Dataetik: Därför ger franska företag tillbaka sina kunders data

Dataetik: Just nu pågår ett spännande experiment i Frankrike som handlar om personuppgifter. Ett antal företag har bestämt sig för att ge tillbaka data till sina kunder.

Därför ger franska företag tillbaka sina kunders data

Dina kunder är den bästa källan till detaljerad, relevant, uppdaterad och sanningsenlig data. Istället för att samla in detta från alla möjliga källor bakom deras rygg kan man ge kunderna kontroll över sin egen data, hjälpa dem att arbeta med sin data och dela de många fördelarna med dem.

Just nu pågår ett spännande experiment i Frankrike som handlar om personuppgifter. Ett antal företag har bestämt sig för att ge tillbaka data till sina kunder. Data lagras säkert och en grupp utvecklare och organisationer skapar verktyg som stärker användarna och låter dem dra nytta av sin egen data. Under tiden följer forskare processen. Förhoppningen är att företag i slutändan inte bara får bättre data (sanningsenlig, uppdaterad och relevant), men också att de har utvecklat en hållbar dataetisk affärsmodell.

Detta är visionen bakom projektet MesInfos (http://mesinfos.fing.org/). Några av de första resultaten tyder på att personlig datakontroll gynnar alla parter.

Fabien Coutant, projektchef för Enedis, det franska energibolaget som deltar i MesInfos, menar att 40 procent av bolagets kunder säger att data från smarta elmätare har hjälpt dem att minska sin förbrukning.

"Att ge tillbaka sina kunders data innebär att de stärks och får kontroll. De börjar förstå vad deras konsumtion betyder. En av tio kontrollerade den varje dag, kopplade ihop den med sina egna dagliga vanor, och några av dem valde att förändra sitt beteende. Inom kort kommer fler att göra samma sak, säger Fabien Coutant.

Andra deltagare i MesInfos-projektet är försäkringsbolaget Maif, mobiloperatören Orange, staden Lyon, gas- och elbolag och ett kreditföretag. Personuppgifter från företag lagras i ett personligt moln hos företaget cozy.io, som är en fransk förebildsmodell inom datasäkerhet. Kunderna kan sedan lägga till ytterligare data, t.ex. bilder eller sociala medier, och använda sin data med de verktyg som utvecklas.

MyData-rörelsen

Fabien Coutant var en av 800 deltagare som deltog på en tredagarskonferens i Tallinn/Helsingfors i början av september 2017. MyData-konferensen, som också är en rörelse ledd av Finland och Estland med hjälp av innehållet från Frankrike, handlar om hur man sätter människorna i fokus och ger dem kontroll över sin egen data. Man frångår alltså den befintliga affärsmodellen där stora företag och stater har full kontroll över personuppgifter.

"I flera år har vi fått höra att vi måste samla in så mycket data som möjligt. Men det är kunden som är den bästa källan till detaljerad, relevant, uppdaterad och personifierad data om sig själv, säger Stuart Lacey, huvudtalare och grundare av Trunomi, en plattform för hantering av samtycke."

En annan deltagare på MyData var Thijs Turèl från det nederländska företaget Alliander, som arbetar med smart cities och energiteknik för Amsterdam. Han leder ett projektet "Democracy by Design" (http://www.ams-institute.org/solution/democracy-by-design/) som handlar om schysst användning av algoritmer i smarta städer.

"Vad betyder transparens i en smart stad?" frågade han under en session som handlade om just detta. För många människor kallas det open data, men är inte lätt att förstå vad det innebär. Vårt mål är att designa en laddningsstation som blir en prototyp på äkta transparens."

Den transparenta, smarta laddningsstationen kommer att lanseras i slutet av september och är en algoritm som sammanställs av offentlig data såsom tillgång till el från solpaneler och elpriser samt privata data. Det kan t.ex. handla om när användaren ska åka, hur laddat batteriet är och vad nästa destination är. Det är den första laddningsstationen någonsin som är utformad så att användarna kan förstå de automatiserade besluten.

Enligt projektet Democracy by Design finns det många etiska dilemman i en smart city-infrastruktur. Vem ska ha avbrottsfri elförsörjning om ett energisystem går ner och det uppstår tillfällig elbrist? Och om det inträffar en olycka på motorvägen och möjligheten att komma förbi en åt gången, vem blir prioriterad?