitala transformationen.

Alex Nielsen_ digitalisering

Hur lyckas man med digitalisering? Foto: Herning Folkeblad

Kunderna, de tekniska möjligheterna och därmed marknaden förändras hela tiden i allt snabbare takt. För att kunna hänga med är det nödvändigt att relatera till de digitala drivkrafterna och vad de kan göra för din verksamhet.

Många verksamheter håller just nu på att förhålla sig till de nya möjligheterna, men få har koll på omfattningen och konsekvenserna. Det innebär inte bara en anpassning av CRM-systemet samt befintlig teknik och processer. Omfattande och strategisk digitalisering är djupt förankrad i värdeskapande inom verksamheten. Ofta ändrar du inte bara produkter och tjänster, vanligtvis förändras affärsmodellen och verksamhetens prioriteringar.

Som Senior Management Consultant på EG med fokus på affärs- och processutveckling följer Thomas Munksgaard den digitala utvecklingen och möjligheterna på nära håll.

"De största digitala drivkrafterna just nu och under de kommande åren är tekniker som blockchain, 3D-printing, VR, AR, AI, maskininlärning, Internet of Things, molnet, analytics, mobilitet och sociala medier. Om dessa tekniker används på rätt sätt kan de förändra marknader och verksamheter från grunden".

Utmaningen är helt enkelt att välja vilken eller vilka tekniker du ska satsa på. Här är det viktigt att bland annat klargöra var man får ut mesta möjliga av sin investering. Är det en molnlösning eller en satsning på robotteknik, eller borde du istället sätta ökat fokus på analytics och sociala medier? Det beror på bransch, kunder och möjligheter, men oavsett vad man väljer bör man utgå ifrån att teknik och affärsprocesser hänger tätt ihop och ska hanteras därefter.

Svårigheten med att se sin verksamhet utifrån

Vilka behov och möjligheter man har är ofta svårt att se, delvis för att det krävs djup insikt för att överblicka alla digitala drivkrafter och dess möjligheter, dels för att det är svårt att tänka "utanför boxen" när du är mitt i det. Thomas Munksgaard fortsätter:

"När vi stöttar verksamheter börjar vi alltid med en grundlig genomgång av samtliga delar av verksamheten. Därmed säkerställer man en grundlig bedömning av affärspotentialen. Här är det en stor hjälp att komma utifrån och ha erfarenhet från andra branscher och case. Baserat på översynen håller vi sedan en strategi-workshop där vi tillsammans definierar verksamhetens nya digitala vision och mål. Utifrån visionen och de utvalda målen prioriterar vi sedan de insatser och projekt som verksamheten direkt kan genomföra."

Digital transformation med fokus på analytics och sociala medier

Mediehuset Herning Folkeblad upplever samma utmaningar som många andra mediehus i resten av världen: de fysiska medierna minskar, de primära inkomsterna fortsätter komma från de fysiska kanalerna och de alternativa digitala produkterna är ännu inte lönsamma eller tillräckligt attraktiva för konsumenterna.

Med andra ord krävs digital innovation och det måste ske snabbt. Utmaningen kommer att vara att skapa en digital affärsmodell som tar hänsyn till den nya och den gamla generationens digitala beteende och förändrade förväntningar på relevans. Samtidigt gäller det att behålla fötterna på jorden och bibehålla inkomsterna från den fysiska affärsmodellen.

Personifiering som affärsmodell

Om affärsmodellen i framtiden inte kommer att vara baserad på papperstidningen så är frågan vad den ska bestå av. Villy Gravengaard är chef och Senior Advisor på Digital Solutions på EG. Han ansvarar för samarbetet med Mediehuset Herning Folkeblad som går ut på att stötta verksamhetens digital transformation. Men vilka insatser har mediehuset valt för att understötta detta?

"Herning Folkeblad har många digitala kontaktytor med sina kunder. Därför är e-post, sociala medier och analytics en självklar del i digitaliseringsprojektet."

Alex Nielsen, VD för Mediehuset Herning Folkeblad, förklarar:

"Digitalisering har gjort det tydligt att vi som mediaföretag påverkas avsevärt av marknadsmekanismer. Vi ser nu att den personliga användarupplevelsen gör att mediakonsumenter återvänder till våra innehållswebbplatser. Det är värdefullt för oss att leverera en produkt som också gör läsarna engagerade och därmed goda ambassadörer för Herning Folkeblad. Vi tittar därför på detaljhandelns förmåga att erbjuda personliga slutprodukter genom att arbeta med omnichannel och analytics."

Ta itu med traditionell segmentering

Den digitala strategin ger Mediehuset Herning Folkeblad ett verktyg som samlar in information från datakällor och som gör det enkelt att skapa nya idéer och affärsmöjligheter efter mediekonsumenternas önskemål. Nu skapas en digital produktdesign för att se till att användarna gör fler besök, stannar längre, betalar och återvänder. Detta kräver givetvis insikter om läsarna, men också i data. Därför analyseras befintlig användardata så att nyhetsbrev och exponering av nyheter på olika plattformar kan kombineras på individuella sätt.

"Tidigare segmenterade man efter ålder, kön och bostad, vilket kan vara utmärkt, men det är nödvändigt att ta itu med den traditionella segmenteringen, om du vill komma igång med personifiering. Det kräver artificiell intelligens som kommer närmare en verklig personifiering av innehållet. Vi gör det redan på detaljhandelsmarknaden, och för Herning Folkeblad blir det nu en integrerad del av den digitala produktportföljen", säger Villy Gravengaard på EG.

Lokalt är fortsatt ett fokusområdet

De flesta medier arbetar redan med ambassadörskap i form av kundklubbar och särskilda fördelar för prenumeranter. Men dessa begrepp måste också optimeras i ett digitalt sammanhang och kräver ett systematiskt arbetssätt för att bli framgångsrikt. För Mediehuset Herning Folkeblad handlar det om att titta på hela affärsmodellen och produkten, så att de kan dela med sig av nyheter, men också leverera personliga produkter och tjänster. Alex Nielsen berättar om vad mediehuset ska uppnå:

"Vår styrka är att vi kan leverera lokala nyheter. Vi måste behålla den här kopplingen till mediekonsumenterna i framtiden. Just här ser jag digitalisering som ett bra alternativ. Om vi, baserat på den lokala förankringen, kan leverera ett digitalt nyhetsflöde som konsumenterna föredrar så har vi chansen att tävla mot de sociala medierna", säger Alex Nielsen, och avslutar:

"Tanken är att kärnverksamheten - spridningen av det lokala redaktionsinnehållet – ska vara samma, men att paketeringen och tillgängligheten för konsumenterna förbättras och bidrar till ökat engagemang."